Trvání těhotenství a výpočet porodu

Základem výpočtu délky těhotenství je první den poslední menstruace. Lze ji zjistit i ultrazvukovým vyšetřením a to ve třináctém týdnu. Trvání těhotenství se tradičně udává v ukončených týdnech nebo v takzvaných lunárních měsících, které představují závazných dvacet osm dní.

 

Gestační týden

Za předpokladu, že vycházíme z prvního dne poslední menstruace, přičemž má žena pravidelný dvaceti osmidenní menstruační cyklus, trvá normální těhotenství dvě stě sedmdesát dní, to znamená čtyřicet týdnů nebo deset lunárních měsíců.

Při délce těhotenství stanovené na základě poslední menstruace se setkáváme s termínem gestační věk. Pokud tedy lékař nebo porodní sestra hovoří o tom, ve kterém týdnu těhotenství se žena nachází, mají na mysli ukončený, nikoli běžný týden těhotenství.

Zápis v dokumentaci vypadá pak následovně. Příklad: trvání těhotenství 35 + 3 znamená, že od poslední menstruace uplynulo třicet pět týdnů a tři dny, tedy žena je v třicátém pátém ukončeném týdnu těhotenství, respektive v probíhajícím třicátém šestém týdnu. Slovíčko "probíhající" by však mělo být patřičně zdůrazněno.

Při tomto typu výpočtu, který je nejčastější, je třeba zmínit ještě jeden důležitý fakt. Výpočet vychází z prvního dne poslední menstruace, proto je za první den těhotenství považován právě tento první den. Ve skutečnosti ale žena otěhotní až zhruba v polovině menstruačního cyklu, tedy dvanáctý až čtrnáctý den po ovulaci. Reálný biologický věk plodu je tak asi o dva týdny nižší. S tímto jevem se však všeobecně počítá a v běžné praxi se biologický věk plodu při porodu vůbec nebere v úvahu.

 

Délka trvání těhotenství

Normální těhotenství trvá 40 týdnů + / - 2 týdny. Pokud nastane porod před ukončením třicátého sedmého týdne, hovoříme o předčasném porodu, přičemž za dolní hranici šance plodu na přežití je podle současných znalostí a doporučení považován ukončený dvacátý čtvrtý týden těhotenství.

Pokud dojde k porodu po čtyřicátém druhém týdnu, bývá tento stav označován jako přenášení. Při současném systému péče by však již nadpoloviční většina žen měla být v ukončeném čtyřicátém druhém týdnu těhotenství po porodu.

Pokud žena přesně pozná den oplodnění, je při určení délky trvání těhotenství možné vycházet z tohoto údaje. Pak se předpokládá, že normální těhotenství trvá dvě stě Šedesát sedm dnů ode dne početí.

 

Stanovení termínu porodu

Termín porodu je údaj, který zajímá nastávající maminku obvykle okamžitě po řádném potvrzení těhotenství. Je to velmi významná informace, neboť její špatné určení může poměrně negativně ovlivnit další průběh těhotenství, především s ohledem na posuzování růstu plodu v děloze a načasování porodu.

Existuje několik způsobů, jak zjistit termín porodu, navzájem se lišících svou spolehlivostí. Za optimální se dnes považuje kombinace výpočtu termínu porodu podle prvního dne poslední menstruace a ultrazvukového vyšetření realizovaného ve třináctém týdnu těhotenství. Dají se tak nejlépe zachytit a zároveň zkorigovat případné individuální odchylky způsobené nepravidelným nebo delším menstruačním cyklem. Takto potvrzený termín porodu by se pak již neměl v průběhu těhotenství měnit.

 

Možnosti výpočtu termínu porodu:

1. Základní metoda určení termínu porodu je jeho výpočet na základě data poslední menstruace. Pokud známe první den poslední menstruace, přičteme k němu dvě stě-osmdesát dní. Prakticky to jednoduše provedeme tak, že k datu poslední menstruace přičteme rok, odečteme tři měsíce a přičteme sedm dní.

2. Určení termínu porodu podle prvních pohybů děťátka je sice rovněž možné, avšak velmi nepřesné. Žena, která bude rodit poprvé, cítí pohyby děťátka obvykle ve dvacátém týdnu těhotenství, vícerodičky o dva týdny dříve. Jde pouze o vjem, který je výrazně ovlivněn vnímavostí nastávající maminky, proto z toho výpočtu pramení velká nepřesnost.

3. Pokud je znám datum početí, přičteme k němu dvě stě šedesát sedm dní.

4. Nejpřesnější metodou je v současnosti stanovení termínu porodu ultrazvukovým vyšetřením, které se provádí ve třináctém týdnu těhotenství. Pokud se ultrazvukem stanovená délka těhotenství liší od údaje počítaného na základě data poslední menstruace o více než týden, pak by měl být termín porodu upraven právě podle ultrazvukového vyšetření. Neplatí to však při ultrazvukových vyšetřeních prováděných v dalších týdnech těhotenství.

 

Všechny takto vypočítané termíny je třeba brát s rezervou. Termín porodu totiž vychází pouze z průměrné délky trvání těhotenství, avšak k porodu dochází obvykle o něco dříve nebo později. Za normální "porod v termínu" se považuje takový, který nastane mezi probíhajícím třicátým osmým a ukončeným čtyřicátým druhým týdnem těhotenství.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Ryby jsou zdravé, ale pozor na ty z kontaminovaných vod!

Jsou opravdu ryby zdravé a pro všechny? Konzumace ryb se mnohdy doporučuje kvůli jejich vysokému obsahu omega-3 mastných...
více…

Obaly s obsahem bisfenolu brání dokonce i umělému oplodnění!

Dříve si ženy s otěhotněním nedělaly starosti. Tedy spíše dělaly, ale více s nechtěným otěhotněním, než s...
více…

Proč přestat kouřit a jak je to s plánováním těhotenství u žen kuřaček?

Cigarety neustále zdražují a přibývá i kuřáků, kteří chtějí s tímto, životu nebezpečným zlozvykem skoncovat....
více…

Domácí cvičení pro těhotné ženy

Cvičení pro nastávající maminky pod odborným vedením je aktivita, která těhotným ženám skvěle prospívá. Ale...
více…

Těhotenství a porod dvojčat

Čekáte dvojčátka, nebo máte dokonce vícečetné těhotenství? Co to pro vás znamená? Jaký je rozdíl mezi...
více…

Těhotenství - povinná a doporučená vyšetření

Těhotenství není nemoc, ale preventivní vyšetření, která sledují zdraví těhotné ženy a vyvíjejícího se plodu...
více…

Čtyři otázky na téma otcovství

Chcete se stát otcem? Ne, hned, třeba za pár let. Jen je třeba si včas ujasnit, co pro vás otcovství znamená. Zkuste...
více…

Růst, vývoj a vývin dítěte

Růst, vývoj a zrání? Co tyto pojmy znamenají ve vztahu k období dětství? Jaké změny v jednotlivých etapách...
více…

Co s placentou po porodu?

Zamysleli jste se na touto otázkou? Lékař ji zkontroluje, zda je celá a pomocný personál ji odnese k likvidaci....
více…

Co ženy chtějí během těhotenství a porodu?

Těžko je psát obecně za všechny ženy, protože každá máme jinou cestu životem.   Jak ženy...
více…