O antikoncepci trochu jinak

Ženský cyklus má dvě střídající se fáze. První fáze je řízena hormonem 'zrání vajíčka' (estrogenem), druhá hormonem "žlutého tělíska" (progesteronem). Při hormonální antikoncepci je využíván hormon 'žlutého tělíska', přesněji, jeho syntetická napodobenina. Pravidelným dodáváním těchto syntetických hormonů do organismu ženy je docílen stav, který je jinak možný pouze v těhotenství - nedochází k dozrávání žádných dalších, neoplodněných vajíček. Tím je (většinou dlouhodobě) přerušen biologický "dvoufázový rytmus" ženského reprodukčního cyklu a je nahrazen jen jednou "fází", kterou můžeme, i pro její dlouhodobé trvání nazvat jakýmsi "umělým těhotenstvím".

 

 

Odpůrci hormonální antikoncepce, mimo jiné i mnozí lékaři, zabývající se některými směry naturální medicíny tvrdí, že takový zásah do "biologických hodin" organismu nezůstává bez následků a má vliv na tělesné zdraví i duševní prožívání pacientek.

 

Duchovní souvislosti

Z určitého - a nejen filozofického nadhledu můžeme uvažovat i o duchovních souvislostech tohoto umělého "jiného stavu". Můžeme s určitostí konstatovat, že v přírodě neexistuje nic, co by nemělo svou příčinu a účel. Nesčetné důkazy tohoto tvrzení již přinesla mimo jiné i ekologie. Dosud se vždy v dějinách ukázalo, že vždy, když člověk ve svém myšlení odstraní, nebo významně pozmění nějakou součást přírodního systému, objeví se poruchy, nezřídka vedoucí až ke katastrofě. Může to být s přirozeným střídáním fází v ženském reprodukčním cyklu jinak? Složení krve je jedinečné a individuální pro každého člověka. Každá výraznější změna má své důsledky na tělesné i duševní úrovni. Pro duchovní vývoj člověka - zvláště v období dospívání - má probíhající přirozená změna složení krve význam z hlediska propojení ducha, duše a těla.

 

Přirozené metody antikoncepce:

Je přirozené, že se zodpovědný člověk snaží rozhodovat o svém rodičovství vědomě. I tím se totiž liší od zvířat, která jen následují svůj pud. Rodičovství není hlavním smyslem lidského bytí a úkolem tělesného spojení mezi mužem a ženou, není jen zplození dítěte. Jde tu - pokud se nejedná jen o projev neovládané a neukojitelné vášně - o občerstvující výměnu jemných éterických sil mezi mužem a ženou. Proto nelze vidět nic špatného na tom, pokud se partneři snaží zabránit nechtěnému početí.

 

Antikoncepční tablety jsou posuzovány jako nejspolehlivější metoda regulace početí. Ostatní metody antikoncepce - podle běžně uváděné srovnávací statistiky se jeví jako poměrně "nejisté". Například přirozená metoda regulace početí založená na stanovení "plodných a neplodných dnů" pomocí měření teploty, má index selhání 4 - 12 °%.

 

Avšak - už před téměř padesáti lety byla odborné veřejnosti představena překvapující metoda stanovení plodných a neplodných dnů, vyznačující se přesností v rozmezí 97,7 - 99%. Známá jí pod jménem svého objevitele: Jonášova metoda.

 

Pro něj osobně to bylo naplnění touhy pomoci ženám odstranit hrozbu umělého potratu, který byl v uvedeném roce v bývalém Československu legalizován. Jonášova metoda regulace početí je založena na souvislosti mezi astronomickými cykly a reprodukčním cyklem ženy. Na základě vlastního zkoumání dospěl MUDr. Jonáš k závěru, že plodné období ženy nastává ve stejném postavení měsíce (vzhledem k dalším astronomickým charakteristikám), jaké bylo v době jejího narození. Není možné však tyto charakteristiky zaměňovat za běžně známé "měsíční fáze".

 

Pomocí speciálního výpočtu je proto možné takzvané plodné a neplodné dny určovat například až na jeden rok dopředu. Je možné vyhotovit několik typů výpočtů v závislosti na tom, jak přesně zná žena datum a čas svého narození. Na první pohled velmi překvapivý princip byl ihned po objevu metody ověřený v medicínské praxi, pomocí klinických testů.

 

Z duchovního hlediska lze metodě MUDr. Jonáše přiznat dvě hlavní přednosti:

- Neposouvá hormonální cyklus ženy a nemění uměle složení krve. Proto odpadají nepřirozené psychické výkyvy, známé při hormonální antikoncepci.

- Vybízí ženy k pozornosti vůči vlastnímu tělu a muže k ohleduplnosti.

 

Samozřejmě, pokud se chce pár vyhnout nechtěnému početí, musí při této metodě v období plodných dnů zachovat přiměřenou zdrženlivost. Od muže se proto očekává pochopení a ohleduplnost. Používání méně škodlivých metod antikoncepce by však v láskyplném vztahu vlastně mělo být samozřejmostí.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Akné a antikoncepce

Akné jako polyetiologické a polymorfní kožní onemocnění patří mezi nejrozšířenější dermatologické diagnózy...
více…

Jak vybrat antikoncepci?

Jakou antikoncepci zvolit, aby kromě ochrany před početím nezasahovala do vašeho milostného života? Nejlepší je, pokud...
více…

Interrupce - Doporučení po výkonu

Po odchodu z nemocnice je třeba zůstat doma, protože se mohou vyskytnout stahy, nevolnost, únava či mírně...
více…

Důvody k umělému přerušení těhotenství

V zemích, v nichž je potrat legální se může žena rozhodnout pro přerušení těhotenství i z jiných, než jen...
více…

Bazální teplota

Praktická pomůcka na zaznamenávání nepravidelností bazální teploty za měsíc. Teplota se měří v...
více…

Přerušovaná soulož

Tato metoda je založena na technice partnera, který vybere pohlavní úd z pochvy partnerky těsně před ejakulací, takže...
více…

Antikoncepční metoda zjišťování ovulace z moči

de o měření úrovně hormonů pomocí speciálního testu. Ovulační proužkový test z moči - test je prakticky stejný...
více…

Antikoncepční metoda změny krystalizace slin

Tato metoda se používá již několik let. Je postavena na skutečnosti, že plodné a neplodné dny se projevují změnou...
více…

Metoda plodných a neplodných dnů

Metoda plodných a neplodných dnů vychází z poznání fyziologických změn, které žena pozoruje na svém těle v...
více…

Symptotermální metoda antikoncepce

Princip je založen na sledování bazální teploty (BTT) a některého z příznaků plodnosti - hlenu produkovaného...
více…