Anémie u dětí - příznaky, léčba

Chudokrevnost je poměrně častou zdravotní komplikací u malých dětí. Pokud se jedná o lehkou formu, stačí úprava stravy a doplňky obsahující stravitelné železo nebo léky na předpis z lékárny. Těžší formy již vyžadují nemocniční léčbu.

děti, nemoci dětí, nemoci krve, anemie

Laicky chápeme pod anémií nedostatek železa v organismu

Jaká je však odborná definice tohoto onemocnění? Anémie je chorobný stav charakterizovaný nedostatečnou schopností červených krvinek (erytrocytů) transportovat kyslík. Nedostatek železa je jen jednou z mnoha etiologií vzniku tohoto stavu.

Kolik železa se nachází v lidském těle? Kolik ho přijímáme stravou?

V dospělém lidském organismu se nachází 3,5 - 5 g železa, u žen méně než u mužů, zásoby tvoří u mužů asi 1 g, u žen 0,5 g. U dětí se hodnoty liší v závislosti na věku. Denní strava obsahuje 10 - 15 mg železa, ze kterých se za normálních okolností vstřebává asi 10%. Při závažném nedostatku železa v organismu se může vstřebávat až 30%. Železo se v organismu nachází vždy vázáno na bílkovinu.

Může se člověk železem předávkovat? 

Při běžných stravovacích návycích u nás k předávkování železem nedochází. Pokud je dítě chronicky dlouhodobě vystavené vysoké nabídce železa, může dojít k nadměrnému ukládání železa do tkání (játra, ledviny, plíce, srdce, slinivka ...), tento jev se nazývá hemosideróza a vzniká u pacientů s anémií z předčasné destrukce červených krvinek, u pacientů s potřebou častých transfuzí, po dlouhodobém parenterálním (venózním nebo muskulární) podávání vysokých dávek preparátů železa, při zvýšené absorpci železa (příjem stravy s vysokým obsahem železa nebo anémie s hyperplazií červené vývojové linie). Když železo začne poškozovat tkáně, v nichž je uloženo, mluvíme o hemochromatóze. U dětí se ojediněle setkáváme s akutní otravou železem po náhodném požití. Projevuje se hodinu po požití průjmem a zvracením s příměsí krve, je přítomna zvýšená teplota, nevolnost, bolesti a křeče žaludku.Pokud není dítě urgentně odborně ošetřeno, hrozí kóma a jaterní nekróza.

Kdy mluvíme o chronické ztrátě železa?

K chronickým ztrátám železa dochází při menstruaci u dospívajících dívek a při okultním krvácení ze zažívacího nebo urogenitálního traktu při jícnových varixech, chronickém zánětlivém onemocnění trávicího traktu, při polypech trávicího traktu, zhoubných nádorech žaludku, tlustého střeva a ledvin, nebo při nadměrném menstruačním krvácení, při nádorech malé pánve.

Co chápeme pod pojmem anemický syndrom?

Anemický syndrom je souhrn příznaků provázejících anémii. Jeho závažnost je dána hloubkou anémie, rychlostí vzniku, přítomnými chronickými onemocněními a věkem pacienta.

Anémie je často známkou skrytého problému

Anémie může být jedním z prvních příznaků chronického onemocnění. Může jít o onemocnění trávicího, močopohlavního traktu, o zánětlivá a nádorová onemocnění, onemocnění jater a žláz s vnitřní sekrecí. Nejčastější anémií dětského věku je ale sideropenická anémie na podkladě nedostatečného přísunu železa ve stravě, postihuje 25% dětí a až 30% adolescentů.

Jaká specifika má výskyt anemií u novorozenců?

Novorozenecké a včasné kojenecké období je z hlediska krvetvorby velmi specifické. Před porodem a při porodu je aktivní erytropoéza (tvorba červených krvinek) doprovázená vysokou hladinou růstového faktoru červených krvinek erytropoetinu. V důsledku vysoké nabídky kyslíku po porodu dochází zpětnou vazbou k poklesu hladiny erytropoetinu až na neměřitelné hodnoty, což má spolu s přirozeným rozpadem plodových erytrocytů za následek vznik fyziologické anemie s maximálním poklesem parametrů ve věku 6 - 12 týdnů. Právě tento stav je často nesprávně klasifikován jako anémie a je při něm indikována léčba preparáty železa. U dítěte v tomto období se vyžaduje jen pokračovat v kojení a správně dodržovat životosprávu u matky, při výraznějším poklesu parametrů je nutná podpora krvetvorby vitaminy skupiny B, případně podání růstového faktoru červených krvinek erytropoetinu. Americká akademie pediatrů doporučuje jako prevenci při nedostatku železa kojit děti až do dvanácti měsíců života a při podávání náhradní výživy doporučuje přípravky obohacené železem. Nedoporučuje však žádné kravské mléko během prvního roku života vzhledem k okultnímu GIT krvácení.

V ČR se řídíme doporučeními EU a WHO, tedy z hlediska výživy dětí a kojenců se doporučuje

plné kojení do 6 měsíců věku, pak kojit do 1 roku věku s podáváním přídavků. Po 1. roce života se doporučuje kojit, pokud to vyhovuje matce nebo dítěti. Zároveň je třeba po dovršení 1 roku zajistit kontakt s bílkovinou kravského mléka (jogurty a pod.). Důvodem, proč se nedoporučuje podávání kravského mléka do dovršení prvního roku věku, je snaha předejít alergii na bílkovinu kravského mléka.

Mezi příčiny vzniku anémie patří i krvácení z trávicího ústrojí

V dětském věku není krvácení z trávicího traktu takovou častou příčinou anémie jako u dospělých. Ale i u dětí anémie provází zánětlivé onemocnění střeva, nádory trávicího traktu, polypy, hemeroidy nebo jícnové varixy při onemocněních jater. Ze strany trávicího traktu se u dětí častěji setkáváme s poruchou vstřebávání železa na podkladě malabsorpce (např. celiakie).

Je možné, aby každý rozsáhlý zánět, který trvá déle než měsíc, způsobil chudokrevnost?

Při rozsáhlém dlouhodobém zánětu může být anémie způsobena v zásadě dvěma mechanismy: nedostatečným příjmem železa ve stravě a nedostatečným vstřebáváním v zánětem narušeném terénu.

Kolik druhů anemií se v současnosti rozlišuje? 

  • anémie z nedostatečné tvorby erytrocytů (porucha tvorby prekurzorů v kostní dřeni, porucha syntézy hemu - sem patří i sideropenická anémie, porucha syntézy globinu a porucha syntézy DNA)
  • anémie ze zvýšených krevních ztrát (při akutní nebo chronické ztrátě krve)
  • hemolytické anémie se zkráceným přežíváním červených krvinek: vrozené anémie na podkladě defektu membrány erytrocytu, poruchy enzymů nebo hemoglobinu v erytrocytu, získané anemie způsobené destrukcí erytrocytů autoprotilátkami nebo mechanickou destrukcí, například při umělých náhradách srdečních chlopní, při cévních roubovacích podnožích nebo ledvinových onemocněních
  • anémie při chronických onemocněních (zánětlivá, nádorová onemocnění, onemocnění jater, ledvin, žláz z vnitřní sekrecí)
  • anémie geneticky podmíněné

Jelikož jsou v praxi časté anémie z narušené tvorby krevního barviva vlivem otrav, např.olovem?

Olovo se dostává do vody ze starších vodovodních rozvodů, barev a automobilových zplodin.Způsobuje normocytální anémii, neuropatii, zhoršení sluchu, vysoký krevní tlak, žaludeční potíže, alergie, trpasličí vzhled, otravu olovem - saturnizmus, duševní zaostalost a reprodukční změny. Z dalších kovů např. kadmium poškozuje systém krvetvorby a usazuje se v játrech a v kostech. Naštěstí, tyto otravy jako příčina anémie se v současnosti vyskytují vzácně.

Které příznaky mohou rodičům napovědět o tom, že jejich dítě trpí anemickým onemocněním?

Anémii prozrazují subjektivní a objektivní příznaky. Subjektivní příznaky jsou únavnost, podrážděnost, slabost, dušnost, bušení srdce, závratě. Objektivní příznaky: bledost sliznic a kůže, žloutenka, zvětšení sleziny, otoky, zánět koutků úst, zánět jazyka, porucha polykání v oblasti hltanu, dystrofické změny nehtů, vypadávání a lámání vlasů, růstová retardace, poruchy imunity. U dětí však výrazně zkresluje klinický obraz dobře vyvinuté kompenzační mechanismy.Zejména pokud anémie vzniká pozvolně, je dítě schopno adaptovat se na velmi nízké hodnoty parametrů červené složky krevního obrazu.

Kromě léků a vitamínových doplňků železa se při léčbě některých anémií využívá i transfuze krve a transplantace kostní dřeně

V současnosti se upouští od transfundování krve a upřednostňují se monokomponentové transfúzní přípravky - obsahující jednu složku krve - erytrocyty, leukocyty, trombocyty, plazmu. Transfúze erytrocytů má své přísné indikace. Nejčastější indikací je anémie se závažnými klinickými příznaky, přičemž důležitá je rychlost vzniku anémie (např. při traumatu, operaci). Často jsou potřeba transfuze při vrozených hemolytických anémií, kdy organismus není schopen vytvářet plnohodnotné zdravé červené krvinky a není možná specifická léčba. Těžký dřeňový útlum vzniklý idiopaticky nebo při léčbě maligních onemocnění je stejně indikací k podání transfuze. Transplantace krvetvorných buněk je léčebnou metodou při aplastické anémii, myelodysplastický syndrom a jiných vrozených a získaných útlumových stavech doprovázených anémií. V těchto případech se indikuje alogenní transplantace krvetvorných buněk - od zdravého sourozence nebo od nepříbuzného dárce nalezeného pomocí mezinárodních registrů.

U některých typů anemií se využívá podkožní aplikace hormonu erytropoetinu,

který přirozeně vzniká v ledvinách. Podávání růstového faktoru červených krvinek erytropoetinu je indikováno zejména u předčasně narozených novorozenců, u kterých je přítomna závažná anémie po narození v období fyziologického poklesu hladiny erytropoetinu v organismu, přičemž je třeba dbát na zajištění dostatečného přísunu železa jako stavební jednotky erytrocytů. 

Kromě adekvátní léčby je při všech druzích anémii určitě důležitá i změna životosprávy

Vzhledem k různorodosti příčin vzniku anémií neexistuje jednotné doporučení. Obecně je důležitá správná životospráva kojící matky, plné kojení se zařazováním ovocných, zeleninových a masových přídavků ve správném čase. Doporučuji zajištění pravidelného pohybu u dětí a dostatečný přísun tekutin. Jako prevenci vzniku nejčastějších anémií z nedostatku stavebních složek krvetvorby doporučuji vyváženou pestrou stravu s přiměřeným zastoupením substrátů krvetvorby, které jsou obsaženy v mase, zelenině, listové zelenině, ovoci, v ořeších a také vitaminy skupiny B a C. Vhodné je kombinovat stravu obsahující železo a vitamin C, zvyšující vstřebatelnost železa organismem.
 

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Deset rad rodičům, kteří učí děti psát

Prvňáčci se ve škole potýkají s mnoha novými věcmi. Musí se naučit psát, číst, počítat a další a další...
více…

Milujete své dítě? Tak ho nechraňte před problémy!

Každý dospělý se ve svém životě občas setká s neúspěchem a měl by se s ním umět vyrovnat. A pokud se jedná o...
více…

Proč jsou escape roomy tak populární?

Popularita escape roomů od jejich vzniku v roce 2007 strmě stoupá. To, co dříve začalo jako několikaminutové...
více…

Milujete všechny své děti stejně?

Milujete všechny své děti stejně a chováte se k nim pokaždé tak, aby vaši lásku cítily? Pravda je, že by rodiče...
více…

Proč malé děti nechtějí spát? Mohou za to rodiče!

Máte nespavé děti? Možná bude problém ve vás, rodičích! Proto, aby dítě zdravě spalo musí mít vytvořené...
více…

Život v satelitních městečkách není pro všechny a vůbec není ideální!

Satelitní městečka se v Česku ve větší míře začaly stavět koncem minulého století. Lidé chtěli bydlet v domě...
více…

Kam na školní výlet? Úniková místnost!

Muzea, výstavy, divadelní představení… To všechno už děti ze školních aktivit dobře znají. Co takhle přijít...
více…

Jak nezešílet z malého dítě, které si chce za každou cenu prosadit své?

Výchova dětí, to nejsou jen příkazy a zákazy. Děti se musí vychovávat s láskou. Ale i přestože své děti...
více…

Nosíte své miminko často v náručí? Nejenže ho vychováte správně, ale také správně poroste!

Utišujete dítě když pláče v náručí? Tak to ale vůbec neděláte chybu! Nejenže své dítě rychleji utišíte, ale...
více…

O čem a čím se baví dnešní děti?

Asi by nebylo těžké uhádnout nejoblíbenější hračku malých i velkých dětí. Ale o tom, že si děti hrají s mobily,...
více…