Ošetřování člena rodiny a ošetřovné

Zaměstnavatel omluví nepřítomnost zaměstnance v práci za čas jeho pracovní neschopnosti během ošetřování nemocného člena rodiny (např. nemocného dítěte, manžela / manželky, rodiče) a ve vybraných případech dítěte do deseti let věku.

          

Za tento čas, jako kompenzace za ztrátu výdělku, přísluší zaměstnanci dávka nemocenského pojištění - ošetřovné.

Na ošetřovné má obecně nárok nemocensky pojištěná osoba (zaměstnanec, OSVČ ...), osoba v ochranné lhůtě nebo osoba, které trvá nárok na vyplácení nemocenských dávek. Tato osoba nesmí mít příjem, který se považuje za vyměřovací základ pro účely odvodu pojistného na sociální pojištění (zákon o sociálním pojištění § 138) a v té době nepobírá jinou dávku nemocenského pojištění (nemocenské, mateřské ...).

Co se týče nároku na ošetřovné zaměstnance, ten nezávisí na schopnosti jeho zaměstnavatele plnit své povinnosti vůči Správě sociálního zabezpečení - pokud má např.. zaměstnavatel nedoplatky na pojistném, neovlivňuje to nárok zaměstnance na ošetřovné. Nicméně jinak je to u OSVČ, nebo u dobrovolně pojištěných osob.

Potřebu ošetřování musí uznat lékař zdravotnického zařízení, na základě toho vystaví "Žádost o ošetřovné". Žadatel je povinen vyplnit a podepsat prohlášení a žádost předložit zaměstnavateli k potvrzení. Nárok na ošetřovné se vztahuje předložením I. dílu žádosti v pobočce Sociální pojišťovny.

Výška ošetřovného je v současnosti 55% denního vyměřovacího základu (zákon o sociálním pojištění § 55 a 57). Zjednodušeně lze říci, že je to 55% průměrného denního výdělku za rozhodující období, kterým bývá zpravidla předchozí kalendářní rok.

Ošetřovné se poskytuje za dny od počátku vzniku potřeby ošetřování až do skončení této potřeby, avšak maximálně 10 dní. Ošetřovné patří ve stejném případě ošetřování jednou a jen jednomu pojištěnci.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak se stát snadno neoblíbeným kolegou v práci?

Být oblíbeným kolegou je jistě přání většiny zaměstnanců. A je to běh na dlouhou trať. My se ale dnes budeme...
více…

Deset rad pro budoucí úspěšné podnikatele

Samostatně podnikat je činorodá, pružná, ale také zejména hodně náročná cesta, jak se stát vlastním šéfem a...
více…

Nezaměstnanost může potkat každého z nás, důležitá je podpora rodiny

Ztráta zaměstnání může potkat každého z nás. Ale ne každého dokáže tato skutečnost zlomit. Najít vhodnou...
více…

Stres se dá zvládnout vhodným otužováním

Imunita, to není jen forma ochrany před infekčními chorobami. Funguje také psychický imunitní systém, který je...
více…

Předsevzetí, nejen do nového roku, která vás udělají šťastnými

Předsevzetí se dají dávat s novým rokem, ale i ve starém a nemusí to být jen u určitých příležitostí. Prostě se...
více…

Pracovní vztahy, povinnosti a pracovní doba

Jsou nadřízení, kteří mají se svými podřízenými kamarádský vztah. Ale to je někdy docela zrádné a záludné,...
více…

Úspěch v práci je často záležitostí nejen znalostí, ale i šestého smyslu

Tak jako je různá práce, tak jsou i různí šéfové. Na některé s láskou vzpomínáme i léta potom, co již pod nimi...
více…

Zvládat více věcí najednou? Nesmysl, který trápí lidi, kteří to nedokáží!

Zvládat více věcí najednou je diktátem a téměř povinností současné doby. Ale lze to vůbec dělat více věcí...
více…

Syndrom počítačového vidění a důležitost mrkání při práci na počítači

Práce na počítači patří mezi takzvaně lehčí a často vyhledávanou. Nebolí nohy, nemusíte používat svaly, nemáte...
více…

Deprese žen, které chtějí být super matkami, pracovnicemi a manželkami

Být super matkou, skvělou pracovnicí, manželkou a navíc zvládat péči o domácnost? Ano, jsou mezi námi super ženy,...
více…