Jaká jsou další práva ve zkratce

Práva zaměstnance, který je v závislé činnosti je mnoho a není špatné, pokud o nich zaměstnanec ví, nebo alespoň ví, kde se o nich může dozvědět.

           

Pracovní poměr je však i o povinnostech, takže je třeba ohlídat ve svém pracovním životě objektivní rovnováhu mezi plněním povinností a uplatňováním si práv. Výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů musí být v souladu s dobrými mravy; nikdo nesmí tato práva a povinnosti zneužívat na škodu toho druhého (zaměstnance, zaměstnavatele nebo spoluzamestnancov).

Zaměstnanci mají právo na odpočinek (přestávky na jídlo, přestávky na odpočinek mezi jednotlivými změnami, nepřetržitý odpočinek v týdnu a pod.), Na zotavení po práci (nárok na dovolenou), na poskytnutí volna při závažných osobních překážkách (návštěva lékaře se sebou, s rodinnými příslušníky, účast na pohřbu, svatbě, stěhování zaměstnance a pod.), na hmotné zabezpečení při pracovní neschopnosti (nemoci, úrazu), v souvislosti s těhotenstvím a rodičovstvím atd..

Právo na poskytování stravy - buď v stravovacích zařízeních zaměstnavatele, nebo jiných stravovacích zařízeních.

Zaměstnanci nebo jejich zástupci mají právo na poskytování informací o hospodářské a finanční situaci zaměstnavatele a o pravděpodobném vývoji jeho činnosti srozumitelným způsobem a ve vhodném čase.

Ženy a muži mají právo na rovné zacházení. U žen se berou v úvahu i jejich fyziologické předpoklady a jejich společenská funkce v mateřství.

Zaměstnanci, u kterých došlo k porušení jejich práv vyplývajících z pracovněprávních vztahů, si tyto svá práva mohou uplatnit u soudu.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak se stát snadno neoblíbeným kolegou v práci?

Být oblíbeným kolegou je jistě přání většiny zaměstnanců. A je to běh na dlouhou trať. My se ale dnes budeme...
více…

Deset rad pro budoucí úspěšné podnikatele

Samostatně podnikat je činorodá, pružná, ale také zejména hodně náročná cesta, jak se stát vlastním šéfem a...
více…

Nezaměstnanost může potkat každého z nás, důležitá je podpora rodiny

Ztráta zaměstnání může potkat každého z nás. Ale ne každého dokáže tato skutečnost zlomit. Najít vhodnou...
více…

Stres se dá zvládnout vhodným otužováním

Imunita, to není jen forma ochrany před infekčními chorobami. Funguje také psychický imunitní systém, který je...
více…

Předsevzetí, nejen do nového roku, která vás udělají šťastnými

Předsevzetí se dají dávat s novým rokem, ale i ve starém a nemusí to být jen u určitých příležitostí. Prostě se...
více…

Pracovní vztahy, povinnosti a pracovní doba

Jsou nadřízení, kteří mají se svými podřízenými kamarádský vztah. Ale to je někdy docela zrádné a záludné,...
více…

Úspěch v práci je často záležitostí nejen znalostí, ale i šestého smyslu

Tak jako je různá práce, tak jsou i různí šéfové. Na některé s láskou vzpomínáme i léta potom, co již pod nimi...
více…

Zvládat více věcí najednou? Nesmysl, který trápí lidi, kteří to nedokáží!

Zvládat více věcí najednou je diktátem a téměř povinností současné doby. Ale lze to vůbec dělat více věcí...
více…

Syndrom počítačového vidění a důležitost mrkání při práci na počítači

Práce na počítači patří mezi takzvaně lehčí a často vyhledávanou. Nebolí nohy, nemusíte používat svaly, nemáte...
více…

Deprese žen, které chtějí být super matkami, pracovnicemi a manželkami

Být super matkou, skvělou pracovnicí, manželkou a navíc zvládat péči o domácnost? Ano, jsou mezi námi super ženy,...
více…