Pornografie může inspirovat i otupit

Občasné společné sledování běžné pornografie je často vhodnou sexuální inspirací nebo součástí předehry nejedné dvojice - vysvětluje psycholog dr. Robert Math.

Co je vlastně pornografie?

V současnosti se pod pojmem pornografie rozumí otevřené zejména obrazné, ale i slovní vyjádření různých podob pohlavního aktu za účelem vzbuzení sexuálního vzrušení. Pornografie se rozděluje zpravidla na "měkkou" a "tvrdou". Ta "měkká" se týká znázornění různých variant pohlavního aktu včetně předehry a samotného pohlavního styku, "tvrdá" zas sexuálních úchylek. Porno existuje, dá se říci, pro všechny kategorie konzumentů samozřejmě pro muže i pro ženy, a v neposlední řadě pro různé kategorie sexuálně úchylných. Odborníci jí přisuzují v každém případě negativní význam, nebo může být využita i terapeuticky.

 

Co je pozitivní a co negativní na pornografii?

Pornografie často slouží jako prostředek k vyvolání nebo vystupňování pohlavního vzrušení, nebo i jako náhrada pohlavního styku, ať už v tom běžném smyslu slova, nebo i v úchylné podobě. Pozitivem pornografie je, že nejeden sexuálně úchylný jedinec si vystačí s čučením, na svou "pornografii - jinak řečeno, pornografie může být vhodnou náhradou takových sexuálních aktivit, které by ve skutečnosti mohly být pro toho druhého velmi nepříjemné. Mezi negativa pornografie patří možnost předčasné sexualizace dětí, pokud by se k ní dostaly, a problematická je, pochopitelně, i dětská pornografie, v pozadí níž je evidentní pohlavní zneužívání dětí při její přípravě.

 

Pro jakou věkovou kategorii je pornografie nejzajímavější?

V rámci každé věkové kategorie se najdou konzumenti pornografie. V případě té mladší věkové kategorie uspokojuje zvědavost, která nebyla uspokojena sotva existující sexuální výchovou ... Pro ty zralé konzumenty znamená často inspiraci v jejich sexuálních aktivitách a samozřejmě slouží i jako náhrada sexuálních aktivit ve dvojici, resp. jako náhrada v případě úchylného zaměření sexuální potřeby.


Může být pornografie náhradou za sex? A je to dobré, když se stane náhradou?

Jistěže ano. A klidně můžeme říci i to, že v mnoha případech je podstatně lepší, když si někdo uspokojí svou úchylnou sexuální potřebu prostřednictvím pornografie než na nevinné oběti. Výzkumy v souvislosti s vlivem pornografie na sexuální chování svědčí o tom, že zrušení zákazu pornografie nevedlo k nárůstu sexuálně motivovaných trestných činů. Konečně zákaz pornografie rozhodně není zárukou likvidace její produkce a konzumace - spíše opak je pravda. Fakt je, že pokusy se zakázáním pornografie, velmi podobně jako s prostitucí, nevedly k očekávanému efektu, spíše naopak.

 

Nevzniká častým koukáním pornoprodukce,, sexuální otupělost "a člověk potřebuje stále silnější podněty, aby dosáhl vzrušení?

Asi těžko říci, kdy je zhlédnutí pornografie časté a kdy ještě "v normě". Rozhodně však platí, že pro někoho je jakýmsi kořením sexuálního života a nebo inspirací, pro jiného zas trvalou náhradou nebo jedinou možností relativně aktivního pohlavního života. Řekl bych, že v pozitivním slova smyslu může inspirovat i otupit ... Inspirovat k bohatšímu sexuálnímu životu a otupit tendenci k reálnému řízení v případě nežádoucí sexuální aktivity. Z výzkumů působení pornografie je například zřejmé, že po zrušení jejího zákazu nedošlo k nárůstu sadisticky motivovaných trestných činů.

 

Jak zařadit porno do partnerského sexuálního života? A jak reagovat, když ten druhý - obvykle žena - nechce? Nebo sledovat porno sám?

Porno je často součástí předehry nejedné dvojice - nálada, vzrušuje, inspiruje ... Na běžné porno většinou i ženy reagují pozitivně (například zvlhnutí pohlavních orgánů), a to i přesto, že ve svých projevech sympatií jsou většinou zdrženlivější. Samozřejmě, pokud to partnerce nesedí, namístě je akceptace jejího odmítnutí. A zda sledovat porno sám, to je již otázka vlastního rozhodnutí - pro někoho je porno zdrojem inspirace, pro jiného zase "živá" a možná i trvalá náhrada obvyklé partnerské nebo i úchylné sexuality. V takovém smyslu bychom jí mohli připisovat i preventivní či dokonce léčivý potenciál.

 

Svádí porno k sexuálním deliktům nebo je spíše,, léčebnou "metodou?

Dá se říci, že k sexuálním deliktům dochází i bez sledování pornografie a že sledováním pornografie lze deliktům i předcházet. Někdo vystačí s uspokojením své úchylný sexuální potřeby sledováním příslušné pornografie, jiný se dopustí sexuálního deliktu nezávisle na existenci pornografie a pro dalšího jejího konzumenta je vhodnou náhradou nebo oceňovanou inspirací ...

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Drsný nebo něžný sex?

Ženy mají rády jemné a něžné muže, ale občas milují drsňáky! A proto by se muži měli občas stát pro své...
více…

Změna stereotypu v sexu - experimenty, hračky a čas

Úplně doladěný sex neexistuje a to je dobře, protože alespoň je stále co ladit. Zdokonalovat se můžeme nejen v...
více…

Sex neberte tak vážně, i fiasko nemusí znamenat konec vztahu

Stává se to, možná se to stalo i vám, anebo v budoucnu stát může. Seznámíte se s fajn mužem, vše probíhá jak má...
více…

Sex s mlčenlivým partnerem

Sex jako v němém filmu? I tak to vypadá u některých partnerů. Je to sice divná forma vášně, ale když to tak...
více…

Líbání jako vzrušující akt a předehra

Co muži milují na ženách? Hlavně to, když jsou ženy hravé a umí být v lásce rafinované. Pokud žena umí s jazykem...
více…

Poloha 69 - třešnička na dortu sexuálních zážitků

Magická poloha 69. Co o ní víte a co ještě ne? Patří mezi vaše oblíbené, anebo jste ji ještě nezkusili? V čem...
více…

Muži, kteří masturbují, předcházejí problémům s prostatou

Proč muži masturbují? A proč masturbují, přestože jsou se svým sexuálním životem spokojeni? To jsou otázky, které...
více…

Muž se pozná podle oblíbené sexuální polohy

Ženy rády nakukují mužům do jejich niter. A muži si zase naopak rádi do těch niter nakukovat nenechají. Jak tedy...
více…

Proč si ženy neužívají sex jako muži?

Některé ženy jsou přímo expertky na výmluvy, když má dojít na sex. Ale pozor, milé ženy, právě tohle některé...
více…

Sex ve dvaceti a padesáti letech - rozdíly a priority

Ve kterém věku jsou muži na pomyslném sexuálním vrcholu? Jak se věk podepisuje na tom, co muži v posteli dokáží?...
více…