Zástupci zaměstnanců

Zaměstnanec má v rámci svého zaměstnání jen nevelkou moc ovlivnit své pracovní podmínky a ekonomické zájmy. Jako jednotlivec si připadá příliš slabý a bezmocný vůči svým nadřízeným, nedůležitý a nahraditelný.

Sám toho hodně nezmůže. Častokrát volí mezi odhodláním prosadit své požadavky a strachem, že přijde o pracovní místo. Avšak pořádané kolektivy se silnou podporou v zákoně již mocí oplývají a stávají se závažími, které nejen ve vztahu k zaměstnavateli, ale celkově v oblasti pracovněprávních vztahů, vyrovnávají misky vah a zúčastněné strany musí s nimi počítat.

 

Zaměstnanci jsou oprávněni uplatňovat svá práva vyplývající z pracovněprávních vztahů nebo obdobných vztahů prostřednictvím svých zástupců:

Zaměstnanecký důvěrník může působit u zaměstnavatele, který zaměstnává méně než padesát zaměstnanců, ale minimálně pět zaměstnanců.

Rada zaměstnanců může působit u zaměstnavatele, který zaměstnává nejméně padesát pracovníků a od jejich celkového počtu závisí počet členů rady. Zaměstnavatel je povinen umožnit uskutečnění voleb do rady zaměstnanců, pokud jej o to písemně požádá nejméně 10% zaměstnanců.

Právo volit členy rady zaměstnanců nebo zaměstnaneckého důvěrníka mají všichni zaměstnanci zaměstnaní u zaměstnavatele, kteří u něj pracují nejméně tři měsíce. Náklady na úhradu voleb hradí zaměstnavatel.

Odborová organizace je občanské sdružení podle zvláštního předpisu. Povinností odborové organizace je písemně informovat zaměstnavatele o zahájení svého působení u něj a předložit mu seznam členů odborového orgánu. Povinností zaměstnavatele je umožnit působení odborových organizací na pracovišti.

Pouze prostřednictvím odborového orgánu mají zaměstnanci právo na kolektivní vyjednávání. Jen odborový orgán je oprávněn uzavírat se zaměstnavatelem kolektivní smlouvu, která upravuje pracovní podmínky, včetně mzdových podmínek a podmínek zaměstnávání výhodnější, než jak to upravuje zákon. Kolektivní smlouvy na druhé straně během své platnosti zaručují zaměstnavateli sociální smír (zaměstnanci např. nemohou stávkovat).

Zástupci zaměstnanců se podílejí na utváření spravedlivých a uspokojivých pracovních podmínek formou spolurozhodování, projednání, právem na informace a kontrolní činností. Zástupci zaměstnanců jsou v době funkčního období a během jednoho roku po jeho skončení chráněni proti opatřením, které by je mohly poškodit (včetně ukončení pracovního poměru) a které by byly motivovány jejich postavením nebo činností.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Sedm schopností, které by měl mít dobrý vedoucí aneb Já není my!

Na trhu práce je nedostatek kvalitních pracovníků. A to určuje, že již si firmy nevybírají zaměstnance, ale lidé se...
více…

Jaké zkušenosti přinese titul MBA zaměstnancům státní správy?

Veřejná správa je službou veřejnosti. Jako úřednici v územní samosprávě a státní správě na všech úrovních...
více…

Praní prádla při nízkých teplotách ohrožuje zdraví nejen alergiků

Napadlo vás někdy, co všechno obsahují moderní prací prostředky? Namátkou můžeme jmenovat nikl, parfémy, barviva a...
více…

Jste workoholik? Záporná odpověď nestačí, udělejte si malý test!

Jste workoholik? Pak jste vystaveni většímu riziku psychiatrických poruch, úzkosti či deprese. Varují přes tím...
více…

Jak se stát snadno neoblíbeným kolegou v práci?

Být oblíbeným kolegou je jistě přání většiny zaměstnanců. A je to běh na dlouhou trať. My se ale dnes budeme...
více…

Deset rad pro budoucí úspěšné podnikatele

Samostatně podnikat je činorodá, pružná, ale také zejména hodně náročná cesta, jak se stát vlastním šéfem a...
více…

Nezaměstnanost může potkat každého z nás, důležitá je podpora rodiny

Ztráta zaměstnání může potkat každého z nás. Ale ne každého dokáže tato skutečnost zlomit. Najít vhodnou...
více…

Stres se dá zvládnout vhodným otužováním

Imunita, to není jen forma ochrany před infekčními chorobami. Funguje také psychický imunitní systém, který je...
více…

Předsevzetí, nejen do nového roku, která vás udělají šťastnými

Předsevzetí se dají dávat s novým rokem, ale i ve starém a nemusí to být jen u určitých příležitostí. Prostě se...
více…

Pracovní vztahy, povinnosti a pracovní doba

Jsou nadřízení, kteří mají se svými podřízenými kamarádský vztah. Ale to je někdy docela zrádné a záludné,...
více…