Škola, to nejsou jen známky

Také máte poněkud zkreslený názor, že škola je od toho, aby vaše dítě vše naučila? Hledáte chyby v učitelkách, systému školní výuky a nenapadne vás, že byste se na vzdělávání svých dětí měli také aktivně podílet?

děti, vzdělávání dětí, škola, výchova dětí

Ať škola není cizím místem pro rodiče

Vzájemná spolupráce mezi rodinou a školou by neměla být jen v teoretické rovině ohraničená rodičovským sdružením. Už když se z vašeho dítěte stává školák, měli byste se seznámit s jeho učitelem, spolužáky a případně s dalšími rodiči. Třída vytváří komunitu, společenské prostředí, ve kterém bude dítě nabírat nejen znalosti, ale i celkový vztah k učení a kolektivu jako takovému. Pokud své dítě odevzdáte škole "napospas" a doufáte, že z ní vyjde moudřejší, vychovanější a vzdělané, aniž abyste byli součástí tohoto procesu, mýlíte se. Snažte se od začátku zapojovat do života školy, poznejte jeho spolužáky, jejich rodiče a nebojte se domluvit si i s třídním učitelem schůzku "mezi čtyřma očima". Získáte lepší představu o jakého člověka jde, jaké má očekávání a při řešení problémů, ať už vzdělávacích nebo výchovných, budete připraveni. V zahraničí je běžné, že se rodiče aktivně zapojují do školních činností, rodičovských klubů a jsou bezprostředně součástí školy, v níž se jejich dítě vzdělává. U nás je to spíše výjimka. Záleží i na pedagogovi do jaké míry má snahu a chuť zapojovat rodiče do činností a fungování jeho třídy. 

Poslouchejte své dítě a poznejte jeho učitele

O práci učitele se říká, že by měla být posláním, ne povoláním. Jeho přístup ke žákům, metody, které využívá k tomu, aby je něco naučil a také způsob, jakým komunikuje s rodiči, je vizitkou jeho práce. Pokud dokáže individuálně posuzovat každého svého žáka a "vydolovat" z něj to nejlepší, co v něm je, získá si jeho respekt. Každé dítě je citlivé na zacházení s jeho osobou před očima spolužáků. Pokud je vystaveno každodennímu výsměchu svých znalostí a schopností, škola a učitel se stanou úhlavními nepřáteli. Mluvte se svými dětmi. Poslouchejte, co říkají o učitelích, spolužácích a škole jako takové. Za jejich prospěchem nemusí být jejich neschopnost naučit se "na jedničku". Rodič by měl v případě, že si jeho dítě na učitele neustále stěžuje zjistit, jaká je situace. Osobní setkání je nejlepším řešením. Pozor na výčitky! Nikdy se negativně nevyjadřujte k jeho pedagogickým schopnostem. Učitelé bývají na to citliví. Stejně jako mezi rodiči se najdou tací, kteří bez objektivního posouzení situace řeknou: "učitel si zasedl na mé geniální dítě". I mezi pedagogy se najdou tací, kteří by měli svou profesi přehodnotit a věnovat se raději něčemu jinému.

Škola versus rodina

Nejen rodiče, ale i děti a studenti své učitele přísně posuzují. Uznávají jejich originalitu, přístup a schopnost je zaujmout. Dobrý pedagog ví, že prospěch jemu svěřených dětí není jen výsledkem jeho pedagogických schopností, ale i rodinného zázemí a podmínek ve kterých se děti učí. Rodiče naopak často zapomínají na fakt, že právě rodina a prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, klade základy osobnosti a škola je rozvíjí. Proto je důležité, aby tyto dva subjekty spolupracovaly. Jejich společným cílem má být dítě. Rodina pomáhá škole tím, že pomáhá dítěti s přípravou na vyučování, sleduje jeho pokroky ve znalostech, rozšiřuje duševní rozvoj dítěte (výlety do přírody, knihy a podobně). Na druhé straně škola by měla být nápomocná například i při podchycení jeho specifických schopností. Občas bývají rodiče příjemně překvapeni, že jejich dítě vyhraje matematickou olympiádu, nebo se stane nejlepším gólmanem na škole. Rodiče by na druhé straně měli učitele seznámit s individuálními potřebami a zvláštnostmi svého dítěte, zejména v prvních třídách. Nízká úroveň komunikace mezi učitelem a rodičem je příčinou mnoha nedorozumění. Pokud učitel nezná rodinné prostředí svých žáků, může neobjektivně hodnotit. (Za výrazným zhoršením prospěchu může být zhoršená rodinná situace, onemocnění a podobně).

Na výsledky svých dětí ve škole se nedívejte jen přes známky,

kterými učitelé ohodnotí jejich znalosti a schopnosti ve škole. Zamyslete se také nad tím, jak jste vy sami přispěli k tomu, aby se vaše dítě cítilo ve škole dobře. Jak před ním mluvíte o jeho učitelce či učiteli? Jak reagujete na špatnou či dobrou známku, kterou přinese ze školy během roku? Uměli jste si udělat čas a podívat se na jeho školní projekty? Našli jste si chvíli a věnovali se jeho přípravě do školy? Podívejte se na své dítě a jeho možnosti objektivně. Neprojektujte své cíle a očekávání na dítě a nepřeceňujte jeho schopnosti. Na druhé straně, pokud jste přesvědčeni, že vašemu dítěti je ve škole nějakým způsobem ublíženo, nebojte se za něj postavit.
 

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Místo v lavici s ohledem na typ žáka

Také se vám možná stalo, že si při příchodu domů ze školy vaše dítě postěžovalo na zasedací pořádek ve...
více…

Lego Technic: Malí montéři si přijdou na své

Víte, jak efektivně rozvíjet schopnosti a dovednosti vašeho dítěte? Správně, stačí jenom vhodná stavebnice. Na trhu...
více…

Jak zařídit bydlení, když chceme vychovávat děti metodou Montessori?

Montessori systém výchovy dětí, to není jen návštěva školky a školy s tímto názvem, ale je to především výchova...
více…

Milujete své dítě? Tak ho nechraňte před problémy!

Každý dospělý se ve svém životě občas setká s neúspěchem a měl by se s ním umět vyrovnat. A pokud se jedná o...
více…

Proč jsou escape roomy tak populární?

Popularita escape roomů od jejich vzniku v roce 2007 strmě stoupá. To, co dříve začalo jako několikaminutové...
více…

Kam na školní výlet? Úniková místnost!

Muzea, výstavy, divadelní představení… To všechno už děti ze školních aktivit dobře znají. Co takhle přijít...
více…

Jak nezešílet z malého dítě, které si chce za každou cenu prosadit své?

Výchova dětí, to nejsou jen příkazy a zákazy. Děti se musí vychovávat s láskou. Ale i přestože své děti...
více…

Nosíte své miminko často v náručí? Nejenže ho vychováte správně, ale také správně poroste!

Utišujete dítě když pláče v náručí? Tak to ale vůbec neděláte chybu! Nejenže své dítě rychleji utišíte, ale...
více…

Jak má správně sedět dítě v lavici, aby si nedeformovalo páteř?

Škola, to znamená hodiny a hodiny sezení. Bylo to tak vždy, ale dříve děti po dlouhém sezení ve škole doslova...
více…

Chcete poslat své dítě na letní tábor? Nenuťte ho, ale svědomitě připravte!

Přestože prázdniny ještě tak úplně neklepou na dveře, starost kam v tomto období s dětmi je již zcela na místě. A...
více…