Zástupci zaměstnanců

Zaměstnanec má v rámci svého zaměstnání jen nevelkou moc ovlivnit své pracovní podmínky a ekonomické zájmy. Jako jednotlivec si připadá příliš slabý a bezmocný vůči svým nadřízeným, nedůležitý a nahraditelný.

Sám toho hodně nezmůže. Častokrát volí mezi odhodláním prosadit své požadavky a strachem, že přijde o pracovní místo. Avšak pořádané kolektivy se silnou podporou v zákoně již mocí oplývají a stávají se závažími, které nejen ve vztahu k zaměstnavateli, ale celkově v oblasti pracovněprávních vztahů, vyrovnávají misky vah a zúčastněné strany musí s nimi počítat.

 

Zaměstnanci jsou oprávněni uplatňovat svá práva vyplývající z pracovněprávních vztahů nebo obdobných vztahů prostřednictvím svých zástupců:

Zaměstnanecký důvěrník může působit u zaměstnavatele, který zaměstnává méně než padesát zaměstnanců, ale minimálně pět zaměstnanců.

Rada zaměstnanců může působit u zaměstnavatele, který zaměstnává nejméně padesát pracovníků a od jejich celkového počtu závisí počet členů rady. Zaměstnavatel je povinen umožnit uskutečnění voleb do rady zaměstnanců, pokud jej o to písemně požádá nejméně 10% zaměstnanců.

Právo volit členy rady zaměstnanců nebo zaměstnaneckého důvěrníka mají všichni zaměstnanci zaměstnaní u zaměstnavatele, kteří u něj pracují nejméně tři měsíce. Náklady na úhradu voleb hradí zaměstnavatel.

Odborová organizace je občanské sdružení podle zvláštního předpisu. Povinností odborové organizace je písemně informovat zaměstnavatele o zahájení svého působení u něj a předložit mu seznam členů odborového orgánu. Povinností zaměstnavatele je umožnit působení odborových organizací na pracovišti.

Pouze prostřednictvím odborového orgánu mají zaměstnanci právo na kolektivní vyjednávání. Jen odborový orgán je oprávněn uzavírat se zaměstnavatelem kolektivní smlouvu, která upravuje pracovní podmínky, včetně mzdových podmínek a podmínek zaměstnávání výhodnější, než jak to upravuje zákon. Kolektivní smlouvy na druhé straně během své platnosti zaručují zaměstnavateli sociální smír (zaměstnanci např. nemohou stávkovat).

Zástupci zaměstnanců se podílejí na utváření spravedlivých a uspokojivých pracovních podmínek formou spolurozhodování, projednání, právem na informace a kontrolní činností. Zástupci zaměstnanců jsou v době funkčního období a během jednoho roku po jeho skončení chráněni proti opatřením, které by je mohly poškodit (včetně ukončení pracovního poměru) a které by byly motivovány jejich postavením nebo činností.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


AROMA DIFUZÉR CARPEX MICRO ( S VŮNÍ )

Aroma difuzéry patří mezi nejmodernější produkty, které jsou na trhu s interiérovými osvěžovači vzduchu. Své...
více…

Vyměnitelná vůně OURFRESH – Cotton Blossom

Používání osvěžovače vzduchu se již stalo téměř samozřejmostí v našich domácnostech a komerčních prostorech....
více…

4 nejčastější chyby při výběru pracovní obuvi

Máte doma kvalitní pracovní boty? Že ne, případně je nepoužíváte? Chyba! Rozhodně se vyplatí mít minimálně...
více…

Jak správně sedět a pracovat, aby nás nebolela záda?

Téměř každá stereotypní práce si vybírá daň na nejvíce namáhaných a upřednostňovaných částech těla. A ne...
více…

Jak vnitřní hodiny ovlivňují naši výkonnost aneb Sovy a skřivani v akci

Každý máme své "vnitřní hodiny". Jen na nich nemáme všichni nastavený stejný čas. Tím se dá vysvětlit, proč nám...
více…

Proč vede pokora ke šťastnému životu?

Pokora je lidská vlastnost, která se řadí mezi cnosti. Ale jak se žije v dnešní době lidem s touto cností? Není to...
více…

Příliš vysoké nároky mohou vést k depresi, úzkosti i sebevraždě

Snažíte se být v práci dokonalí? Určitě je to jedna z vlastností, kterou zaměstnavatelé ocení. Ale pozor na zdraví!...
více…

Čas na osobní život pomáhá i v pracovní kariéře

Duševní zdraví je nedílnou součástí celkové zdravotní kondice. Osvědčenou cestou ke zdraví je i racionální...
více…

Sedm schopností, které by měl mít dobrý vedoucí aneb Já není my!

Na trhu práce je nedostatek kvalitních pracovníků. A to určuje, že již si firmy nevybírají zaměstnance, ale lidé se...
více…

Jaké zkušenosti přinese titul MBA zaměstnancům státní správy?

Veřejná správa je službou veřejnosti. Jako úřednici v územní samosprávě a státní správě na všech úrovních...
více…