Noční pomočování u dětí - příčiny, léčba, přístup rodičů

Enuresis nocturna, neboli noční pomočování trápí spoustu malých dětí a s nimi trpí i rodiče. Je to zdravotní problém, který je třeba včas léčit.

děti, dětské nemoci, psychika dětí

Základní příznaky

O enuréze hovoříme tehdy, pokud se dítě pomočuje v noci. Pokud se pomočuje i během dne - nejedná se o enurézu, ale inkontinenci. Noční pomočování - enuréza - je mimovolní únik moči v noci u dítěte staršího než 5 let, u kterého nebyl prokázán vrozený ani získaný defekt centrální nervové soustavy a močového systému. Tento zdravotní problém, ačkoli se to na první pohled nezdá, je u našich dětí poměrně častý, vyskytuje se totiž až u 15 až 20% pětiletých dětí. Výskyt věkem klesá, ale až 1% dospělé populace se pomočuje po celý život. Stupeň inkontinence u dětí je různý - od vlhkého spodního prádla, až po úplné vyprázdnění močového měchýře i několikrát za noc. 

Nepříjemné dědictví?

Pokud se dítě začne pomočovat, rodiče začnou pátrat v paměti (své nebo svých rodičů), zda se podobný problém vyskytl i u nich nebo u někoho v příbuzenstvu během raného dětství. A bohužel, často jsou nepříjemně zaskočeni, pokud zjistí, že tento handicap může mít kořeny i v jejich rodině. Byla prokázána genetická predispozice. Pokud se pomočoval jeden z rodičů (dominantnější je v tomto případě otec), je až 50 % pravděpodobnost, že se bude pomočovat i jeho dítě. Pokud se pomočovali oba rodiče, je pravděpodobnost pro dítě dokonce až 75%.

Příčiny nočního pomočování

Po příčinách je třeba pátrat podrobným rozhovorem lékaře s dítětem, ale i rodiči. Návštěva nefrologa či urologa by proto neměla být brzděna pocitem studu a méněcennosti. Za banálním pomočováním se může skrývat závažné onemocnění. Například může jít o infekci močových cest. Tehdy je přítomen zápach moči, bolest při močení, zvýšená teplota. V ojedinělých případech však může být noční pomočování začátkem závažných onemocnění, jako např. cukrovka, chronické onemocnění ledvin apod. Většina malých pacientů, kteří nefrologickou či urologickou ambulanci kvůli tomuto problému navštíví, má přiměřeně fungující ledviny a močový měchýř. I jejich spánek má normální průběh, až na to, že se neprobudí, když se močový měchýř naplní a dojde k pomočení.

Diagnostika

Pro stanovení jednoznačné diagnózy je kromě úvodního rozhovoru vždy třeba i kompletní nefrologické nebo urologické vyšetření. Pokud je to nutné, indikuje se i neurologické vyšetření, které má vyloučit poruchy inervace (zásobování nervovými vlákny) močového měchýře, nebo vrozené anomálie míchy a páteře. Laboratorní vyšetření se provádí za účelem posouzení funkce ledvin, vyloučení infekce močových cest a parazitů. Pokud dítě chrápe nebo dýchá pootevřenými ústy, je vhodné vyšetření v krční ambulanci, protože i zvětšená nosní mandle může ovlivnit pomočování. Příčinou může být také zácpa, protože při nedostatečném vyprázdnění tlačí plná střeva na močový měchýř. Dalším důvodem jsou parazité - roupy, kteří dráždí oblast konečníku, zejména v noci. Svou roli však hraje i psychika, a často bohužel dominantní. Pokud se totiž objeví enuréza po delším období suchého intervalu, je třeba se zamyslet se nad tím, zda dítě není vystaveno nepřiměřené psychické zátěži, vysokým nárokům ze strany rodičů, ale i školy. Psychické následky jsou v takových případech závažnější než samotné pomočování.

Motivace a úprava režimu

To jsou dva základní faktory na cestě za "vítězstvím" nad nočním pomočováním dítěte. Při osobním rozhovoru je třeba pátrat po příčině problému. Velmi důležitá je motivace dítěte, povzbuzování ze strany rodičů, že spolu nad problémem vyhrají. Sebevědomí dítěte totiž rapidně klesá, pokud noc co noc zůstává postýlka mokrá. Pětileté děti jsou velmi citlivé na sebe i na to, jak je vnímají jiní, a to nejen rodiče. Odhalení pravdy před příbuznými, kamarády, spolužáky, je nejen zahanbující, ale zejména frustrující. Proto je velmi důležitý citlivý přístup rodičů a celé rodiny.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Chcete poslat své dítě na letní tábor? Nenuťte ho, ale svědomitě připravte!

Přestože prázdniny ještě tak úplně neklepou na dveře, starost kam v tomto období s dětmi je již zcela na místě. A...
více…

Jak nevychovávat děti, pokud chcete, aby byly v životě spokojené?

Jak vychovat dítě se zdravým sebevědomím, dítě které se nebude cítit ukřivděné nebo naopak nebude nebezpečně...
více…

Děti vychovávané mazlením, budou duševně vyvinutější než děti, na které se křičí

Objímáte často svoje děti a mazlíte se s nimi? Tak to svým dětem pomáháte ke správnému duševnímu vývoji. A...
více…

Televize malé děti rozvíjí, ale může jim i škodit!

Televizní programy vychovávají naše děti za nás. Ale jak? Je to ta správná výchova? A je v pořádku, že často i...
více…

Nebezpečné výzvy na sociálních sítích, které teenageři plní

Výzvy na internetu. Nové nebezpečí, které ohrožuje naše děti. Děti a mladiství neodhadnou nebezpečí internetových...
více…

Co si přejí děti, jejichž rodiče se rozvedli?

Pro většinu dětí je rozvod hodně špatným obdobím a velkou neznámou. Ale rodiče mohou zvládnout tento náročný čas...
více…

Osm vět, které vám pomohou zvládnout hněv vašeho dítěte

Ať už máte děti temperamentní nebo spíše klidnější, zvládnout svůj hněv se musí naučit všechny. Pravidla jak...
více…

Ideální rodič není ten, který obětavě ometá dítěti cestu, ale ten, který ho učí samostatnosti!

Všichni bez rozdílu milujeme své děti. Ale občas by se hodilo trochu méně lásky a opečovávání. Často ve svém...
více…

Děti učí žít své rodiče

Rodiče se snaží své děti vychovat a jít jim příkladem. Ale napadlo vás někdy, že i vy, rodiče, se můžete od...
více…

Deprese žen, které chtějí být super matkami, pracovnicemi a manželkami

Být super matkou, skvělou pracovnicí, manželkou a navíc zvládat péči o domácnost? Ano, jsou mezi námi super ženy,...
více…