Jak se postupuje po autonehodě

Při autonehodě je důležité vědět následnou posloupnost dalších úkonů.

1. Kdy je potřeba volat policii

- pokud je někdo zraněn
- pokud vznikla škoda například na dopravních značkách, silniční komunikaci či svodidlech
- pokud je škoda na vozidlech značného rozsahu
- pokud je škoda i menšího rozsahu, ale účastníci se neumí dohodnout
- pokud je pachatel neznámý - například jste si na parkovišti našli poškrábané auto

2. Jak postupovat, pokud ...

... Jste způsobili nehodu.

Pokud je odhad vzniklé škody nižší než cca 100 000 Kč, nedošlo ke zranění, nebyla způsobena škoda třetí osobě a jste si vědomi své viny, není nutné volat policii. Vyměňte si s poškozeným údaje, vyplňte zprávu o nehodě a škodu nahlaste do 15 dnů v pojišťovně.

... Jste byli poškozeni.

Pokud se cítíte nevinní, ale viník svou vinu neuznal, zavolejte policii - vyhnete se tak nepříjemné situaci, pokud škůdce nenahlásí pojistnou událost ve své pojišťovně. Pokud viník své zavinění nehody uzná a škoda podle odhadu nepřesahuje cca 100 000 Kč, nedošlo ke zranění, ani nebyla způsobena škoda jiné osobě, policii volat nemusíte. V takovém případě sepište zprávu o nehodě, případně si s viníkem vyměňte údaje - číslo smlouvy povinného smluvního pojištění, jméno, telefonní číslo, adresu řidiče a majitele vozidla, značku, typ a evidenční číslo vozidla. Pokud však zjistíte, že viník povinné pojištění uzavřené nemá, volejte policii. Škodu vám uhradí Česká kancelář pojistitelů, od viníka ji pak bude vymáhat.

... Se nehoda stala v zahraničí.

Postupovat byste měli stejně jako u nás - v případě, že se někdo zranil, je třeba poskytnout první pomoc a přivolat záchranku. S přivoláním policie je to trochu složitější - v některých zemích je to povinnost pro všechny, někde pouze pro zahraniční účastníky silničního provozu. Povinnost přivolat policii v případě nehody máte například v Chorvatsku, Polsku či Bulharsku, v Rumunsku musí zase policie prošetřit nehody všech aut se zahraničním evidenčním číslem. Závisí to od místního práva té které země. Překvapeni byste neměli být v případě, že si za příchod policisté dají zaplatit (například v Rakousku).

Ideální je, pokud máte k pojištění auta asistenční služby, v takovém případě je neváhejte využít. Zavoláte na určené telefonní číslo, kde s vámi budou komunikovat v českém jazyce a asistenční služba vám pomůže s dalšími kroky - například zajistí a uhradí opravu vozidla na místě, případně zajistí odtažení auta, pokud je nepojízdné a podobně.

Pokud jste odkázáni jen sami na sebe, pomoci by vám měl jednotný evropský formulář - Zpráva o nehodě - který by měl mít v autě každý řidič cestující do zahraničí. V takovém případě pojišťovny doporučují řídit se podle pokynů, které se tam uvádějí.

Po návratu domů, nejpozději však do 30 dnů od data vzniku škody, je potřeba nahlásit tuto škodnou událost svému pojistiteli povinného smluvního pojištění a postupovat podle jeho pokynů.

3. Kdy jakou pojistku použít

Klient má i havarijní pojištění i PSP ...

... A je viníkem nehody.

V pojišťovně, kde má pojištěný uzavřeno povinné smluvní pojištění, nahlašuje pojistnou událost. V pojišťovně, kde má havarijní pojištění, si uplatní škodu na svém vozidle pokud má obě pojistky ve stejné pojišťovně, může postupovat společně.

... A není viníkem nehody.

Klient si může vybrat, zda si škodu uplatní z PSP, nebo havarijního pojištění ve většině případů platí, že výhodnější a rychlejší je uplatnit škodu z havarijního pojištění (nemusí to však platit vždy)

... A viník nehody není znám.

Škodu si je potřeba uplatnit z havarijního pojištění

 

Klient má pouze povinné ručení ...

... A je viníkem nehody.

Klient by měl kontaktovat pojišťovnu do 15 dnů od vzniku události. V případě že se škoda stala v zahraničí, má klient na nahlášení škody 30 dnů. Událost může do pojišťovny nahlásit telefonicky, písemně či osobně.

... A není viníkem nehody.

Škoda bude platit z povinného pojištění auta viníka dopravní nehody. Uplatnění se podává telefonicky, písemně nebo osobně v pojišťovně.

4. Pokud je účastníkem nehody chodec

Z pohledu silničního zákona, t. j. volání nebo nevolání policie není podstatné, kdo škodu zavinil, ale skutečnost, zda jde o dopravní nehodu, nebo škodnou událost.

V případě kolize chodce s vozidlem dochází zpravidla vždy ke zranění a v takovém případě zákon ukládá povinnost přivolat k dopravní nehodě policii, která následně rozhodne o vině toho kterého účastníka. Pokud je viníkem nehody vozidlo a poškozený je chodec, tento si škodu může uplatnit z PSP viníka, t. j. vozidla.

5. Kdy je škoda totální

V případě povinného smluvního pojištění se za totální škodu považuje taková škoda, při níž předpokládané náklady na opravu poškozeného vozidla přesáhnou jeho obecnou hodnotu.

V případě havarijního pojištění se za totální škodu považuje taková škoda, při níž jsou předpokládané náklady na opravu předmětu pojištění vyšší než smluvně dohodnutá procentní hranice obecné hodnoty vozidla. Postup klienta při hlášení škody, obhlídce vozidla je v případě totální škody stejný jako při jiném typu škody.

6. Pokud je auto na leasing

Při koupi auta na leasing je havarijní pojištění povinné při nehodě se postupuje stejně, akorát je potřeba kromě pojišťovny nahlásit škodu i v leasingové společnosti, ve většině případů tak stačí učinit telefonicky přestože je majitelem auta stále leasingová společnost, všechny úkony provádí ten, kdo leasing splácí. U takových škod je vždy zapotřebí před výplatou pojistného plnění souhlas pronajímatele vozidla, některé pojišťovny si jej zajistí od leasingové společnosti samy. Dokud pojišťovna případ neuzavře, i kdyby šlo očividně o totální škodu, klient musí platit leasingové splátky dál.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak správně vybrat kryty kol a ofuky na okna

Nedílnou součástí každého moderního vozidla jsou kvalitní kryt na kola a okenní ofuky. Plní především funkci...
více…

Povinná výbava auta v roce 2019? Přečtěte si, co mít musíte a co se vám může hodit

Jistě víte, že existuje něco jako povinná výbava motorového vozidla. Ale co konkrétně zahrnuje? Od 1. října 2018...
více…

Víte, na jakém principu fungují různé převodovky?

Když se řekne převodovka, většina z nás si představí klasickou převodovku v autě. Víte ale, kde se ještě...
více…

Každé auto potřebuje údržbu

Pokud jste majitelem auta, jistě jste si všimli, že potřebuje pravidelnou údržbu. Bez toho se bohužel neobejdeme a...
více…

Ochrana vašeho auta je důležitá

Už jste někdy přemýšleli nad tím, jak je vaše milované auto zabezpečené? Možná si říkáte, že vašeho miláčka...
více…

Chcete ušetřit na povinném ručení? Podat výpověď je snadnější, než si myslíte

Čím dál více řidičů zjišťuje, že i na povinném ručení mohou výrazně ušetřit. Online kalkulačky řidičům...
více…

Povinná výbava aut pomůže řidičům, ale bezpečně řídit je nenaučí!

Počet mrtvých na silnicích rok od roku stoupá, přestože se vyrábějí stále bezpečnější auta. Bezpečností provozu...
více…

Auta ničí ovzduší, způsobují řadu vážných nemoci, a my se přesto rádi vozíme!

Auta všude kolem nás, to není je znak toho, že jsme bohatí a máme na to. Množství aut, to znamená také znečištěný...
více…

Současný super hit – kamery do auta!

Stále častěji jsou auta vybavována palubními kamerami, a to z mnoha důvodů. Jedním z nich je možnost zachytit na...
více…

Jak opravit škrábance na světlech automobilu?

Na design předních světlometů jsou kladeny stále větší nároky, stejně jako na snižování výrobních nákladů a...
více…