Jak odpovídat dětem předškolního věku na intimní otázky?

S vývojem dítěte je spojeno i jeho bezprostřední chování a pokládání neustálých otázek, které jsou pro jeho učení velmi důležité. A v předškolním věku přicházejí na řadu i ty, které rodiče často přivedou do rozpaků, hlavně když jsou vyslovené na veřejnosti. Připravte se na ně a hlavně je nenechávejte nezodpovězené.

děti, sexuální výchova

Čápa vynechejte

Většina z nás si občas vzpomene na rodičovské výmysly, popisující početí nebo narození děťátka. Z takových historek si některé rodiny vytvářejí rituály, které však pro děti rozhodně nejsou tím nejvhodnějším poučením. Nejvhodnější je pravda, ale podaná jednoduchým, srozumitelným způsobem odpovídajícím věku dítěte.

Kdy začít?

Rozpaky rodičů nejčastěji vznikají z obavy, že bychom toho mohli říci dětem příliš mnoho a příliš brzy. Tento strach je samozřejmě zbytečný, protože dítě přijímá pouze informace, které jsou jeho věku a intelektu přístupné a srozumitelné, všechno ostatní okamžitě vypustí z hlavy. Spíše bychom se měli snažit o to, abychom toho dítěti neřekli příliš málo a příliš pozdě. Právě v předškolním věku přichází dítě s celou kupou dotazů se sexuální tematikou a nebojí se je vyslovit nahlas. Mladší školáci se už pak neptají na všechno, co mají na srdci, protože už přesně vycítí, že mnoho dospělých považuje toto téma za nevhodné pro rozhovor. Pokud tedy využijete předškolní věk k upřímnému rozhovoru, zúročí se vám vaše upřímnost a důvěra později, když se vaše dítě nebude váhat zeptat na další věci týkající se sexuální oblasti. "Proč má Honza pindíka, a já ne?"; Odkud jsem se tu vzala? Podobné otázky kladou malé děti často. Rozhodně je neodbývejte a odpovídejte pravdivě a srozumitelně nejpozději ve stejný den!

Hra na doktora

Základy znalostí o rozdílnosti těla "malého muže" a "malé ženy" získává předškolák hlavně z vlastních zkušeností a hrou, ne poučováním dospělých. Proto byste hry na doktora, dětské pozorování vašeho nahého těla či občasné hraní si s genitáliemi měli brát jako součást nutného vývoje. Pokud však tyto aktivity přerostou do extrému, je třeba postavit se k nim především s klidem a chladným rozumem. Pokud si tedy hrají například dva předškoláci opačného pohlaví jen a jen na doktory a rádi se při tom svlékají, doporučuje se klidně k nim přistoupit a se zájmem se zeptat: "Hrajete se na doktory?" Chlapec možná odpoví: "Jo, hrajeme a prohlížíme si své prdelky. "Vy můžete pokračovat:" Každý z vás vypadá jinak, že? To je zajímavé! Pokud chcete, můžeme se  společně podívat knížku a já vám vysvětlím, proč je to tak. "Je důležité, abyste reagovali klidně a přirozeně. Někdy později se tak dítě nebude stydět zeptat na jiné věci. Ale pokud získá dojem, že jde o zakázané téma, nestanete se jeho důvěrníkem. Hodně věcí se tak dozví později od kamarádů nebo z multimediálních zdrojů, které často podávají neúplné, zkreslené či vulgární informace. A i kdyby tyto informace byly kvalitní, nemusí je samo správně pochopit. Navíc, pokud začnete problematiku sexuality vysvětlovat dítěti později, budete mu asi pro smích, protože už bude dostatečně poučeno.

Jak do bříška a ven?

Na to, jak se rodí miminka a jak se dostanou do maminčina bříška, se děti začínají ptát přibližně ve věku kolem pěti let. Možná vás to překvapí, ale i pětiletému dítěti můžete vysvětlit, že tatínek má penis a maminka pochvu. Samozřejmě, nesmí při tom chybět poučení, nejlépe s doplněním nějaké vhodné obrázkové knížky, že při spojení těchto pohlavních orgánů se spermie od táty dostane do vajíčka k mamince. Tak vznikne maličké děťátko, které roste u maminky v bříšku. Výklad je vhodné doprovázet i příslušným názvoslovím, což znamená: nepoužívejte vulgární výrazy a pokud máte v rodině pro pohlavní orgány vžitý určitý poetický název, je dobré upozornit, že je to vaše domácí označení. Je tedy dobré vysvětlit dítěti, že dejme tomu "lulinka" se řekne "normálně" pochva a "pindík" zase penis. Nebudou to hned používat, ale později je správné názvosloví nepřekvapí.

Sexuální výchova

Každý řádně poučený rodič by měl také vědět, že sexuální výchova není jen předávání poznatků z biologie člověka a jeho reprodukce. V takovém případě by se jednalo pouze o povrchní informaci, obsahující popis pohlavních orgánů a rozmnožovacího traktu. Základ tvoří citové vztahy dítěte, na které navazují vzory chování, které děti přebírají napodobováním rodičů. Dobře fungující rodina tedy dítěti dává potřebné citové zázemí a zároveň mu poskytuje životní vzory. To vše je ještě jen odrazovým můstkem pro získání sexuálního ponaučení.

V rámci domácí sexuální výchovy byste dítě od čtyř let měli upozornit i na možnost sexuálního obtěžování

Vysvětlete mu vhodné i nevhodné dotyky, jakož i to, že dospělý nemá právo dotýkat se přirození dítěte nebo od něj chtít, aby se v těchto místech dotýkalo jeho. Dítě musí vědět, že jeho tělo je jen jeho a takové jednání má umět odmítnout. Stejně tak by dítě nemělo vidět obrázky úchylných sexuálních praktik. Když se stane, že náhodou uvidí obrázky běžných sexuálních aktivit, stačí klidně říci, že takové věci dospělí dělávají. Pomáhá školka a škola? Mnozí rodiče se spoléhají na hodiny biologie ve škole. Než však přijde toto téma na řadu, je většina žáků již poučených - a pokud ne od rodičů, tak od kamarádů či z médií - a jak jsme již zmínili, většinou ne nejvhodněji. Faktem zůstává i to, že podle údajů Světové zdravotnické organizace nejméně třetina učitelů na základních školách není schopna sexuální výchovu plnohodnotně vyučovat. Naděje, že tento nedostatek plně nahradí výchova v rodině, bohužel také neobstojí. A to vzhledem k tomu, že je u nás přibližně třetina dysfunkčních a neúplných rodin.

Nezapomeňte

  • Hry na doktory nejsou předčasným probuzením sexuality, ale známkou touhy po poznání.
  • Dítě by mělo cítit, že se rodičů může zeptat úplně na všechno - to se děje v příznivém domácím ovzduší.
  • Sexuální výchova v předškolním věku není nevhodná, ale docela přirozená.
  • Nejlepší výchovnou metodou v sexuální výchově předškoláka je hra - děti si hrají na rodinu, doktory, porodnici ...
  • I když se o sexualitě mluví obecně často veřejně, dítěti je nutné naznačit, že jde výhradně o soukromé aktivity.
  • Pokud se vaše dítě stydí být nahé (na pláži, v koupelně), respektujte tento pocit.
  • Netrestejte dítě za masturbační chování, mohlo by mu to v budoucnu způsobit sexuální problémy.
  • Výzkumy ukazují, že poučená mládež začíná s pohlavními styky později než nepoučená.

Jak vysvětlit sedmi- až devítiletým dětem početí?

Nejdříve je dobré objasnit rozdíly ve fyziognomii muže a ženy. Může to zjednodušeně vypadat například takto: Všichni muži mají penis, který slouží k čůrání, ale i milování. Pod ním je šourek s varlaty - dvěma žlázami velikosti a tvaru švestek, v nichž se tvoří spermie. Každá má velkou hlavičku a dlouhý svižný ocásek - jmenuje se bičík. Spermie plavou v ejakulátu, což je tekutina, která vytryskne z mužova penisu, když se se ženou miluje. Žena má mezi nohama dírku - pochvu, kam se spermie při milování dostanou. Samozřejmě, dítě bude zajímat, jak se ty spermie dostanou do maminčina bříška, nebo co je to milování. Odpovědí může být: Milování je přirozená věc - když se dva lidé mají rádi, chtějí si být co nejblíže. Rádi se tedy objímají a líbají, tisknou se k sobě, mazlí se, až nastane okamžik, kdy z toho chtějí mít ještě větší potěšení. Mužův penis se vztyčí a ztvrdne, aby mohl proniknout do ženiny pochvy. Vytrysknou z něj spermie a pomocí svých bičíků se vydají na cestu. Putují přes dělohu směrem k vaječníkům, kde se jedna spermie, nejrychlejší vítězka, spojí s vajíčkem, které se vytvořilo v ženině vaječníku. A takto vzniká malý človíček.

Jak vysvětlit sedm- až devítiletým dětem porod?

Například: Z oplodněného vajíčka roste v mamince devět měsíců děťátko. Leží jako kotě stočené v děloze, což je vlastně velký pytel ve tvaru hrušky v maminčině bříšku. Stěnou dělohy proudí krev a přináší tak pupeční šňůrou miminku všechny látky potřebné k tomu, aby se vyvíjelo a rostlo. Po devíti měsících se děloha začne stahovat, už děťátko v sobě nechce a ono je schopné žít samostatně. Nastane porod. Maminka se porodu nebojí, protože se těší na miminko. Děloha se stahuje stále silněji a tlačí tak miminko ke svému východu, který se pomalu otevírá. Maminka při každém stahu zatlačí, čímž pomáhá miminku ven. Když se objeví v otvoru pochvy mezi maminčiny stehny hlavička miminka, pan doktor mu pomůže na svět. Děťátko se poprvé nadechne a vykřikne.

Vztah, vzor a poučení

To jsou tři součásti sexuální výchovy v rodině. Vztah představuje základní citové naladění - schopnost mít rád a schopnost dávat i něco ze sebe. Vzorem se rozumí identifikace s mužským i ženským prvkem a v rovině poučení jde o znalosti, techniky, praktiky. 

Co dělat, pokud se stane dítě svědkem milostných her ​​rodičů?

V takovém případě se doporučuje stručně a klidně dítěti vysvětlit, že vztah mezi dospělým mužem a ženou má mnoho podob, které zahrnují i ​​mazlení a sexuální kontakty. Nicméně k takové situaci by nemělo vůbec dojít, protože sex dvou lidí je výhradně soukromá záležitost. Můžete přijmout některá preventivní opatření: zamykat, naučit děti, aby klepaly na dveře ložnice, nebo upravit denní režim tak, aby se dítě v noci nebudilo a nechodilo za vámi do postele.

Dětská masturbace

Některé děti již v útlém věku zjišťují, že doteky v oblasti pohlavních orgánů jim přinášejí potěšení. Chlapci si hrají s penisem, holčičky si např. houpavým pohyby třením dráždí vnější pohlavní orgány. Některé děti dokážou masturbovat až do dosažení orgasmu, mnohé z nich pak cítí jakousi hrdost nad objevením tohoto nového triku. Pokud by za podobné chování bylo dítě trestáno, v budoucnu by mu to mohlo způsobit sexuální problémy. Dětem je třeba říci, že jde o aktivitu výhradně soukromou. Rodiče dětí mladších dvou let by měli dítě uložit do postýlky a zamezit přístup jiných dospělých, kteří by se mohli cítit pohoršeni. Dráždění genitálií před spaním je možné přirovnat k cucání palce nebo podobným aktivitám, které dítě uklidňují. Někdy je velmi náročné přesvědčit rodiče o tom, že takové počínání nemá nic společného se sexuálním chováním, protože dítě nemá stejné sexuální pocity jako dospělý. Manipulace s genitáliemi je mu prostě jen příjemná. 

V jakém věku je vhodné dítěti vysvětlit, jak se opravdu "dělá" miminko?

Když se zeptá, nebo klidně již v předškolním věku, ale adekvátními jazykovými prostředky. V první či druhé třídě už může být dítě vystaveno informacím od spolužáků, a to někdy nemusí být to pravé.

Mají tomu předcházet pohádky o čáp a vránách?

Určitě ne, snížila by se rodičovská věrohodnost. Na skutečnostech, jak se dělají děti, není nic špatného, ​​to tam vnášejí jen dospělí.

Jakým způsobem poučovat bez knížky v nejútlejším věku?

Dítě musí nejdříve znát názvy pohlavních orgánů, pak je možné, za pomoci pro rodinu obvyklých výrazů, říci, že se rodiče mají rádi, lásku si projevují i ​​tělesně a při tom také tati zasouvá svůj penis do maminčiny pochvy tak, aby se spermie dostaly co nejrychleji a nejsnadněji k vajíčku.

Odkud berou děti nejčastěji tyto informace?

Nejvíce informací získávají jednoznačně z médií, v posledních letech se maximalizuje množství informací z internetu, druzí v pořadí jsou rodiče.

Proč je třeba o těchto věcech mluvit s dětmi co nejdříve? Má to vliv na jejich sexuální život v dospělosti?

Ano, už od nejútlejšího věku by měl být sex prezentován jako něco normální, obvyklé, za co se lidé nestydí. Pokud si někdo myslí, že s dítětem začne mluvit o sexu ve čtrnácti, tak nezačne. To už je pozdě, protože dítě se bude stydět. Minimálně při rozhovoru s rodičem. Podle výzkumů děti, sexuálně vychovávány, odkládají start do sexuálního života na pozdější dobu ve srovnání s nepoučenými vrstevníky - tím jde hlavně o "zakázané ovoce". Také se chovají méně rizikově - mají vhodné a pravdivé informace o pohlavních chorobách, např. AIDS, i o možnosti potenciálního otěhotnění.

V tomto směru existují děti velmi zvědavé, ale i takové, které to vůbec nezajímá. 

Obojí je v pořádku. Jen ty, které se nezeptají je třeba k otázkám motivovat.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Růst, vývoj a vývin dítěte

Růst, vývoj a zrání? Co tyto pojmy znamenají ve vztahu k období dětství? Jaké změny v jednotlivých etapách...
více…

Bezpečnost pro dítě, které začíná lézt a chodit

Jak se dítě dopracuje k tomu, že začne lézt? Co se děje při lezení v těle děťátka? A proč jsou pro lezení...
více…

Hry s dětmi ve volné přírodě a na zahradě

Děti nejsou vybíravé, co se týká ročních období. Na každém si vyberou něco hezkého. Hlavně, když mohou...
více…

Zdravý spánek dětí ve druhém roce života

Máte doma batole a lámete si hlavu nad tím, zda ho dávat po obědě spát? Odpolední spánek je pro děti této...
více…

Vady a onemocnění sluchu dětí

Sluch je důležitý smysl, který nám umožňuje vnímat zvuky. Proto je důležité, všímat si funkčnosti tohoto...
více…

Hry pro školáky proti nudě

Hra nás provází celým životem. U dětí se jedná o velice prospěšnou činnost při které se baví, učí a...
více…

Mladší školní věk dítěte - definice, vývoj a chování

U dívek i chlapců začíná mladší školní věk stejně a sice šestým rokem věku dítěte. Konec tohoto období je...
více…

Chůze, první pády, přiměřené a nepřiměřené reakce dětí

Při nácviku chůze a prvních krůčcích děti poměrně často padají. Ale nebývají to z toho těžké úrazy. Pouze...
více…

Miminka a strach z neznámých lidí

Malé děti, obvykle kolem osmého měsíce, začínají mít strach. Bojí se odloučení od matky a cizích lidí....
více…

První kroky dětí a co jim předchází

Už byste chtěli, aby vaše dítě chodilo a ono se k tomu pořád ještě nemá? Připadá vám, že to dlouho trvá? Ale...
více…