Snižování počtu zaměstnanců

Nejjednodušší je pro zaměstnavatele rozvázat smlouvy s živnostníky a dohody se zaměstnanci pracujícími na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o pracovní činnosti). Při jednostranném vypovězení dohody bude výpovědní doba 15 dnů.

   

Se zaměstnanci v pracovním poměru může rozvázat smluvní vztah (ZP § 59 - § 76):

a) Dohodou - na dohodě o rozvázání pracovního poměru se musí dohodnout obě strany (zaměstnavatel i zaměstnanec), pracovní smlouva skončí k dohodnutému datu (ZP § 60).

b) Výpovědí - jde o jednostranné ukončení pracovního poměru, přičemž pokud zaměstnavatel dá výpověď zaměstnanci, ten má nárok na výpovědní dobu (ZP § 62) a ve vybraných případech i na odstupné (ZP § 76).

c) Okamžitým skončením - zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr jen výjimečně a to pouze z důvodů uvedených v zákoně (ZP § 68)

d) Po ukončení ve zkušební době - zaměstnavatel smí ukončit pracovní poměr ve zkušební době i bez uvedení důvodu, přičemž oznámení o tom by se mělo zaměstnanci doručit tři dny před skočení pracovního poměru (ZP § 72).

 

Zaměstnavatel nemůže dát výpověď zaměstnancům v ochranné době (např. během pracovní neschopnosti, mateřské a rodičovské dovolené) (ZP § 64). Existují však výjimečné situace (např. pokud se zrušuje zaměstnavatel nebo jeho část) kdy zákaz výpovědi neplatí (ZP § 64 odst.. 3).

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Výpověď

Slovo výpověď je zkráceno z pojmu výpověď pracovního poměru, tedy snaha zaměstnance nebo zaměstnavatele ukončit...
více…

Propuštění z organizačních důvodů

Mnohé podniky musí v současnosti přistoupit i k propouštění pracovníků, kteří mají uzavřený pracovní poměr na...
více…

Administrativní záležitosti ukončení pracovního poměru

K ukončení pracovního poměru neodmyslitelně patří i administrativní (papírové) náležitosti, které jsou důležité...
více…

Ukončení pracovního poměru

Způsobů jak skončit pracovní poměr je několik a může tak učinit jak zaměstnavatel tak i zaměstnanec. Mezi...
více…

Kdy můžete dostat výpověď?

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z určitých důvodů, které jsou přesně vymezeny v zákoníku...
více…

4 nejčastější chyby při výběru pracovní obuvi

Máte doma kvalitní pracovní boty? Že ne, případně je nepoužíváte? Chyba! Rozhodně se vyplatí mít minimálně...
více…

Jak správně sedět a pracovat, aby nás nebolela záda?

Téměř každá stereotypní práce si vybírá daň na nejvíce namáhaných a upřednostňovaných částech těla. A ne...
více…

Jak vnitřní hodiny ovlivňují naši výkonnost aneb Sovy a skřivani v akci

Každý máme své "vnitřní hodiny". Jen na nich nemáme všichni nastavený stejný čas. Tím se dá vysvětlit, proč nám...
více…

Proč vede pokora ke šťastnému životu?

Pokora je lidská vlastnost, která se řadí mezi cnosti. Ale jak se žije v dnešní době lidem s touto cností? Není to...
více…

Příliš vysoké nároky mohou vést k depresi, úzkosti i sebevraždě

Snažíte se být v práci dokonalí? Určitě je to jedna z vlastností, kterou zaměstnavatelé ocení. Ale pozor na zdraví!...
více…