Pracovní posudek a potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)

Po skončení pracovního poměru máte nárok na pracovní posudek od vašeho zaměstnavatele.

Zaměstnavatel vám ho musí vystavit do 15 dnů kdy o to požádáte avšak není povinen vám ho vydat dříve než dva měsíce před skončením pracovního poměru.

 

Pracovní posudek obsahuje hodnocení práce zaměstnance, jeho kvalifikace, schopností a další skutečností, které mají vztah k výkonu práce.

Při skončení pracovního poměru je zaměstnavatel také povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání, kde je uvedena zejména doba trvání pracovního poměru, druh prováděných prací, údaje o poskytnuté mzdě, zda nejsou ze mzdy prováděny z nějakého důvodu srážky, údaje o poskytnutí odstupného (pokud bylo poskytnuté) a další informace.

Pokud zaměstnanec s obsahem pracovního posudku nebo potvrzení o zaměstnání nesouhlasí a zaměstnavatel na jeho žádost tyto dokumenty neupraví nebo nedoplní, může se domáhat ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy se o jejich obsahu dozvěděl, u soudu, aby byl zaměstnavatel zavázán přiměřeně je upravit.

Jiné informace je zaměstnavatel oprávněn o zaměstnanci podávat pouze s jeho souhlasem.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Propuštění z organizačních důvodů

Mnohé podniky musí v současnosti přistoupit i k propouštění pracovníků, kteří mají uzavřený pracovní poměr na...
více…

Administrativní záležitosti ukončení pracovního poměru

K ukončení pracovního poměru neodmyslitelně patří i administrativní (papírové) náležitosti, které jsou důležité...
více…

Ukončení pracovního poměru

Způsobů jak skončit pracovní poměr je několik a může tak učinit jak zaměstnavatel tak i zaměstnanec. Mezi...
více…

Kdy můžete dostat výpověď?

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z určitých důvodů, které jsou přesně vymezeny v zákoníku...
více…

Snižování počtu zaměstnanců

Nejjednodušší je pro zaměstnavatele rozvázat smlouvy s živnostníky a dohody se zaměstnanci pracujícími na základě...
více…

4 nejčastější chyby při výběru pracovní obuvi

Máte doma kvalitní pracovní boty? Že ne, případně je nepoužíváte? Chyba! Rozhodně se vyplatí mít minimálně...
více…

Jak správně sedět a pracovat, aby nás nebolela záda?

Téměř každá stereotypní práce si vybírá daň na nejvíce namáhaných a upřednostňovaných částech těla. A ne...
více…

Jak vnitřní hodiny ovlivňují naši výkonnost aneb Sovy a skřivani v akci

Každý máme své "vnitřní hodiny". Jen na nich nemáme všichni nastavený stejný čas. Tím se dá vysvětlit, proč nám...
více…

Proč vede pokora ke šťastnému životu?

Pokora je lidská vlastnost, která se řadí mezi cnosti. Ale jak se žije v dnešní době lidem s touto cností? Není to...
více…

Příliš vysoké nároky mohou vést k depresi, úzkosti i sebevraždě

Snažíte se být v práci dokonalí? Určitě je to jedna z vlastností, kterou zaměstnavatelé ocení. Ale pozor na zdraví!...
více…