Rozvoj logického myšlení u dětí již od ranného dětství

Jak rozvíjet logické myšlení u dětí a kdy s tím začít? Již od ranného věku učíme děti, jak správně postupovat od obecného ke konktrétnímu a naopak. Učíme je obecným zákonitostem, které jsou stále stále platné, ale i zacházení s abstrakcí.

děti, rozvoj myšlení u dětí, logika

Rozeznáváme 4 aspekty logického myšlení

 • abstrakci - schopnost chápán íobjektů a jejich využití nahradit symboly
 • indukci - úsudek, kdy se z jedinečných výroků usuzuje obecný závěr
 • dedukci - úsudek, kdy se z přijatých výroků odvozuje nové tvrzení
 • sylogizmus - určitý typ dedukce, jehož tvrzení i závěr jsou kategorickým tvrzením

Kdo dokáže dobře logicky myslet?

Téměř každé dítě v předškolním věku je fascinováno čísly a jejich používáním. Když zvládne a pochopí systém počítání, začíná počítat vše kolem sebe - stromy, auta, okna ... Každá procházka se stává objevem nekonečnosti pro dítě a pro rodiče zkouškou trpělivosti, protože je třeba vše spočítat.

Principy logického myšlení se objevují již dříve - přibližně ve dvou letech

Může se to projevit např.. ve formě jednoduchých logických funkcí až - poté, buď - nebo ... Zanedlouho přichází období tvoření pojmů a jejich přiřazování k jejich významu - na začátku např.. k pojmu pták dítě přiřazuje vše, co létá - postupně to dokáže diferencovat a rozeznávat, co všechno je pták a co už ne.
Pokud v dítěti zůstává nadšení pro čísla a přidá se k tomu ještě schopnost kombinovat, dobrá paměť a vytrvalost, lze z něj jednou bude nějaký počítačový odborník nebo matematik.

Různé výzkumy potvrdily, že zvládnutí pravidel logiky a základů počítání,

které jsou důležité pro matematiku, fyziku nebo informatiku, je v průměru u chlapců výrazně silnější než u dívek. Tento rozdíl je způsoben mimo jiné rozdílnou výchovou chlapců a dívek. Zjistilo se, že obě pohlaví jsou rozdílně podporovány ve svém snažení a učení. Chlapci často v přírodovědných a matematických disciplínách dostávají od učitelů a rodičů více času na učení, více pochvaly při úspěchu a více času na zodpovězení otázky. Ještě stále je matematika, fyzika a informatika "mužskou" doménou.

Jak se logické myšlení rozvíjí

 • Jak jsme již zmínili, v prvních dvou letech se u dítěte objevují důležité koncepty logické inteligence - já a okolní svět, objekty, čas, prostor, kauzalita - příčinné vztahy ... Dítě nedokáže ještě pojmenovat tyto jevy - nemají pro něj abstraktní podobu - formu nebo pravidla - ale neustále je používá a ví o nich.
 • Ve třetím roce života dítěte se u dětí rozvíjí schopnost vyjadřovat se prostřednictvím kresby a symbolů. Dítě zavře oči a dá si ruce k hlavě - symbol spaní ...
 • Mezi 3. - 7. rokem si děti rozvíjejí svůj první logický světový názor. Projevuje se to tím, že všem předmětům v životě je připisován úmysl a vědomí - vše "jakoby žilo". S tímto pohledem na předměty se setkáváme i u dospělých - někteří jsou přesvědčeni, že když domluví svému autu, tak naskočí, nebo nadávají počítači, když zamrzne, jakoby to byly živé bytosti. Z pohledu dětí mají také všechny věci svůj vlastní význam, který je pro ně zcela logický.
 • Od 6. - 8. roku se ukazuje další pokrok v logickém myšlení - přibývá komplexnost a systematičnost tím, že dítě objevuje nové vlastnosti předmětů na základě jejich přezkoumání. Začíná chápat proměnlivost předmětů a také stálé vlastnosti - chápe, že když se voda přelije z misky do sklenice, je to stále stejné množství vody, nepřibude jí ani neubude ...
 • Mezi 10. - 12. rokem života je dítě schopno abstraknět myslet - např.. dokáže nahradit konkrétní čísla nějakou jinou veličinou, rozvíjí si své kombinační vlastnosti a vytváří různé hypotézy a opouští konkrétní a názornou představu světa. Právě od tohoto stupně se logika stává nikdy nekončící úkolem na přemýšlení.
 •  

Jak objevíme nadání k logickému myšlení?

 • Takové děti nás neustále napadají otázkami. Chtějí hodně vědět a nedají pokoj, dokud nepovažují vysvětlení za dostačující. Rády se hrají s čísly - jejich záměrem může být snaha určit největší počet na světě přidáváním nul za jedničku na papíře. Velmi rychle si osvojují pravidla logických her - např..dámy, šachu ... Matematika bývá jejich oblíbeným předmětem.
 • Nadané děti se nadchnou technikou - jejími možnostmi a funkcemi. Dokáží si snadno osvojit programování a také náročné počítačové programy.
 • Účinnou metodou objevování takto nadaných dětí bývají klasické IQ testy, které obsahují i ​​logické úkoly. Příkladem může být doplňování logických řad 2, 4, 8, 16, 32, __. Zde je třeba doplnit následující číslo. A pokud je to snadné, co takhle 2, 4, 2, 8, 5, 625, __? Příkladem cvičení na trénování logického myšlení dětí - a jeho rozpoznání - mohou být úkoly, jako např..: Časové rady a co k čemu patří - Dítě má obrázky seřadit podle časové posloupnosti.

Tipy na rozvíjení logického nadání dítěte

1. Nakupování
Dítě má určitou pevně stanovenou částku peněz určenou na nákup potravin potřebných na oběd - může a má koupit jen tolik, kolik bude stačit pro rodinu - pokud mu zbydouí peníze, může koupit např..zákusek, když nemá dost, musí redukovat potraviny nebo koupit levnější.
2. Stolní hry
Šachy, dáma, přeskakování, mlýn ...
3. Kvízy
Zadáváme dítěti jednu otázku týdně a necháváme ho, aby na ni odpovědělo, přičemž odpověď může hledat v knihách, na internetu ...
Příkladem otázky může být - proč se měsíc zmenšuje a potom zvětšuje? Proč je v zimě zima a v létě teplo? Proč prší? Jak vzniká duha? ...
Mladším dětem pomáháme a učíme je hledat si informace a také vybírat ty, které jsou potřebné pro zodpovězení otázky.
4. Televize
Jako výchovný prostředek nabízí řadu zajímavých seriálů s přírodovědnou tématikou nebo matematickým zaměřením - je třeba je pečlivě vybírat.
5. Cvičení logiky
Dětské hádanky, kvízy, křížovky ...
6. Zájmové kroužky
Počítačové kurzy, přírodovědné kurzy, prázdninové poznávací zájezdy, soutěže ...

Než začnete rozvíjet nadání svého dítěte, pamatujte na následující pravidla:

1. Podporujte své dítě při jeho badatelských a objevitelských výpravách.
2. Podporujte u svého dítěte zdravé sebevědomí a samostatnost a důvěru v sebe sama.
3. Stanovte mu reálné požadavky - příliš snadný cíl ho neuspokojí a příliš velké nároky ho zase demotivují a ztrácí odvahu zkoušet dál.
4. Vyhněte se tomu, co v dítěti potlačuje motivaci a tvořivost - např.. neustále přerušování dítěte v činnosti, zákaz věcí, které dobře ví a které mu přinášejí uspokojení a radost, stopnutím uprostřed činnosti, nedovolení dokončit činnost ...
5. Dítě žije pochvalou a odměnou, pokud jsou jeho pokroky opravdové - potřebuje pochvalu a uznání za svůj úspěch a povzbuzení - jsou mnohem lepším prostředkem na výchovu jako tresty.
6. Kritika je také nutná - příležitostně - nesmí však shazovat dítě a zraňovat či snižovat jeho sebevědomí, má se týkat konkrétní věci a má přinášet i možnost nápravy a řešení.
7. Děti si rády hrají s jinými dětmi, ale také se mají umět hrát samy - pokud se hrají, zkuste je nepřerušovat.
8. Pokud plánujete něco pro své dítě - mějte na paměti, že tato aktivita má naplňovat jeho zájmy, a ne vaše.

Základní pravidlo: "Je lepší správně podporovat než přetěžovat nebo podceňovat!

Rodiče jsou prvním a největším vzorem pro své děti - je pro ně velmi důležité, aby právě oni prožívali s nimi jejich vlastní nadšení, zvědavost, zájem o nové události ...

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Nosíte své miminko často v náručí? Nejenže ho vychováte správně, ale také správně poroste!

Utišujete dítě když pláče v náručí? Tak to ale vůbec neděláte chybu! Nejenže své dítě rychleji utišíte, ale...
více…

Jak má správně sedět dítě v lavici, aby si nedeformovalo páteř?

Škola, to znamená hodiny a hodiny sezení. Bylo to tak vždy, ale dříve děti po dlouhém sezení ve škole doslova...
více…

Chcete poslat své dítě na letní tábor? Nenuťte ho, ale svědomitě připravte!

Přestože prázdniny ještě tak úplně neklepou na dveře, starost kam v tomto období s dětmi je již zcela na místě. A...
více…

Jak nevychovávat děti, pokud chcete, aby byly v životě spokojené?

Jak vychovat dítě se zdravým sebevědomím, dítě které se nebude cítit ukřivděné nebo naopak nebude nebezpečně...
více…

Děti vychovávané mazlením, budou duševně vyvinutější než děti, na které se křičí

Objímáte často svoje děti a mazlíte se s nimi? Tak to svým dětem pomáháte ke správnému duševnímu vývoji. A...
více…

Televize malé děti rozvíjí, ale může jim i škodit!

Televizní programy vychovávají naše děti za nás. Ale jak? Je to ta správná výchova? A je v pořádku, že často i...
více…

Nebezpečné výzvy na sociálních sítích, které teenageři plní

Výzvy na internetu. Nové nebezpečí, které ohrožuje naše děti. Děti a mladiství neodhadnou nebezpečí internetových...
více…

Co si přejí děti, jejichž rodiče se rozvedli?

Pro většinu dětí je rozvod hodně špatným obdobím a velkou neznámou. Ale rodiče mohou zvládnout tento náročný čas...
více…

Osm vět, které vám pomohou zvládnout hněv vašeho dítěte

Ať už máte děti temperamentní nebo spíše klidnější, zvládnout svůj hněv se musí naučit všechny. Pravidla jak...
více…

Ideální rodič není ten, který obětavě ometá dítěti cestu, ale ten, který ho učí samostatnosti!

Všichni bez rozdílu milujeme své děti. Ale občas by se hodilo trochu méně lásky a opečovávání. Často ve svém...
více…