Ukončení pracovního poměru

Způsobů jak skončit pracovní poměr je několik a může tak učinit jak zaměstnavatel tak i zaměstnanec. Mezi nejjednodušší způsob ukončení pracovního poměru patří dohoda.

Ta přichází v úvahu v případě, že ani jedna ze stran netrvá na pokračování pracovního poměru, resp. jsou obě ochotny dohodnout se. Dohoda o skončení pracovního poměru obsahuje především den, ke kterému se rozvazuje pracovní poměr. V případě, že se uzavírá dohoda na podnět zaměstnavatele, uvádí se zpravidla rovněž sjednané odstupné, přičemž jeho výška není prakticky nijak omezena, avšak neexistuje ani žádná zákonem stanovená minimální výška odstupného. Dohoda vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Trochu jiný případ je výpověď. Výpověď musí být písemná a doručena, jinak je neplatná. Výpověď může podat jak zaměstnavatel tak i zaměstnanec a prvním dnem měsíce následujícího po jejím podání začíná běžet výpovědní doba. Až uplynutím této doby se pracovní poměr končí.

Výpovědní doba může být dvoukolová nebo tříměsíční, a to v závislosti na délce pracovního poměru. Uvedené doby jsou minimální, to znamená, že u zaměstnance, který u toho konkrétního zaměstnavatele odpracoval méně než pět let je to minimálně dva měsíce, pokud odpracoval více než pět let, minimálně tři měsíce.

Na rozdíl od dohody, kde důvod skončení pracovního poměru nemusí být vždy uveden, ve výpovědi musí být jasný a nezaměnitelně stanovený důvod vždy, jinak lze napadnout platnost výpovědi u soudu.

V případě, že byste si to po podání výpovědi rozmysleli, vzít zpět ji můžete jen se souhlasem zaměstnavatele.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Výpověď

Slovo výpověď je zkráceno z pojmu výpověď pracovního poměru, tedy snaha zaměstnance nebo zaměstnavatele ukončit...
více…

Propuštění z organizačních důvodů

Mnohé podniky musí v současnosti přistoupit i k propouštění pracovníků, kteří mají uzavřený pracovní poměr na...
více…

Administrativní záležitosti ukončení pracovního poměru

K ukončení pracovního poměru neodmyslitelně patří i administrativní (papírové) náležitosti, které jsou důležité...
více…

Kdy můžete dostat výpověď?

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z určitých důvodů, které jsou přesně vymezeny v zákoníku...
více…

Snižování počtu zaměstnanců

Nejjednodušší je pro zaměstnavatele rozvázat smlouvy s živnostníky a dohody se zaměstnanci pracujícími na základě...
více…

4 nejčastější chyby při výběru pracovní obuvi

Máte doma kvalitní pracovní boty? Že ne, případně je nepoužíváte? Chyba! Rozhodně se vyplatí mít minimálně...
více…

Jak správně sedět a pracovat, aby nás nebolela záda?

Téměř každá stereotypní práce si vybírá daň na nejvíce namáhaných a upřednostňovaných částech těla. A ne...
více…

Jak vnitřní hodiny ovlivňují naši výkonnost aneb Sovy a skřivani v akci

Každý máme své "vnitřní hodiny". Jen na nich nemáme všichni nastavený stejný čas. Tím se dá vysvětlit, proč nám...
více…

Proč vede pokora ke šťastnému životu?

Pokora je lidská vlastnost, která se řadí mezi cnosti. Ale jak se žije v dnešní době lidem s touto cností? Není to...
více…

Příliš vysoké nároky mohou vést k depresi, úzkosti i sebevraždě

Snažíte se být v práci dokonalí? Určitě je to jedna z vlastností, kterou zaměstnavatelé ocení. Ale pozor na zdraví!...
více…