Agresivní dítě - jak na něj?

Když sledujeme zprávy, zaráží některé z nás neustále se snižující hranice věku agresorů jednotlivých trestných činů. Nestává se to jen v zahraničí, ale i u nás. Děti jsou drzé, vůči učitelům nemají respekt a postrádají ho i vůči rodičům, kteří jsou často zklamáni ze svého dítěte a nevědí, jak mu pomoci. Přitom občas za chování svého potomka jsou také odpovědni oni a to v nemalé míře. Problematické chování se později těžko odstraňuje.

Agresivitou označujeme záměrné jednání, jehož motivem je způsobit někomu nebo něčemu újmu, bolest nebo křivdu. Při vzniku agresivního chování mají důležitou funkci předešlé zkušenosti a sociální učení. U dětí vyvolává agresivní chování hlavně frustraci, překážku k nějakému cíli. Dítě se dožaduje splnění své potřeby, což provází nekontrolovaným emocionálním výbuchem. Tvrdé tělesné tresty také vyvolávají agresivitu a nejsou ideálním řešením. Pokud už jsme rodičem agresivního dítěte, prvním krokem k jeho změně je rozvoj empatie. Je třeba s dítětem diskutovat o emocích a učit ho porozumět tomu, jak se lidé cítí, když se jim v životě nedaří. TV a knihy jsou využívány v tomto směru. Ukazují jednotlivé emoce přiřazené k jednotlivým situacím. Zacházení s empatií a respektem je důležitým předpokladem pro správné zacházení s interpersonálními vztahy. Ideální příležitostí k nácviku zacházení s agresí je doba, kdy máte i s partnerem argumenty při diskusi v rozdílných názorech na určitou situaci. Dítě se učí principy dobrého naslouchání, ozřejmuje si nutnost času na vychladnutí horkých hlav a času důležitého na zpracování argumentů protivníka a následné řešení problému.

 

comments powered by Disqus