Administrativní záležitosti ukončení pracovního poměru

K ukončení pracovního poměru neodmyslitelně patří i administrativní (papírové) náležitosti, které jsou důležité z mnoha důvodů.

Dejte si pozor na to, aby vám zaměstnavatel vyhotovil tyto důležité dokumenty:

v první řadě dohodu o ukončení pracovního poměru (řádně oběma stranami podepsanou), nebo výpověď - bude vám to třeba pro úřad práce,

potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočet let), které obsahuje datum, způsob a důvod ukončení prac. poměru, dobu trvání pracovního poměru, druh prováděných prací, údaje pro zápočet předchozích období pracovní neschopnosti, údaje o nároku a čerpání dovolené, o započítání odpracovaných let pro účely dovolené, pro účely posuzování praxe, zda se ze mzdy zaměstnance prováděly srážky, v koho prospěch, v jaké výši a v jakém pořadí je pohledávka, pro kterou mají být srážky dále prováděny, případně další oznámení (o dosaženém vzdělání, změněné pracovní schopnosti a jiné) - nezbytné buď pro nového zaměstnavatele při nástupu, nebo úřad práce při požádáni o zprostředkování zaměstnání. Tento dokument si ofoťte a dobře schovejte, může se vám v budoucnu ještě několikrát hodit ( když budete žádat o starobní důchod),

pracovní posudek (reference) zaměstnavatel vystavuje na žádost zaměstnance v termínu do 15 dnů od jeho žádosti, ne však dříve než dva měsíce před ukončením pracovního poměru. Pracovní posudek obsahuje hodnocení práce zaměstnance, jeho kvalifikace, schopnosti a další skutečnosti, které mají vztah k výkonu práce. Tento posudek vám poslouží pro nového zaměstnavatele.

Tyto dokumenty byste měli dostat nejpozději v poslední den trvání vašeho pracovního poměru.

 

Pak jsou tu ještě písemnosti, které je zaměstnavatel povinen vyhotovit, avšak z objektivních důvodů (např. z hlediska zpracování mezd) tak může učinit až po určitém čase.

 

Mezi tyto písemností patří:

potvrzení o příjmu pro účely úřadu práce (pro výpočet podpory v nezaměstnanosti) - toto potvrzení Vám zaměstnavatel vydá na požádání, avšak zpravidla až po zúčtování mzdových náležitostí posledního měsíce, kdy ještě pracovní poměr trval,

potvrzení o příjmech ze závislé činnosti, o zálohách na daň, o dani vybrané srážkou z těchto příjmů a o daňovém bonusu na vyživované děti - buď pro nového zaměstnavatele k provedení ročního zúčtování daně nebo jako podklad k daňovému přiznání, které si budete podávat sami - toto potvrzení může zaměstnavatel zpravidla vydat až po roční mzdové uzávěrce.

 

Je nutné zmínit, že zaměstnavatel má povinnost zaslat na příslušnou správu sociálního zabezpečení váš evidenční list důchodového pojištění, který je velmi důležitý pro přiznání nároku na starobní důchod (potvrzuje odpracovanou dobu u tohoto zaměstnavatele) nebo jeho výpočet (potvrzuje dosažené příjmy u tohoto zaměstnavatele).

 

Rada na závěr:

založte si obal, do kterého si uložíte kopie všech dokumentů, které při ukončení pracovního poměru získáte, protože nikdy nevíte, kdy a nač se vám mohou hodit a dbejte, aby vám tam jedna kopie vždy zůstala.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Výpověď

Slovo výpověď je zkráceno z pojmu výpověď pracovního poměru, tedy snaha zaměstnance nebo zaměstnavatele ukončit...
více…

Propuštění z organizačních důvodů

Mnohé podniky musí v současnosti přistoupit i k propouštění pracovníků, kteří mají uzavřený pracovní poměr na...
více…

Ukončení pracovního poměru

Způsobů jak skončit pracovní poměr je několik a může tak učinit jak zaměstnavatel tak i zaměstnanec. Mezi...
více…

Kdy můžete dostat výpověď?

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z určitých důvodů, které jsou přesně vymezeny v zákoníku...
více…

Snižování počtu zaměstnanců

Nejjednodušší je pro zaměstnavatele rozvázat smlouvy s živnostníky a dohody se zaměstnanci pracujícími na základě...
více…

4 nejčastější chyby při výběru pracovní obuvi

Máte doma kvalitní pracovní boty? Že ne, případně je nepoužíváte? Chyba! Rozhodně se vyplatí mít minimálně...
více…

Jak správně sedět a pracovat, aby nás nebolela záda?

Téměř každá stereotypní práce si vybírá daň na nejvíce namáhaných a upřednostňovaných částech těla. A ne...
více…

Jak vnitřní hodiny ovlivňují naši výkonnost aneb Sovy a skřivani v akci

Každý máme své "vnitřní hodiny". Jen na nich nemáme všichni nastavený stejný čas. Tím se dá vysvětlit, proč nám...
více…

Proč vede pokora ke šťastnému životu?

Pokora je lidská vlastnost, která se řadí mezi cnosti. Ale jak se žije v dnešní době lidem s touto cností? Není to...
více…

Příliš vysoké nároky mohou vést k depresi, úzkosti i sebevraždě

Snažíte se být v práci dokonalí? Určitě je to jedna z vlastností, kterou zaměstnavatelé ocení. Ale pozor na zdraví!...
více…