Proč některé ženy nemohou otěhotnět?

Spousta dnešních párů řeší plánování miminka. Ale když ta vhodná doba nastane a partneři se rozhodnou, že opravdu děťátko chtějí, vysadí antikoncepci, časem možná zjistí, že to není až zas tak jednoduché, jak si mysleli…....

těhotenství, neplodnost, léčba neplodnosti

Těhotenství není samozřejmost

Pokud žena dostane po prvním měsíci, kdy se s partnerem snažili o početí, menstruaci, obvykle mávne rukou, nepodařilo se nyní, podaří se později. Ale po druhém měsíci ji přepadne nejistota. A jak měsíce přibývají, nejistota je stále větší, zmítají jí pochybnosti: Budu vůbec někdy matkou? Jak však dokazují statistiky - i zcela zdravá žena do 25 let (kdy je šance otěhotnět relativně nejvyšší) má během jednoho měsíce při pravidelné frekvenci pohlavních styků (2 - 3 krát týdně) se zdravým mužem šanci otěhotnět přibližně 20 až 25%, což znamená, že na plánované dítě si počká v průměru 4 - 5 měsíců. Se zvyšujícím věkem partnerky se tato "čekací" doba v průměru prodlužuje. Ženy ve věku 30 let mají přibližně 15% šanci otěhotnět (tj. třeba na to v průměru 6 - 7 menstruačních cyklů) a opět podotýkáme - při pravidelném styku 2 - 3krát týdně! Po uplynutí 35 let se pravděpodobnost snižuje ještě výrazněji, např.. po 40 letech věku se snižuje pod 5% na jeden menstruační cyklus. Příčiny této obecně nízké pravděpodobnosti početí u člověka nejsou přesně známy. Jednou z nich je např.. stárnutí vajíček, protože ty se nacházejí v těle ženy už od narození. Například, když se rozhodnete otěhotnět ve věku 35 let, přesně tak "staré" jsou i vajíčka, a tak je vyšší pravděpodobnost, že pod vlivem prodělaných nemocí, různých absorbovaných škodlivin či vlivem kosmického záření se v nich mohou hromadit mutace, které ztěžují nebo zabraňují oplodnění, resp.po oplodnění vedou ke vzniku života neschopného embrya. K oplodnění tedy mohlo přijít, ale embryo zaniklo ještě dříve než se uhnízdilo v děloze. Předpokládá se, že takto zaniká většina potenciálních těhotenství, ještě dříve než se o nich dozvíte a než jsou ultrazvukem rozpoznatelné. Příroda si dělá opravdu velmi přísný výběr.

Kdy tedy mluvíme o neplodnosti?

O neplodnosti hovoříme tehdy, pokud se páru nepodaří dosáhnout početí nebo těhotenství po uplynutí jednoho (některé prameny uvádějí jako dolní hranici dvou let) roku pravidelného nechráněného pohlavního styku. Po uplynutí této doby by se pár měl poradit s odborníkem. U žen ve věku nad 35 let je tato spodní hranice stanovena na šest měsíců, vzhledem k tomu, že k léčení neplodnosti třeba vzhledem k věku ženy přistoupit dříve. Pokud uběhla kratší doba a vám se zatím otěhotnět nepodařilo, možná postačí, když se spolu zamyslíme nad tím, čím byste mohli těhotenství alespoň trošku pomoci.

Vysaďte návykové látky

Vysaďte cigarety a tvrdý alkohol (pivo a víno omezte na minimum), kromě jiných problémů snižují šanci otěhotnět a mohly by být v raném stádiu těhotenství důvodem časného potratu nebo zdravotních problémů plodu. Stejně kouření partnera může být důvodem nízké kvality spermií.

Dbejte na správnou výživu

Snažte se o zdravou výživu s vyváženým příjmem všech potřebných vitamínů, a minerálů. Zvyšte příjem kyseliny listové (zelná zelenina, brokolice a pod., nebo vitaminový přípravek), protože kyselina listová zvyšuje šanci otěhotnět, snižuje šanci ranních potratů a předchází rozštěpovým poruchám plodu. Z tohoto důvodu odborníci doporučují zvýšený příjem kyseliny listové minimálně tři měsíce před plánovaným početím a během prvních tří měsíců těhotenství. Kromě toho zvýšený příjem kyseliny listové (spolu se zinkem) by podle nejnovějších lékařských výzkumů mohl pomoci mužům, kteří mají problém s kvalitou spermií. Podle vědců vede zvýšená konzumace zinku a kyseliny listové k produkci většího množství spermií (v provedené studii se u "problémových" jedinců zvýšila jejich kvantita až o více než 70%, zatímco u zdravých mužů to k jejich zvýšení nevedlo) a tím i zlepšení šancí na početí. Oba potravinové doplňky představují základní esenci pro tvorbu DNA a vznik spermií.

Upravte si hmotnost

Zamyslete se nad svou hmotností. Nízká hmotnost, jako i obezita jsou častým důvodem neplodnosti nebo problémů při oplodnění. U těchto žen dochází k častějšímu výskytu hormonálních poruch, které mohou způsobovat nepřítomnost nebo nepravidelnost ovulace a tím pádem neplodnost. V případě, že tyto ženy otěhotní, během první třetiny těhotenství mají zvýšené riziko samovolného potratu. Uvádí se, že např.. obézní ženy mají 3-krát vyšší riziko tzv.. ovulační neplodnosti než ženy s normální váhou a téměř 2-krát vyšší riziko samovolného potratu na začátku těhotenství. Avšak již malá úprava hmotnosti směrem nahoru nebo dolů může vést k výrazně vyšší šanci početí.

Je frekvence pohlavního styku dostatečná?

Frekvence pohlavních styků může být velmi důležitá. Vzhledem k tomu, že žena je plodná přibližně tři až pět za sebou jdoucích dnů v měsíci (nejvyšší pravděpodobnost početí trvá pouze dva dny), neměla by být frekvence sexuálních styků nižší než 2 až 3krát týdně (přesněji obden nebo každý třetí den). Chce to opravdu jediné - milovat se, milovat se, milovat se. Přesto, že statistiky říkají, že se průměrný pár se  miluje dva až třikrát týdně - nevěřte tomu. Sexuologové tvrdí, že tomu tak není. Proč to ale pak ty statistiky tvrdí? Jednak prý proto, že jsme ješitní (a to dokonce i při anonymním průzkumu), pak proto, že mnoho mužů či žen uvádí podvědomě pouze své přání a navíc ten průměr výrazně vylepšuje menšina nadměrně aktivních jedinců. Skutečnost je mnohem horší. Je množství párů, které si na sebe najdou čas dva až třikrát do měsíce. Zajímavost: Mnozí sexuologové dokonce tvrdí, že některé děti přijdou na svět umělým oplodněním pouze proto, že jejich rodiče mají spolu tak nízkou frekvenci pohlavních styků, že to na zplození potomka prostě nestačí, případně nemají spolu vůbec sex. Naopak, pravidelný sex je mnohem jednodušší, příjemnější a bezpečný, ba dokonce zdraví prospěšný ...

Jak vypočítat plodné dny?

Existují tři základní metody pro výpočet plodných dnů - na základě menstruačního cyklu, měřením bazální teploty a Billingsovou metoda. Výpočet předpokládaných plodných dnů na základě menstruačního cyklu je nejjednodušší, ale nemusí to být přesná informace. Některé ženy mají zcela nepravidelnou ovulaci a jsou dokonce ženy, které mohou otěhotnět i během menstruace! Jen ve stručnosti - plodné dny při pravidelném 28 - denním menstruačním cyklu by měly být 11., 12., 13., 14., 15. den s vrcholem na 13. a 14. den (ovulace) od začátku menstruace. V případě, že máte pravidelný cyklus, ale ne 28 - denní, odečtěte si od délky menstruačního cyklu 14 dní a v tento den by jste měli mít ovulaci. Příklad: Při 31 - denním cyklu je to 31 - 14 = 17. čili ovulaci byste měli mít na 17. den od začátku menstruačního cyklu (prvního dne poslední menstruace). Plodné dny by měly být 14., 15., 16., 17., 18. den menstruačního cyklu s vrcholem v 16. a 17. den cyklu. Přesnějšími, ale i náročnějšími metodami ovulace by měly být měření bazální teploty a Billingsova metoda. Poznámka: Spermie jsou schopny oplodnit vajíčko tři až čtyři dny, podle některých autorů dokonce pět až šest dní po pohlavním styku, ale pokud musí čekat tak dlouho, jejich funkčnost klesá a pravděpodobnost oplodnění se výrazně snižuje. Nejvyšší šance otěhotnět je, pokud se dostanou spermie do pochvy ženy jeden den před tím, než dozraje a uvolní se vajíčko z vaječníku (tj. při pravidelném 28 - denním pravidelném cyklu je to 13.den). Vajíčko je schopno oplodnění po ovulaci jen velmi krátkou dobu, nejvýše 20 až 24 hodin (to je ten 14. den). Pokud nedojde k pohlavnímu styku v období čtyř dní před ovulací a nejvýše 24 hodin po ovulaci, je těhotenství fakticky vyloučeno.

I polohy mohou být důležité

Lékařské výzkumy to sice zatím nepotvrdily, ale mnozí odborníci se přiklánějí k názoru, že polohy při styku, kde působí na správný pohyb spermií i gravitace, mohou otěhotnění napomoci. Možná se podivíte, ale pokud se spolu zamyslíme, jakou velikost má spermie a jakou délku musí vzhledem ke své velikosti překonat, mohli bychom to přirovnat k tomu, jako kdybychom museli projít (nebo spíše plazit se) přibližně čtyři kilometry. Proto by každý milimetr, o který se nám tuto cestu podaří zkrátit, mohl být důležitý. Zejména v případě, má-li muž tzv.. "Líné" spermie. V každém případě na této radě není nic škodlivé a tak není důvod nevyzkoušet ji. Poloha klasická nebo tzv.. misionářská - muž nahoře, žena dole. Žena leží na zádech a muž je otočen tváří k ní. Tato poloha umožňuje muži hlubší vniknutí, díky čemuž se uvolněné spermie mohou dostat hlouběji do pochvy a mít před sebou kratší cestu. Při této poloze si můžete dát pod zadek polštářek, čímž umožňujete ještě hlouběji vniknutí. Obměna klasické polohy, umožňující velmi hluboké vniknutí. Žena leží na zádech kolmo na okraj postele, tak že vrchní polovina těla je na posteli, zadeček leží na hraně a nohy jsou na zemi. Partner klečí před ní na zemi. Během styku může žena zvednout nohy, případně je ovinout kolem partnera. Pokud je to možné, může použít polštářek. Poloha zezadu - žena leží na břiše (nebo klečí na kolenou) a muž vniká zezadu, což také umožňuje hlubší vniknutí, zvláště když má žena více roztažené nohy. Tato poloha je doporučena hlavně při zakloněné děloze. Poloha zboku - muž a žena leží na boku vedle sebe, jsou k sobě otočeni tvářemi nebo je žena otočena k muži zády a on tváří k jejímu zádům (tzv. poloha lžiček). Při první variantě může mít žena položenou vrchní nohu na partnerovi (čím vyšší, tím může být vniknutí hlubší. Při druhé variantě může dopomoci hlubšímu vniknutí prohnutí ženy směrem vpřed (jako kdyby do předklonu) a tím pádem vystrčení zadečku směrem k partnerovi s opět zdviženou vrchní nohou. S přihlédnutím na zmiňovanou gravitaci jsou nevhodné polohy, které zhoršují nebo prodlužují dráhu spermie - opak misionářské polohy - žena nahoře, muž dole a různé polohy v sedě nebo ve stoje (už jen ten fakt, jaké množství spermií okamžitě vyteče z pochvy ven). Jsou páry, které upřednostňují tyto polohy a nemají problém otěhotnět, ale těm párům, kterým se počít nedaří, bychom doporučovali věnovat se v období předpokládaných plodných dnů raději výše uvedeným polohám.

Jak ještě zvýšit šanci otěhotnět?

Zůstaňte ještě alespoň půl hodiny ležet. Nevstávejte, nesedejte si. A neutíkejte do sprchy. Pokud jste použili polštář, klidně si ho tam ještě půlhodinku nechte. Teoreticky by mohlo gravitaci pomoci i položit nohy na vyvýšené místo nebo v poloze na zádech kolena přitáhnout k bradě, případně zůstat pár minut v poloze svíčka. Žádný výzkum to nepotvrzuje, ale pokud jste ve fyzicky dobré kondici a máte chuť experimentovat,  takové cvičení vám určitě neuškodí.

Chce to trpělivost

Odborníci tvrdí, že lidé dnes mají málo trpělivosti pracovat na zplození dítěte normálním sexem. Jakmile žena za několik měsíců neotěhotní, přijde na řadu nejistota, pochybnosti, návštěva odborníků, shánění informací o hormonální léčbě či umělém oplodnění. Nějak se zapomíná na to, že zplodit dítě nejde - a ani nikdy nešlo - rychle. Ne nadarmo naši předkové říkali, že dítě je darem od boha. (Ale je pravda i to, že po třicítce už opravdu tlačí čas). Neplodnost může být vyvolána i tím, že pár po několikaměsíčním marném snažení podléhá stresu. Není v psychické pohodě, začíná se urputně snažit o otěhotnění, sex si plánuje přesně v předpokládané plodné dny a jindy se trochu "šetří", ze sexu se stává povinnost a postupně se z něj i ze vztahu vytrácí něha, láska, spontánnost, protože všechno je zaměřeno na jeden cíl - počít dítě.To šanci oplodnění výrazně snižuje, protože hlavně psychika ženy hraje v procesu početí velmi důležitou roli. Jak jsme již jednou řekli, příroda má velmi husté síto a s velkou pravděpodobností ním nedovolí projít potencionální matce, která je příliš vystresovaná a psychicky na dně. Tuto teorii potvrzuje i fakt, že mnohým párům se po umělém oplodnění či adopci dítěte jakoby zázrakem najednou podaří normálně počít. Hlavně, nezapomeňte s partnerem na to, že prvním a hlavním důvodem, proč jste spolu je, že se máte rádi. Nezapomínejte si to stále dokazovat. Protože láska, klid a pohoda, mohou pomoci tam, kde si už příroda ani lékaři neví rady.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Růst, vývoj a vývin dítěte

Růst, vývoj a zrání? Co tyto pojmy znamenají ve vztahu k období dětství? Jaké změny v jednotlivých etapách...
více…

Dítě ve dvaceti?

Tak mladá a už má dítě? To je pohled společnosti na dnešní dvacetileté matky. Těhotenství se v současnosti...
více…

Rodičovský příspěvek

Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který se řádně stará o dítě do 3 či 4 let věku (do 7 při dlouhodobě...
více…

Příspěvek na péči o dítě

Stát poskytuje příspěvek rodičům na úhradu výdajů vynaložených na péči o dítě. Nárok může uplatnit rodič,...
více…

Přechod z mateřské na rodičovskou dovolenou.

Po skončení mateřské dovolené a tím i pobírání mateřské (PPM), má žena právo jít na rodičovskou dovolenou a...
více…

Kariéra a děti?

Nemálo současných žen se rozhodne nejdříve "dělat kariéru" a mateřství odkládá na později. Třicátnice...
více…

Co to je diskriminace matek?

Být matkou je úžasné a nádherné poslání, které dává životu skutečný smysl. Zároveň je to mimořádně...
více…

Co je třeba zařídit před porodem?

Budoucí mamince se bříško už pěkně zakulatilo, těhotenské oblečení vytlačilo ze šatníku všechny "normální...
více…

Co je třeba vyřídit po narození dítěte?

Mnohem více "byrokracie" než před porodem čeká rodiče po narození dítěte. Vedle péče kolem bezbranného drobečka je...
více…

Probiotika a zdraví dětí?

V posledních desetiletích lidský a tedy i dětský organismus ovlivňuje mnoho faktorů, které mu neprospívají. Mnoho z...
více…