Propuštění z organizačních důvodů

Mnohé podniky musí v současnosti přistoupit i k propouštění pracovníků, kteří mají uzavřený pracovní poměr na dobu neurčitou. Řekneme si něco o způsobech, jakým to mohou zaměstnavatelé udělat zákonným způsobem.

Citace zákoníku práce:

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodů, pokud:

a / se zrušuje nebo přemísťuje zaměstnavatel nebo jeho část,

b / se zaměstnanec stane nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,

c / zaměstnanec ztratil ohledem na svůj zdravotní stav podle lékařského posudku nebo rozhodnutí orgánu státní zdravotní správy nebo rozhodnutí subjektu sociálního zabezpečení dlouhodobě způsobilost provádět dosavadní práci nebo ji nesmí vykonávat pro nemoc z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, nebo pokud dosáhl na pracovišti nejvyšší přípustné expozice určenou závazným posudkem příslušného orgánu pro ochranu zdraví. 

 

Samozřejmě, že existují i další zákonné možnosti podání výpovědi, ale ty už souvisejí s jinými důvody, které se týkají převážně zaměstnance a nezakládají takové právní nároky zaměstnanců, jak zde citované důvody.

Výpověď musí být písemná a doručena, jinak je výpověď neplatná. Důvod výpovědi se musí ve výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem, jinak je výpověď neplatná. Důvod výpovědi nelze dodatečně měnit.

Pokud dá zaměstnavatel zaměstnanci výpověď podle výše uvedeného bodu b /, nesmí během tří měsíců znovu utvořit zrušené pracovní místo a přijmout po skončení pracovního poměru na toto pracovní místo jiné zaměstnance.

Pokud je dána výpověď, tehdy pracovní poměr končí uplynutím výpovědní doby, která je dvouměsíční. Pokud však zaměstnanec odpracoval u zaměstnavatele nejméně pět let, pak je výpovědní doba nejméně tři měsíce.

Výpovědní doba začíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce, pokud není stanoveno jinak.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Výpověď

Slovo výpověď je zkráceno z pojmu výpověď pracovního poměru, tedy snaha zaměstnance nebo zaměstnavatele ukončit...
více…

Administrativní záležitosti ukončení pracovního poměru

K ukončení pracovního poměru neodmyslitelně patří i administrativní (papírové) náležitosti, které jsou důležité...
více…

Ukončení pracovního poměru

Způsobů jak skončit pracovní poměr je několik a může tak učinit jak zaměstnavatel tak i zaměstnanec. Mezi...
více…

Kdy můžete dostat výpověď?

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z určitých důvodů, které jsou přesně vymezeny v zákoníku...
více…

Snižování počtu zaměstnanců

Nejjednodušší je pro zaměstnavatele rozvázat smlouvy s živnostníky a dohody se zaměstnanci pracujícími na základě...
více…

4 nejčastější chyby při výběru pracovní obuvi

Máte doma kvalitní pracovní boty? Že ne, případně je nepoužíváte? Chyba! Rozhodně se vyplatí mít minimálně...
více…

Jak správně sedět a pracovat, aby nás nebolela záda?

Téměř každá stereotypní práce si vybírá daň na nejvíce namáhaných a upřednostňovaných částech těla. A ne...
více…

Jak vnitřní hodiny ovlivňují naši výkonnost aneb Sovy a skřivani v akci

Každý máme své "vnitřní hodiny". Jen na nich nemáme všichni nastavený stejný čas. Tím se dá vysvětlit, proč nám...
více…

Proč vede pokora ke šťastnému životu?

Pokora je lidská vlastnost, která se řadí mezi cnosti. Ale jak se žije v dnešní době lidem s touto cností? Není to...
více…

Příliš vysoké nároky mohou vést k depresi, úzkosti i sebevraždě

Snažíte se být v práci dokonalí? Určitě je to jedna z vlastností, kterou zaměstnavatelé ocení. Ale pozor na zdraví!...
více…