Výchova dětí v předškolním věku

Pro výchovu dítěte je důležité chování jeho blízkých a hlavně rodičů. Děti napodobují oba rodiče a tím si osvojují ženský a mužský způsob jednání. Díte je v tomto směru nejvnímavější kolem pěti let. Proto je důležitý prvek obou pohlaví pro jeho  správný duševní vývoj. Je- li rodina neúplná, je nutné zajistit dítěti kontakt s osobou opačného pohlaví, například ve formě prarodičů, pedagogů, ale i dalších příbuzných či dospělých kamarádů. Aby dítě bylo v kontaktu s blízkými obou pohlaví má důležitý vliv na utváření jeho osobnosti a chování vůči opačnému pohlaví.

výchova dítěte, rodičovství, sourozenci, negativismus dětí

Jak přijímá dítě nového sourozence?

Reakce mohou být různé. Nejčastěji se však objeví žárlivost na malé bezbranné miminko, které je ještě zcela odkázáno na pomoc dospělých. Starší dítě žárlí, protože ten malý "vetřelec" ho ze dne na den sesadil z trůnu. Dříve se vše točilo kolem něj a najednou je pozornost rodičů upřena mimo něj .Projevem žárlivosti může být agresivita vůči malému miminku nebo vůči mámě - někdy i vůči oběma. Jindy to může být snaha podobat se tomu malému a proto dítě, byť 3 - 4 roční, najednou chce pít z láhve, chce nosit plenky, chce se chovat. Tyto situace nejlépe zvládneme, když je odvedeme do humorné roviny. Dobré je i zapojit dítě do péče o mladšího sourozence. Nezapomeňme věnovat čas i jemu - pouze jemu - tak jako dříve, když bylo samo. Stále musí cítit vaši lásku.

Jak zvládnout negativismus?

Ještě i začátkem předškolního věku, tedy kolem 3 let přetrvává u některých dětí negativismus. To neustále "ne!" Dospělým vadí a nejednou i dítě za to trestají. Negativismus u takových dětí je výrazem formující se dětské osobnosti a snahou prosadit si své. Dítě si uvědomuje, že může manipulovat se svou vůlí a zkouší kam až může jít. Dítě dělá přesně opak toho, co od něj vyžadujeme. "Pozdrav!" Řekne máma, "Nepozdravím!"  odpoví dítě. Dobře udělá soused ve výtahu, který na tuto slovní výměnu zareaguje takto: "Mě nemusíš nikdy pozdravit. Mně to vůbec nebude vadit ". A víte jak na to zareaguje dítě? Řekne sousedovi: "Dobrý den!" Negativismus je normální projev, proto bychom neměli za něj dítě trestat. Po 3. roce života pomalu odezní a setkáme se s ním (jako normálním projevem) ještě v období puberty.
 

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak má správně sedět dítě v lavici, aby si nedeformovalo páteř?

Škola, to znamená hodiny a hodiny sezení. Bylo to tak vždy, ale dříve děti po dlouhém sezení ve škole doslova...
více…

Chcete poslat své dítě na letní tábor? Nenuťte ho, ale svědomitě připravte!

Přestože prázdniny ještě tak úplně neklepou na dveře, starost kam v tomto období s dětmi je již zcela na místě. A...
více…

Jak nevychovávat děti, pokud chcete, aby byly v životě spokojené?

Jak vychovat dítě se zdravým sebevědomím, dítě které se nebude cítit ukřivděné nebo naopak nebude nebezpečně...
více…

Děti vychovávané mazlením, budou duševně vyvinutější než děti, na které se křičí

Objímáte často svoje děti a mazlíte se s nimi? Tak to svým dětem pomáháte ke správnému duševnímu vývoji. A...
více…

Televize malé děti rozvíjí, ale může jim i škodit!

Televizní programy vychovávají naše děti za nás. Ale jak? Je to ta správná výchova? A je v pořádku, že často i...
více…

Nebezpečné výzvy na sociálních sítích, které teenageři plní

Výzvy na internetu. Nové nebezpečí, které ohrožuje naše děti. Děti a mladiství neodhadnou nebezpečí internetových...
více…

Co si přejí děti, jejichž rodiče se rozvedli?

Pro většinu dětí je rozvod hodně špatným obdobím a velkou neznámou. Ale rodiče mohou zvládnout tento náročný čas...
více…

Osm vět, které vám pomohou zvládnout hněv vašeho dítěte

Ať už máte děti temperamentní nebo spíše klidnější, zvládnout svůj hněv se musí naučit všechny. Pravidla jak...
více…

Ideální rodič není ten, který obětavě ometá dítěti cestu, ale ten, který ho učí samostatnosti!

Všichni bez rozdílu milujeme své děti. Ale občas by se hodilo trochu méně lásky a opečovávání. Často ve svém...
více…

Děti učí žít své rodiče

Rodiče se snaží své děti vychovat a jít jim příkladem. Ale napadlo vás někdy, že i vy, rodiče, se můžete od...
více…