Kino pro děti v předškolním věku

Návštěva kina je i přes širokoúhlé obrazovky domácích televizorů stále velkým zážitkem. A to nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče. Již příchod do kinosálu je provázeno krásnou nervozitou. K navození té správné atmosféry přispívá i tlumené osvětlení, plakáty filmových hvězd a hudba z reproduktorů. Ale jak toto vše využít ve prospěch dítěte? Zvládneme vybrat ten správný film, které naše dítě upoutá vzhledem k jeho věku a povaze?

děti, výchova dětí, kultura v životě malých dětí, kino

Malí fanoušci

Reklama prezentuje mnohé filmy jako vhodné pro celou rodinu. Ale je to opravdu tak? Udělají rodiče dětem předškolního věku radost, pokud je vezmou do kina?Mnohé mámy a otcové mají strach, že jejich dítě nebude umět zpracovat záplavu obrázků. Jiní jsou přesvědčeni, že dobré filmy mohou rozšířit dětský horizont. Je však faktem, že na křeslech v kině není vzácností vidět už i tříleté děti. Není divu, média jsou v rodinném životě všudypřítomná - a kino patří k tomu.

Na co mají dbát rodiče, kteří chtějí svým dětem ve věku 3 - 6 let, udělat radost společnou návštěvou kina?

V popředí stojí zejména zájem a osobnostní zralost dítěte - zde mohou rodiče nejlépe zhodnotit, zda zrakem vnímaný film odpovídá potřebám a zájmům dítěte. Doplňující pomocí při rozhodování je věková kategorie, pro kterou je film určen (najdeme ji na programech kin). Nakonec přispívá k rozhodování i obsah a způsob zpracování filmu.

Epizody a happy end

Malé děti nevnímají film jako celek, ale "vypíchnou" si jednotlivé epizody, které je fascinují. Jejich začlenění do celkového filmového děje se ještě neuskutečňuje. Jelikož malí diváci ještě často nerozlišují mezi filmem a skutečností, mohou u nich vyvolat hrozivé, temné a agresivní filmové obsahy zatěžující pocity. Abyste zamezili takovým pocitům, je vhodné vyhýbat se filmům s prezentací násilí a ohrožujících situací. Film vhodný pro dítě je v ideálním případě vystavěný na epizodách, přičemž je důležité střídání napínavých a klidných scén. Filmoví hrdinové musí být schopni rychle zvládat problémy nebo si přitom nechávají pomáhat. Podobně jako v pohádce by mělo být jasné, které filmové figury patří k dobrým a které ke špatným. Absolutně důležitý je dobrý závěr filmu. K tomu patří to, že zobrazené konflikty se vyřeší, výhled do budoucna je slibný, filmový hrdina nebo hrdinka něco nového získá a děti si tak vezmou domů zajímavé podněty. Happy end přispívá k tomu, že napínavé momenty filmu mohou děti i dodatečně zpracovat pozitivně. Neboť zážitek z kina - protože je takový ojedinělý a atmosférou výjimečný - působí u dětí ještě velmi dlouho. Můžeme to pozorovat na samostatně malovaných obrázcích, které se zabývají filmovými motivy, nebo na scénách, o kterých se chtějí děti bavit vždy znovu a znovu. Tyto formy vyrovnávání se s viděným je třeba v každém případě přivítat, slouží totiž k tomu, aby si dítě to, co vidělo, umělo zařadit a přiměřeně věku zpracovat.

Podoba filmu a volba kina

Aby mohli rodiče posoudit vhodnost filmu, nestačí jen pohled na jeho obsah, ale i formální podoba. Netrvá film déle než hodinu, není posloupnost jednotlivých scén příliš rychlá, není hudba příliš hlasitá a nervy drásající? Pak tento film nezařazujte do užšího výběru, protože přetěžuje dětskou emocionální oblast.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Chcete poslat své dítě na letní tábor? Nenuťte ho, ale svědomitě připravte!

Přestože prázdniny ještě tak úplně neklepou na dveře, starost kam v tomto období s dětmi je již zcela na místě. A...
více…

Jak nevychovávat děti, pokud chcete, aby byly v životě spokojené?

Jak vychovat dítě se zdravým sebevědomím, dítě které se nebude cítit ukřivděné nebo naopak nebude nebezpečně...
více…

Děti vychovávané mazlením, budou duševně vyvinutější než děti, na které se křičí

Objímáte často svoje děti a mazlíte se s nimi? Tak to svým dětem pomáháte ke správnému duševnímu vývoji. A...
více…

Televize malé děti rozvíjí, ale může jim i škodit!

Televizní programy vychovávají naše děti za nás. Ale jak? Je to ta správná výchova? A je v pořádku, že často i...
více…

Nebezpečné výzvy na sociálních sítích, které teenageři plní

Výzvy na internetu. Nové nebezpečí, které ohrožuje naše děti. Děti a mladiství neodhadnou nebezpečí internetových...
více…

Co si přejí děti, jejichž rodiče se rozvedli?

Pro většinu dětí je rozvod hodně špatným obdobím a velkou neznámou. Ale rodiče mohou zvládnout tento náročný čas...
více…

Osm vět, které vám pomohou zvládnout hněv vašeho dítěte

Ať už máte děti temperamentní nebo spíše klidnější, zvládnout svůj hněv se musí naučit všechny. Pravidla jak...
více…

Ideální rodič není ten, který obětavě ometá dítěti cestu, ale ten, který ho učí samostatnosti!

Všichni bez rozdílu milujeme své děti. Ale občas by se hodilo trochu méně lásky a opečovávání. Často ve svém...
více…

Děti učí žít své rodiče

Rodiče se snaží své děti vychovat a jít jim příkladem. Ale napadlo vás někdy, že i vy, rodiče, se můžete od...
více…

Deprese žen, které chtějí být super matkami, pracovnicemi a manželkami

Být super matkou, skvělou pracovnicí, manželkou a navíc zvládat péči o domácnost? Ano, jsou mezi námi super ženy,...
více…