Jak nevychovávat děti, pokud chcete, aby byly v životě spokojené?

Jak vychovat dítě se zdravým sebevědomím, dítě které se nebude cítit ukřivděné nebo naopak nebude nebezpečně drzé a lhostejné k osudu druhých? Plné, a nejen internetové stránky, jsou toho, co by rodiče měli dělat. My vám ale přinášíme malý seznam toho, co byste jako rodiče naopak dělat neměli.

děti, rodiče, rodina, výchova dětí

1. Nedělejte z dítěte oběť

Vyloučení z fotbalového mužstva či neúspěch ve škole neznamená, že dítě je oběť. Odmítnutí, neúspěch a nespravedlnost jsou součástí života. Místo toho, aby dítě litovali nebo mu dovolili litovat se, mentálně silní rodiče ho povzbuzují k tomu, aby prohry transformovalo na sílu. Pomáhají mu hledat způsoby a vymyslet strategii, jak se posunout dopředu.

2. Neomlouvejte pocit viny zbytečným rozmazlováním

Pocit viny může vést k dlouhému seznamu nezdravých rodičovských strategií - například, že dovolí nebo koupí dítěti něco, co mu předtím zakázali, případně jej na dovolených až příliš hýčkají. Mentálně silní rodiče vědí, že i když je pocit viny nepříjemný, dá se to zvládnout. Odmítají nechat se jím ovlivnit, protože brání moudrým rozhodnutím.

3. Nedělejte z dítěte střed vesmíru

Je lákavé podřídit svůj život dítěti a obskakovat ho. Je to přece naše budoucnost. Ale z dětí, které si myslí, že jsou centrem vesmíru, vyrůstají nezodpovědní lidé přesvědčeni o tom, že jsou nadlidi a všechno si mohou dovolit. Mentálně silní rodiče své děti učí, aby se soustředili na to, co ony nabídnou světu, a ne opačně.

4. Nenechávejte se ovlivnit strachem

Snahou chránit dítě za každou cenu brání rodiče jeho rozvoji. Duševní silní rodiče se snaží být spíše vůdci jako ochránci. Umožní dětem jít do světa a žít svůj vlastní život, i když se jim tato představa zdá strašidelná.

5. Nedovolte dítěti převzít moc

Děti, které diktují, co rodina bude jíst k večeři nebo jak stráví její členové víkend, mají až příliš mnoho moci. Udělat z dětí rovnocenné partnery nebo dokonce šéfy není pro jejich zdravý vývoj dobré. Mentálně silní rodiče umožní dětem dělat vlastní rozhodnutí při zachování jasné hierarchie.

6. Neočekávejte dokonalost

Vysoká očekávání jsou zdravá, pokud jsou však až příliš vysoká, nefunguje to. Mentálně silní rodiče si uvědomují, že jejich děti nebudou vynikat ve všem, co dělají. Namísto toho, aby je nutili být lepšími než jsou vrstevníci, pomáhají jim stát se lepší verzí sami sebe.

7. Nedovolte dětem vyhýbat se odpovědnosti

Mentálně silný rodič nikdy neřekne: "Nechci děti zatěžovat prací. Děti by měly být jednoduše dětmi. " Naopak, očekávají, že děti se budou zapojovat do dění a získávat nové dovednosti, díky kterým z nich vyrostou zodpovědní lidé. Učí děti převzít odpovědnost za vlastní rozhodnutí a činy. Pověřují je úkoly přiměřenými jejich věku.

8. Nechraňte děti před bolestí

Je těžké vidět jako dítě trpí, cítí se ublížené nebo má strach. Musí si však zvyknout i na takové pocity. Zkušenost z první ruky je nenahraditelná. Mentálně silní rodiče poskytují svým dětem podporu a pomoc, kterou potřebují při vyrovnávání se s bolestí. Díky tomu získají důvěru ve vlastní schopnosti řešit i nelehké životní situace.

9. Nepřebírejte odpovědnost za emoce dítěte

Rodiče se nejednou snaží rozveselit dítě, které je smutné, uklidnit dítě, které je rozzlobené ... Ve skutečnosti však regulace emocí brání dětem získat sociální a emocionální dovednosti. Mentálně silní rodiče své děti učí nést odpovědnost za své emoce.

10. Nebraňte dítěti dělat chyby

Ať už se dítěti nepodařilo správně vyřešit několik otázek domácího úkolu z matematiky nebo si zapomnělo sbalit do tašky nějaké pomůcky, právě tyto chyby mohou být tím největším učitelem v životě. Mentálně silní rodiče nechají děti dělat chyby, aby jim umožnili čelit přirozeným důsledkům jejich činů.

11. Nezaměňujte disciplínu za trest

Trest je to, když děti trpí za chyby. Disciplína je o tom, jak je naučit udělat to v budoucnu lépe. Ačkoliv mentálně silní rodiče dají dětem pocítit důsledky jejich konání, hlavním cílem je učit je rozvíjet sebekázeň, která jim pomůže při lepších rozhodnutích v životě.

12. Nepoužívejte zkratky, aby zabránily nepříjemnostem

Když dítě pláče nebo se vzteká, určitě je jednodušší udělat práci za něj nebo dát mu to, co chce, jen aby se uklidnilo. Tyto zkratky však budují u dětí nezdravé návyky. Mentálně silní rodiče odolají i v nepříjemných situacích a vyhnou se lákavým zkratkám.

13. Nezapomínejte na své hodnoty

V dnešním světě se snadno necháme unést vírem každodenní rutiny a v kombinaci s tlakem sociálních sítí ve snaze vypadat jako "rodič roku" mnozí lidé zapomínají, co je vlastně v životě důležité. Mentálně silní rodiče znají vlastní hodnoty a jejich rodina je založena na jejich principech.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Proč děti tolik milují babičku a dědu?

Babička a dědeček si nemusí budovat autoritu, přesto je vnoučata poslouchají, respektují a milují. Proč tomu tak je?...
více…

Jak se zaručeně ztrapnit před dospívajícím dítětem?

Máte doma děti pubertálního věku a chcete s nimi vycházet? Teď jde o to, jestli na to nejdete tak, že zkoušíte své...
více…

Výchova malých dětí k samostatnosti - chválit, ale nepřehánět!

Jak vychovávat dítě k samostatnosti, poskytnout mu bezpečí a přitom mu ponechat pocit, že může samo rozhodovat?...
více…

Výchova dětí a rozdílné názory rodičů

Výchova dětí je v mnoha rodinách příčinou sporů. Každý partner si nese do života způsob, jakým byl vychováván a...
více…

Otázky malých dětí a naše odpovědi - cesta ke společnému bádání světa

“Mami, proč má ten pán tak velké břicho? Proč už musím jít spát? Kdy už budu velký jako ty? Kam chodí spát...
více…

Ideální svět pro rodiče i děti

Napadlo vás někdy, jak by mohl vypadat ideální svět, aby se v něm všem líbilo rodičům i dětem? Utopie? A proč by...
více…

Všechny děti jsou hodné, jen rodiče to správně nechápou

Společné pro všechny rodiče je, že milují své děti. Ale to, jak ke svým dětem přistupují, již všechny rodiny...
více…

Je možné v životě nelhat?

Všichni známe přísloví o lži, která má krátké nohy. Význam známe, ale ne vždy se jím řídíme. Vštěpujeme...
více…

Děti i rodiče potřebují prostor

I přestože většina rodičů ještě před narozením dítěte je přesvědčená o tom, že se bude svému dítěti...
více…

Děti ve škole špatně sedí a zakládají si tak na problémy s páteří

Sezení ve škole má na děti špatný vliv. Nejhůře jsou na tom prvňáčci a děti v pubertě. Ale chodit do školy musí,...
více…