Pracovní posudek a potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)

Po skončení pracovního poměru máte nárok na pracovní posudek od vašeho zaměstnavatele.

Zaměstnavatel vám ho musí vystavit do 15 dnů kdy o to požádáte avšak není povinen vám ho vydat dříve než dva měsíce před skončením pracovního poměru.

 

Pracovní posudek obsahuje hodnocení práce zaměstnance, jeho kvalifikace, schopností a další skutečností, které mají vztah k výkonu práce.

Při skončení pracovního poměru je zaměstnavatel také povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání, kde je uvedena zejména doba trvání pracovního poměru, druh prováděných prací, údaje o poskytnuté mzdě, zda nejsou ze mzdy prováděny z nějakého důvodu srážky, údaje o poskytnutí odstupného (pokud bylo poskytnuté) a další informace.

Pokud zaměstnanec s obsahem pracovního posudku nebo potvrzení o zaměstnání nesouhlasí a zaměstnavatel na jeho žádost tyto dokumenty neupraví nebo nedoplní, může se domáhat ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy se o jejich obsahu dozvěděl, u soudu, aby byl zaměstnavatel zavázán přiměřeně je upravit.

Jiné informace je zaměstnavatel oprávněn o zaměstnanci podávat pouze s jeho souhlasem.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Výpověď

Slovo výpověď je zkráceno z pojmu výpověď pracovního poměru, tedy snaha zaměstnance nebo zaměstnavatele ukončit...
více…

Propuštění z organizačních důvodů

Mnohé podniky musí v současnosti přistoupit i k propouštění pracovníků, kteří mají uzavřený pracovní poměr na...
více…

Administrativní záležitosti ukončení pracovního poměru

K ukončení pracovního poměru neodmyslitelně patří i administrativní (papírové) náležitosti, které jsou důležité...
více…

Ukončení pracovního poměru

Způsobů jak skončit pracovní poměr je několik a může tak učinit jak zaměstnavatel tak i zaměstnanec. Mezi...
více…

Kdy můžete dostat výpověď?

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z určitých důvodů, které jsou přesně vymezeny v zákoníku...
více…

Snižování počtu zaměstnanců

Nejjednodušší je pro zaměstnavatele rozvázat smlouvy s živnostníky a dohody se zaměstnanci pracujícími na základě...
více…

Brzdy, blokanty a kladky

Brzdy, blokanty a nejrůznější kladky hojně využívají nejen horolezci, ale také speleologové, arboristé (stromolezci)...
více…

Smyčky - sešité, expresní a pomocné šňůry

Sešité, expresky nebo metráž? Řeč bude o smyčkách neboli smycích, které patří mezi nezbytnosti každého horolezce....
více…

Jaký notebook se hodí pro vaše účely?

Vybíráte nový notebook, ale v záplavě modelů od jednotlivých výrobců se nevyznáte? Vycházejte z toho, pro jaké...
více…

Podle čeho vybírat pracovní oděvy?

Pracovní oděvy jsou důležitou součástí některých povolání. Měly by být dostatečně pohodlné, aby neomezovaly...
více…