Zkušební doba

Při uzavírání pracovního poměru pracovní smlouvou na dobu určitou nebo neurčitou se obvykle s novopřijímaným zaměstnancem sjednává tzv.. zkušební doba.

           

Ta musí být sjednána písemně, jinak je totiž neplatná a může trvat maximálně tři měsíce. Méně může (např. i týden), více nesmí.

Prodlužuje se jen o čas překážek v práci na straně zaměstnance - to je jediná výjimka. Pokud je již tato zkušební doba sjednána - tedy, pokud je již podepsána pracovní smlouva, nesmí se už měnit (ani zkracovat, ani prodlužovat, ani rušit). Ještě je třeba připomenout, že zkušební dobu není možné sjednat v případě po sobě jdoucích pracovních poměrů na dobu určitou, což je v současné době poměrně častý úkaz.

Zkušební doba je výhodná jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Zaměstnanec má čas se trochu seznámit s prací, s kolektivem, s podmínkami na pracovišti, zjistit, zda mu všechno vyhovuje a pokud ne, může pracovní poměr ukončit a jít za něčím lepším.

Z pohledu zaměstnavatele je to také jistá výhoda - během zkušební doby si pozorněji všímá počínání si nového zaměstnance a pokud není s jeho výkonem (nebo něčím jiným) spokojen, také může pracovní poměr ukončit a s novým zaměstnancům se rozloučit.

Zaměstnanec i zaměstnavatel mohou ve zkušební době zrušit pracovní poměr z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Stačí písemně oznámit a doručit druhé straně svůj úmysl skončit pracovní poměr zpravidla alespoň tři dny přede dnem, kdy má pracovní poměr skončit.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak se stát snadno neoblíbeným kolegou v práci?

Být oblíbeným kolegou je jistě přání většiny zaměstnanců. A je to běh na dlouhou trať. My se ale dnes budeme...
více…

Deset rad pro budoucí úspěšné podnikatele

Samostatně podnikat je činorodá, pružná, ale také zejména hodně náročná cesta, jak se stát vlastním šéfem a...
více…

Nezaměstnanost může potkat každého z nás, důležitá je podpora rodiny

Ztráta zaměstnání může potkat každého z nás. Ale ne každého dokáže tato skutečnost zlomit. Najít vhodnou...
více…

Stres se dá zvládnout vhodným otužováním

Imunita, to není jen forma ochrany před infekčními chorobami. Funguje také psychický imunitní systém, který je...
více…

Předsevzetí, nejen do nového roku, která vás udělají šťastnými

Předsevzetí se dají dávat s novým rokem, ale i ve starém a nemusí to být jen u určitých příležitostí. Prostě se...
více…

Pracovní vztahy, povinnosti a pracovní doba

Jsou nadřízení, kteří mají se svými podřízenými kamarádský vztah. Ale to je někdy docela zrádné a záludné,...
více…

Úspěch v práci je často záležitostí nejen znalostí, ale i šestého smyslu

Tak jako je různá práce, tak jsou i různí šéfové. Na některé s láskou vzpomínáme i léta potom, co již pod nimi...
více…

Zvládat více věcí najednou? Nesmysl, který trápí lidi, kteří to nedokáží!

Zvládat více věcí najednou je diktátem a téměř povinností současné doby. Ale lze to vůbec dělat více věcí...
více…

Syndrom počítačového vidění a důležitost mrkání při práci na počítači

Práce na počítači patří mezi takzvaně lehčí a často vyhledávanou. Nebolí nohy, nemusíte používat svaly, nemáte...
více…

Deprese žen, které chtějí být super matkami, pracovnicemi a manželkami

Být super matkou, skvělou pracovnicí, manželkou a navíc zvládat péči o domácnost? Ano, jsou mezi námi super ženy,...
více…