Nedostupné pohledávky riziko podnikání

Nejjednodušším řešením, které zcela eliminuje obavy z neplacení faktur, jsou platby v hotovosti. Nemáš u sebe peníze? Tak se vrať, když budeš mít.

Několik podniků i velkoobchodů, často na základě špatných předchozích zkušeností, odmítá prodávat své zboží na fakturu. Přinejmenším do doby, než se zákazník nestane pro ně dostatečně významným a spolehlivým, to znamená, dokud nenakoupí značné množství zboží za určitý obnos peněz. Pak je možné dohodnout se na prodeji na fakturu, avšak též s omezeními - například nákup na dluh jen do nějaké maximální částky, s minimální délkou splatnosti, s hrozbou, že pokud faktura nebude uhrazena včas, klient o výhody fakturace přijde a pod.

Avšak ne každý podnikatel si může dovolit vytvářet takový tlak na odběratele. Pokud není dostatečně mocný, nebo něčím výjimečný oproti konkurenci, tak má smůlu. Odběratel se obrátí se svou poptávkou jinam, někde, kde mu umožní nakupovat na fakturu.

Dalším vhodným opatřením proti nedostupnosti pohledávek je předfaktura, čili zálohová platba. Například: zákazník si u podnikatele objedná počítač a instalaci softwaru. Po vzájemné dohodě zašle podnikatel zákazníkovi předfakturu na částku, která odpovídá 70% celkové ceny objednávky. Podnikatel zahájí objednávku až po jejím uhrazení. Po dodání nainstalovaného počítače, předloží zákazníkovi již kompletní fakturu, v níž zohlednil uhrazenou zálohu, takže zákazník doplatí pouze zbytek.

Jenže předfaktura je závislá na dohodě mezi odběratelem a dodavatelem. Pokud kupující nesouhlasí, dodavatel ho nemůže nutit. Pak musí jeden z nich ustoupit, nebo se kupující obrátí jinam.

Při rozhodování podnikatele, zda odmítne zákazníka trvajícího k platbě prostřednictvím faktury, nebo to s ním riskne, hraje důležitou roli několik faktorů. Například velikost zakázky, důležitost zákazníka, jeho platební schopnost, množství dalších podnikatelových odběratelů, vlastní finanční situace podnikatele.

Pokud ministerstvo dopravy nabídne podnikateli zakázku za několik milionů, není co řešit, je třeba jít do toho. Pokud má podnikatel nouzi o klienty a navíc nemá důvod o klientově finanční situaci pochybovat, určitě to riziko stojí za zvážení. Avšak pokud podnikatel nemá peníze na to, aby byl schopen danou zakázku splnit (např. potřebuje nakoupit materiál), tím pádem by byl nucen jít do půjčky, jedná se již o riziko s velkým "R". A pokud navíc nemá jistotu v platební schopnost zákazníka, byl by hlupák, kdyby objednávku přijal.

Nejlepším řešením situace s nedostupnými pohledávkami by bylo formou zákonů. V zahraničí, údajně, pokud podnikatel nezaplatí fakturu do určité lhůty, zablokují mu účty a veškeré příjmy jdou na vyrovnání dluhů. Dokud nejsou uhrazeny jeho závazky, je mu na osobní spotřebu povolen pouze minimální příjem. Zároveň tím zničil své dobré jméno.

U nás, pokud se podnikatel nemůže domoci splacení svých pohledávek, smí se obrátit na soud a vymáhat své pohledávky soudní cestou.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Na fakturu nebo bez papírů?

Každý člověk, ať už z pozice prodávajícího nebo kupujícího, chce minimalizovat své finanční výdaje,...
více…

Podnikat s někým nebo sám?

Možná máte nápad, podnikatelský plán, ale máte obavy jít do toho sami a tak uvažujete o tom, že byste někoho...
více…

Co je podnikání?

Podnikání, podnikatel, podnik. Pod tímto slovem zpravidla rozumíme aktivitu ve smyslu vytvoření něčeho co nám...
více…

Deset rad pro budoucí úspěšné podnikatele

Samostatně podnikat je činorodá, pružná, ale také zejména hodně náročná cesta, jak se stát vlastním šéfem a...
více…

Úspěch v práci je často záležitostí nejen znalostí, ale i šestého smyslu

Tak jako je různá práce, tak jsou i různí šéfové. Na některé s láskou vzpomínáme i léta potom, co již pod nimi...
více…

Co je Paretovo pravidlo?

Zkuste si svůj život podrobit rychlé analýze. Využijte na to Paretovo pravidlo. Jde o pravidlo 80 ku 20. Platí...
více…

Spoření peněz

Mnoho lidí má problém s penězi. Vždy, když si s nimi vyprávím, poslouchám něco na způsob "měl bych si najít...
více…

Proč začít spořit?

Mnoho lidí dnes nespoří peníze. Mají na to dost dobré důvody. Výplaty jsou malé, náklady na život jsou vysoké. A...
více…

Platíte rádi spropitné?

Mnoho lidí odevzdává dobrovolně své peníze i tam, kde by nemuseli. Je to vlastně zajímavý úkaz. Jdete například...
více…

Proč nikdy nedělejte ručitele?

Další tip, jak si chránit své rodinné peníze je také z kategorie osobních a nepříjemných. Mnoho lidí si chce...
více…