Jak vysvětlit dítěti nevhodné používání sprostých slov?

Nadávky mezi dětmi nepatří mezi nic neobvyklého, přestože my, dospělí, se s tím jen velmi těžko vyrovnáváme. Ale prostě to k dětem patří, stejně jako jejich oblíbené hry a my s tím nic nenaděláme.

děti, výchova dětí, sprostá slova

Dospělí dokáží tuto skutečnost často jen velmi těžko tolerovat

Až nám zatrhne, když se už malé děti navzájem označují titulem "debil, osel, idiot ..." Samozřejmé zacházení s takovými výrazy je nám cizí. Mladá máma je zaskočena i zděšená zároveň. Její pětiletý syn ji po příchodu ze školky nepozdravil jako obvykle "Ahoj, mami!" Ale slovy "Polib mi prdel!" - Výrazem, který ona sama ještě nikdy nepoužila. Poté co zažila prvotní šok, přišla bezradnost. Co teď udělat?

První nadávky

Nadávky otevírají dětem zcela nový svět, aby se tak mohly samy otestovat a určit si hranice. Už malé batole křičí, když ho máma přeruší v jeho cestě za objevy. S nástupem řečového projevu mohou děti propůjčit svému hněvu bezprostřednější výraz - hrubé výrazy používají k tomu, aby vyjádřili přibližně následující: To se mi nehodí! Často se tehdy stávají i rodiče cílem verbálních útoků.

Když přijde dítě do mateřské školy, rychle poznává jiné děti - a také nové výrazy

Najednou slyšíme z úst dítěte slova, o kterých jste si byli jisti, že se nikdy nebudou používat mezi našimi čtyřmi stěnami. Rodiče jsou často šokovaní, když jejich dítě použije poprvé takové výrazy. "Kráva" nebo "osel" jsou to varianty, které si dítě přináší domů z mateřské školy. Tyto "zvířecí" nadávky jsou oblíbené právě v předškolním věku, později se přidružují silnější výrazy, jejichž význam děti většinou ani neznají.

Nadávají, aby zaimponovaly

Bylo by nerealistické očekávat od dítěte, že nikdy nepoužije hrubé výrazy. Pokud se děti setkávají se svými vrstevníky, používají nadávky častěji než jindy. Děti, které přicházejí do školky nebo do školy, jsou z domu většinou zvyklé na to, že se jim dostává maximální pozornosti ze strany rodičů, případně sdílejí jejich pozornost se sourozencem. Najednou se situace zcela mění. Vychovatelé a učitelé se musí současně starat o více dětí. Hrubé výrazy mohou začít děti používat jako prostředek k přilákání pozornosti. Dále přijdou nadávky dítěti vhod i tehdy, pokud chce zaimponovat jiným dětem nebo jim chce ukázat, kdo je tady silnější, kdo je "šéfem v ringu". Často však děti vůbec netuší, co říkají. V popředí stojí účinek, obsah hraje vedlejší roli. Na to, co by dospělého člověka hluboce ranilo, se při hádce mezi dětmi často za pár minut zapomene.

Rodiče jako vzor

Pokud rodiče běžně používají hrubé výrazy, nemohou od svého dítěte očekávat, že to dělat nebude. Jak se má naučit, že vulgarismy jsou nevhodné, pokud je doma dospělí neustále používají? Pokud již tedy chcete vyjádřit svůj hněv, používejte pouze taková slova, která smí vaše dítě použít např.. i ve škole.

Jednotný postup

  • Předtím než začnou rodiče s dětmi mluvit o hrubých výrazech, musí být ve svých očekáváních jednotní. Najděte některé nadávky, které vás obzvláště "vytáčejí" nebo působí zraňující a urážlivě nebo které nejsou ve školce či škole akceptovatelné.
  • Společně si promyslete i konsekvence, jakými budete chtít reagovat na používání vulgárních výrazů.
  • V klidné chvíli se promluvte s dítětem o neslušných slovech. Popište problém nejdříve z vašeho pohledu. Vyjmenujte slova, která nejsou ve vašich očích akceptovatelná a řekněte, co vám na nich vadí: "Nelíbí se mi, když používáš ošklivé slova." Nabídněte dítěti přijatelnější alternativy: "Pokud si musíš ulevit, řekni například ..." Vyjmenujte svému dítěti několik povolených slov, které může používat místo vulgarismů.

Záměrné ignorování

Záměrné ignorování je dobrou strategií, pokud dítě použije hrubý výraz poprvé. Tehdy byste se neměli na dítě příliš dívat nebo ho oslovovat, protože pokud nebude následovat žádná reakce, stane se slovo pro dítě rychle nudným a pravděpodobně ho v nejbližší době nepoužije.

Konsekvence, případně chvála

Řekněte svému dítěti, s jakými důsledky musí počítat, pokud bude používat hrubé výrazy. Přiměřené konsekvence jsou například přerušení hry nebo zákaz sledování televize do konce dne nebo nemožnost zůstat déle vzhůru. Pochvalte však dítě, pokud celý den nepoužilo nadávky: "Děkuji, že dodržuješ naši dohodu." Odměnit ho můžete například společnou hrou, oblíbeným pamlskem nebo extra pohádkou na dobrou noc.

A co když se dohody nedodržují?

Pokud uslyšíte dítě vulgárně mluvit, vysvětlete mu problém: "Jano, ty jsi svou sestru nazvala velmi nepěkně. Nelíbí se mi, když používáš takové hrubé výrazy. Můžeš se, prosím tě, slušně zeptat své sestry, jestli ti půjčí hru? " Pokud vaše dítě použijestejný den tentýž vulgarizmus vícekrát, měli byste ihned reagovat: "Jano, ty se zase ošklivě vyjadřuješ," a dítěti zprostředkovat z toho vyplývající důsledek: "proto se nebudeš vozit příštích 10 minut na kole své sestry. Pak můžeš přijít a slušně ji poprosit. " Ignorujte protest nebo křik. Nediskutujte o svém rozhodnutí s dítětem. Jen jednoduše nechte dítě snést důsledky. Dodržte čas, který byl stanoven na snášení důsledku a potom nechte dítě, aby pokračovalo v započaté činnosti. Mnohdy potřebuje dítě vícekrát za den snášet důsledky svého "ostrého jazyka", dokud se naučí používat způsobilá slova.

6 pravidel při zacházení s vulgarismy

1. Klid - zůstaňte klidní, pokud vaše dítě použije vulgarismus. Čím více se budete nad nadáváním vzrušovat, tím více váhy propůjčíte působení vulgarismu.
2. V tomto domě se nepoužívají sprostá slova! - Objasněte dítěti ve zkratce váš postoj k vulgarismům. "V tomto domě se nepoužívají neslušná slova. Jestli se ti něco nelíbí, musíš to vyjádřit jiným přijatelným způsobem. "
3. Alternativy - ukažte dítěti alternativy. "Když budeš přátelský, dosáhneš více." Nebo mu povolte přijatelnější "K čertu!" Namísto nepřípustného vulgarismu, který má na jazyku.
4. Rolová hra - zeptejte se vašeho dítěte, jak by se ono cítilo, kdyby mu někdo ošklivě nadával.
5. Rozhovor - pokud vaše dítě používá vulgární slova, případně je orientuje na vás osobně, vezměte si jej stranou a řekněte mu, že vás jeho nadávání zraňuje. Často si děti nejsou vědomy takového působení vulgarismů.
6. Omluva - pokud je vaše dítě například u sousedů na návštěvě a vyletí mu z úst hrubé slovo, omluvte se jeho jménem za jeho chování. Takto dítě zjistí, že něco není v pořádku a že použitý výraz asi nebyl v souladu s vhodným chováním.

Tip

Pro věkovou kategorii dětí předškolního věku mají v jedné mateřské škole zažitý zajímavý rituál: odpadkový koš na nadávky. Pokaždé když padne ve třídě nějaký hrubý výraz, musí ho jít dítě říct do otevřeného odpadkového koše (přímo k tomu určeného). Na konci týdne se vysype koš do velkého kontejneru venku. Takový postup je u dětí oblíbený a přináší úspěchy.

Tak jako dospělí, i děti občas nevědí, co si počít se svým hněvem

Musí se však naučit, jak s tímto hněvem zacházet. Rodiče musí být těmi, kteří budou dítě orientovat správným směrem. Na jedné straně mu vysvětlí, že vulgarismy nejsou správnou cestou. Ale měli by mu i nabídnout jinou alternativu řešení problému, protože nejen zákazy dokáží správně vychovávat.
 

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak nevychovávat děti, pokud chcete, aby byly v životě spokojené?

Jak vychovat dítě se zdravým sebevědomím, dítě které se nebude cítit ukřivděné nebo naopak nebude nebezpečně...
více…

Děti vychovávané mazlením, budou duševně vyvinutější než děti, na které se křičí

Objímáte často svoje děti a mazlíte se s nimi? Tak to svým dětem pomáháte ke správnému duševnímu vývoji. A...
více…

Televize malé děti rozvíjí, ale může jim i škodit!

Televizní programy vychovávají naše děti za nás. Ale jak? Je to ta správná výchova? A je v pořádku, že často i...
více…

Nebezpečné výzvy na sociálních sítích, které teenageři plní

Výzvy na internetu. Nové nebezpečí, které ohrožuje naše děti. Děti a mladiství neodhadnou nebezpečí internetových...
více…

Co si přejí děti, jejichž rodiče se rozvedli?

Pro většinu dětí je rozvod hodně špatným obdobím a velkou neznámou. Ale rodiče mohou zvládnout tento náročný čas...
více…

Osm vět, které vám pomohou zvládnout hněv vašeho dítěte

Ať už máte děti temperamentní nebo spíše klidnější, zvládnout svůj hněv se musí naučit všechny. Pravidla jak...
více…

Ideální rodič není ten, který obětavě ometá dítěti cestu, ale ten, který ho učí samostatnosti!

Všichni bez rozdílu milujeme své děti. Ale občas by se hodilo trochu méně lásky a opečovávání. Často ve svém...
více…

Děti učí žít své rodiče

Rodiče se snaží své děti vychovat a jít jim příkladem. Ale napadlo vás někdy, že i vy, rodiče, se můžete od...
více…

Deprese žen, které chtějí být super matkami, pracovnicemi a manželkami

Být super matkou, skvělou pracovnicí, manželkou a navíc zvládat péči o domácnost? Ano, jsou mezi námi super ženy,...
více…

Podzim s dětmi je nejlepší, když vyrazíte do přírody

Babí léto a slunečné podzimní dny, kdy již slunce nemá takovou sílu je ideální na výlety a další aktivity v...
více…