První pomoc - Otrava chemikáliemi a léky

Jsou v každé domácnosti, je jich mnoho, dítě nás často vidí s nimi zacházet, jsou zajímavé, barevné a hlavně… jsou zakázané. Jako stvořené na to, aby dítě provokovaly. Neštěstí se stane někdy až příliš rychle.

Co tedy dělat v případě otravy chemikáliemi?

I. NIKDY NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ!

A) přípravky s leptavými účinky

- Některé přípravky na čištění sanitárních zařízení,

- Odstraňovač vodního kamene,

- Přípravky na odstraňování připálených tuků a pokrmů z trub a grilů,

- Čistící prášek do myčky nádobí,

- Sůl na skvrny apod.

 

Po vypití přípravků s leptavými účinky nikdy nevyvolávejte zvracení. Tyto přípravky mohou způsobit poleptání kůže a sliznice. Nedávejte nic pít a rychle dopravte dítě do nemocnice.

 

Pokud došlo k zasažení kůže nebo očí, oplachujte postižené místo vlažnou vodou alespoň 15 minut. Následně vyhledejte odbornou pomoc.  

 

B) pěnivé přípravky

- Saponáty,

- Mýdla,

- Prací prášky,

- Šampony apod.

 

Po vypití přípravků, které jsou pěnivé, nikdy nevyvolávejte zvracení. Tyto látky jsou prakticky netoxické. Nebezpečné je vdechnutí vzniklé pěny při zvracení, může vzniknout chemický zápal plic.

 

 C) olejové a acetonové přípravky

- leštidlo na nábytek,

- ředidla na barvy,

- lampový olej nebo jiné vonné oleje.

 

Nevyvolávejte zvracení, nepodávejte nic pít, ani mléko.

 

I když dítě nemá žádné příznaky otravy, vyhledejte lékaře. 

 

II. VYVOLEJTE ZVRACENÍ

A) Po vypití přípravků, které obsahují ethylenglykol

- Různé nemrznoucí směsi,

- Brzdové kapaliny apod.

 

Okamžitě kontaktujte lékaře! Přineste s sebou originální nádobu s názvem přípravku.

 

B) Bezprostředně po vypití pesticidů vyvolejte zvracení

Podejte nejméně 10-20 tablet rozdrceného aktivního uhlí (černého uhlí, Carbosorb, Carbocit apod.) Rozmíchaného v přiměřeném množství vody.

Pokud se dítě polilo, ihned jej umyjte mýdlem a vodou.

Okamžitě dopravte dítě do nemocnice! Přineste s sebou originální nádobu s názvem přípravku.

 

Co tedy dělat v případě otravy léky?

1. Pokud jste přistihli dítě právě v okamžiku, kdy spolklo léky, pokuste se vyvolat zvracení. Nevyvolávejte zvracení u dětí, které mají méně než 6 měsíců - nemají ještě vyvinuté reflexní zvracení.

2. Nedávejte dětem pít teplou slanou vodu k vyvolání zvracení, protože samotný roztok by mohl způsobit otravu.

3. Přehněte si dítě přes koleno, aby mělo hlavu níž než trup a podrážděte mu kořen jazyka prstem nebo rukojetí lžičky. Pokud se vám nepodaří vyvolat zvracení, zbytečně se nezdržujte a neztrácejte čas! Mohou se začít projevovat příznaky otravy.

4. Podejte dítěti aktivní uhlí (černé uhlí - Carbosorb, Carbocit apod.) - 10-20 tablet uhlí rozdrcených a rozmíchaných v přiměřeném množství vody.

5. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc!

6. Nezapomeňte vzít s sebou zbytky léků nebo obaly léků. Otravu nepodceňujte, už požití dvou tablet některých léků může způsobit smrt!

 

Myslete na prevenci

CHEMIKÁLIE:

- Neskladujte čisticí a prací prášky, chemikálie volně položené v domácnosti. Držte mimo dosah dětí a pevně uzavřené.

- Postupně dětem vysvětlujte, že tyto látky jsou jedovaté.

- Pokud používáte nějakou chemikálii nebo prášek, všímejte si, co vaše dítě dělá. Dbejte na to, aby se dítě nedostalo do kontaktu s používaným práškem nebo chemikálií.

- Prášky a chemikálie skladujte jen v původních obalech; nepoužívejte obaly z potravin a neskladujte je spolu s potravinami.

- Přísně dodržujte bezpečnostní předpisy uvedené výrobcem na etiketě.

 

LÉKY:

- Ukládejte léky mimo dosah dětí v uzamykatelných nádobách a prostorách.

- Neužívejte léky před dětmi, rady totiž napodobují dospělé.

- Dětem postupně vysvětlujte, že léky nesmějí volně konzumovat; nejsou to bonbóny.

- Pokud dáváte děti k prarodičům, zkontrolujte, kde mají uložené léky. Léky, které užívají, mohou již v dávce několik tablet způsobit závažnou otravu, ba i smrt.

- Neskladujte léky v obalech od potravin nebo v jiných než původních obalech.

- Při podávání léků dětem zkontrolujte, zda jsou v krabičce správně léky (ve shodě s názvem na obalu) a vždy dodržujte dávkování podle předpisu, jakož i doporučený způsob podání.

- Doma zbytečně neskladujte nepoužitý přípravek, odevzdejte je v lékárně.

- Neodhazujte léky do kontejnerů, děti je mohou najít při hraní.

 

Upozornění: Všechny informace zde obsažená slouží pouze pro vzdělávací účely. Nenahrazují konzultaci s lékařem. S diagnostikou, léčbou a odborným poradenstvím se obraťte na svého dětského lékaře.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


První pomoc - Zlomeniny

Zlomeniny kostí nejsou v dětském věku ojedinělé, zejména jako následek pádu. Zlomenina vyžaduje okamžité...
více…

První pomoc - Klíště

Najít přisáté klíště, které se "drží jako klíště", není nic neobvyklého. Přestože většinou není nutné...
více…

První pomoc - Kousnutí zvířetem

Kousnutí nebo poškrábání zvířetem, při kterém dojde k poškození kůže, může způsobit infekci. Vzácně...
více…

První pomoc - Bodnutí hmyzem

Přestože bodnutí hmyzem, např. včelou, vosou, sršněm je bolestivé, většinou nevyžaduje lékařské...
více…

První pomoc - Otrava houbami a rostlinami

V letním období je paleta nástrah ve formě rostlin a jejich plodů velká.    Časté jsou otravy...
více…

První pomoc - Zvracení

U kojenců do půl roku je běžné vyzvracení malého množství přijaté potravy. Je to normální jev - tehdy ještě...
více…

První pomoc - Průjem

Za průjem se považuje časté (více než 3x v průběhu několika hodin) vyprazdňování řídké až vodnaté...
více…

První pomoc - Úžeh, úpal, přehřátí

Úžehu, nazývaný také tepelný úpal, způsobuje velmi vysoká teplota prostředí nebo těžké horečnaté...
více…

První pomoc - Úžeh

Správná ochrana před slunečními paprsky spolehlivě zabrání úpalu. Mírné popálení kůži podráždí (je...
více…

První pomoc - Horečka

Horečka sama o sobě není nemocí, ale obrannou reakcí organismu na různá onemocnění. Proto věnujte pozornost i...
více…