Jak se skrývá diskriminace v inzerátech?

I vy jste už četli desítky inzerátů začínajících textem: "Mladý dynamický kolektiv s možností růstu" ...?

            

Na úvod si zacitujme ze zákoníku práce:

 

ZÁKLADNÍ ZÁSADY

Čl. 1. Fyzické osoby mají právo na práci a na svobodnou volbu zaměstnání, na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky a na ochranu proti nezaměstnanosti. Tato práva jim patří bez jakýchkoliv omezení a přímé diskriminace nebo nepřímé diskriminace podle pohlaví, manželského stavu a rodinného stavu, rasy, barvy pleti, jazyka, věku, nepříznivého zdravotního stavu nebo zdravotního postižení, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, odborové činnosti, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnosti nebo etnické skupině, majetku, rodu nebo jiného postavení s výjimkou případů, kdy to stanoví zákon nebo pokud je na výkon prací věcný důvod, který spočívá v předpokladech nebo požadavcích a v povaze práce, kterou má zaměstnanec vykonávat.
§ 13. (1) Zaměstnavatel je v pracovněprávních vztazích povinen zacházet se zaměstnanci v souladu se zásadou rovného zacházení stanovenou pro oblast pracovněprávních vztahů zvláštním zákonem o rovném zacházení v některých oblastech a o ochraně před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon).

O tom, co se "nenápadně" pokouší tyto části zákoníku práce obejít některé podniky, svědčí také inzeráty na volná pracovní místa, kde najdete větu podobnou této:

"Mladý, dynamický kolektiv s možností růstu" hledá pro doplnění svého týmu ... a podobně. Z textu inzerátu je zřejmé, že hledají někoho stejně mladého, dynamického, jehož budou moci "nechat vyrůst".

Firmy zadávající takový text inzerátu tedy vědomě obcházejí zákoník práce a automaticky z výběrového řízení vyloučí uchazeče, kteří jsou již řekněme ve věku 40 a více let. Pokud uchazeč v tomto věku uvidí text takového inzerátu, je mu jasné, že na uvedenou pracovní pozici chtějí někoho mladého a že on není pro ně vhodným uchazečem. Nezašle automaticky tedy ani takové společnosti životopis, protože předpokládá, že nemá šanci ani prokázat své doklady o vzdělání, ani na to, aby se účastnil nabídkového řízení a měl možnost prezentovat své životní zkušenosti.

Přitom kandidát (kandidátka) na volné pracovní místo, který do uvedené, někdy "nechtěné" skupiny uchazečů patří, má oproti mladým uchazečům, často bez praxe, hned několik výhod:
V první řadě jsou to především zkušenosti, od nichž se odvíjí řada dalších výhod:
má možnost porovnávat, kde který způsob práce fungoval lépe a proto může najít nejlepší řešení
Většinou umí své zkušenosti využít rozumně, uvážlivě.
Protože má za sebou zřejmě už několik zaměstnání, umí rozeznat a ocenit spravedlivý přístup zaměstnavatele.
Není již povětšinou vázána (vázaný) rodičovskými povinnostmi a proto je flexibilnější, co se týče pracovní doby a práce přesčas.
Umí si ocenit a vážit dobrého zaměstnavatele a proto bývá věrnější, lojálnejší vůči zaměstnavateli.
Fluktuace je v této kategorií lidí nižší, protože nemají už chuť a často ani odvahu střídat zaměstnavatele jen proto, aby zkusili, kde je to pro ně "nej".

Takže na závěr bych chtěla shrnout, že přístup firem, který jsem zmiňovala na začátku článku není jen nepřímo v rozporu s ustanoveními zákoníku práce, ale je to přístup, kterým si sami omezí výběr z možných dobrých kandidátů na inzerované pozice. Proto by se měly ve výběru rozhodovat na základě stanovených kritérií (vzdělávání, jazykové znalosti, odborné znalosti a dovednosti a pod.) A ne vyřadit kandidáta z výběru ještě předtím, než mu dají šanci a právo projevit se při osobním pohovoru.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Proč nikdy nedělejte ručitele?

Další tip, jak si chránit své rodinné peníze je také z kategorie osobních a nepříjemných. Mnoho lidí si chce...
více…

Nepůjčujte peníze

Mnoho konfliktů mezi lidmi a často i mezi velmi blízkými lidmi vzniká vinou půjček. Půjčování peněz mezi známými...
více…

Mobilní telefony

Dalším způsobem jak je možné omezit, nebo ušetřit peníze je správa mobilních telefonů. V současnosti se dá říci,...
více…

Loterie

Pokoušíte občas štěstí? Mnoho lidí naletěli loterii. Je to častý úkaz pravděpodobně po celém světě. Ukázalo...
více…

Kreditky,bankovní karty a účty

Možná i vám přišla poštou kreditní karta s kulatou sumičkou, kterou můžete utratit kdy chcete a na co chcete a...
více…

Dáváte almužnu

Nevím jak je to v menších městech, ale v Praze je to tak, že pokud přejdu po centru jedním směrem osloví mě alespoň...
více…

Otázka zvyšování platu

Otázka zvyšování platu je na jedné straně samozřejmostí, ale na straně druhé jde o poměrně citlivou otázku. I...
více…

Víte kolik utrácíte?

Jedním z hlavních témat současnosti, která se vynořila v důsledku hospodářské krize je téma šetření. Ztráta...
více…

Pozor na dluhy

Momentálně je velmi nepříjemný trend života na dluh. Ekonomická krize nám ukazuje, že toto není správná cesta pro...
více…

Peníze kazí lidi?

Možná jste již slyšeli ten názor, že peníze kazí lidi peníze jsou špatné člověk, který má hodně peněz je...
více…