Obvodové konstrukce a materiály


Jaké jsou druhy stavebních tvarovek?

Dutinové tvarovky Zdvojené tvarovky z lehkého keramického betonu, který vznikl vytvrzením směsi kameniva z...
více…

Jaké jsou stavební systémy domů?

Cihla, pórobeton, sendvič, dřevostavba ... Zdít, montovat, zmonolitnit, vsadit více na homogenní materiál nebo vrstvit?...
více…

Jak postavit ztracené bednění?

Civilizace nás rozmazluje. Chceme šetřit čas, peníze, a zejména získat co nejvíce výhod. Namáhat se? Přiměřeně....
více…

Jsou zděné konstrukce ještě aktuální?

Tradičním a nejvíce používaným způsobem výstavby rodinných domů je výstavba z kusových zdicích prvků...
více…

Jaké jsou vlastnosti plné a broušené cihly?

Je to zřejmě nejtradičnější materiál, z něhož se v minulosti, dnes a určitě i v budoucnu bude stavět. Představuje...
více…

Jak přípravit a zpracovat maltovinové a štěrkové směsi?

Míšení maltové a štěrkové směsi velmi záleží na jejím správném složení. Ideální konzistence nesmí být ani...
více…

Jak na zdění stavby?

Pro vícepodlažní budovy, malé zahradní zdiva nebo dodatečně vyzděné příčky je společné to, že jsou zhotoveny z...
více…

Co jsou to nosné konstrukce? Technické požadavky

Nosné konstrukce jsou jakousi kostrou stavby - od nich závisí, zda bude váš dům bezpečný, bez poruch nebo trhlin....
více…

Jaké nosné konstrukce - Stěny, sloupy a pilíře

Svislé nosné konstrukce přenášejí zatížení ze střech a stropů do základů (odtud se přenáší dále do podloží...
více…

Jaké materiálové provedení vodorovných konstrukcí?

Mezi vodorovné nosné konstrukce řadíme kromě klenby stropy, které musí být dostatečně tuhé a s minimálním...
více…

Jak vybírat stavební materiály na rodinný dům?

Každý z nás má určitou představu, sen o budování vlastního domku. Dobrý architektonický návrh, nápad a v...
více…

Z čeho postavit svislé konstrukce?

Svislé nosné konstrukce jsou součástí celého konstrukčního systému budovy, který je určen tvarem, uspořádáním a...
více…