Struktura výkonu v boxu

Působením vlivů vrozených dispozic, prostředí a záměrného tréninku se postupně vytváří skladba psychofyzických předpokladů k různým typům sportovních činností. Z teoretického hlediska lze tento komplex chápat jako celek, složený ze vzájemně propojených částí. Pro potřebu účinného tréninku je nutné umět se v tomto komplexu dostatečně orientovat.

Vzájemné propojení faktorů:

Somatické faktory - technika:
Somatické faktory mají v boxu větší vliv při samotném počátku sportovního vývoje boxera než při konečném výkonu v ringu. Box je sport, který je rozdělen do váhových kategorií - a proto je velmi časté, že se proti sobě setkávají podobné somatotypy sportovce - boxera. Přesto i při stejné váhové kategorii najdeme značné rozdíly vrozených somatických dispozic. Tento fakt je důležité si uvědomit již při samotném budování výkonu v tréninkovém procesu - a to hlavně při určení stylu boje, jakým by se měl boxer ubírat a z toho vyplývající zdokonalování potřebných technických prvků.

Příklad: v jedné váhové kategorii se mohou setkat borci, mezi nimiž je rozdíl 15cm ve výšce. Oba mají např.75kg, ale jeden je nižší, pevnější, "svalnatější", druhý zase vyšší, štíhlejší, má delší končetiny. Tedy dva různé somatotypy. Je proto logické, že nebudou boxovat stejným stylem a používat stejné technické prvky. Proto je důležité zvážit vhodný výběr stylu boje, jakým by se měl borec ubírat už v tréninkovém procesu ... je nesmyslné, aby se vysoký a hubený borec ubíral stylem boje na blízkou vzdálenost - a naopak nízký a pevný stylem boje na dlouhou vzdálenost. No a samotný styl boje nám již určuje, jaké technické prvky by si měl borec osvojovat. Samozřejmě, že somatické faktory nejsou jediným určovatelem stylu boje. Ještě větší význam mají kompetentnost pro kondiční a koordinační schopnosti ...

 

Taktika - kondiční faktory, technika:

Zvolit taktiku je jedna věc, ale dokázat ji realizovat můžeme jen na základě kondičních a technických dovedností. Příklad: Nemůžeme chtít od borce, aby čtyři kola vkuse útočil a bil, když víme, že na to nemá kondiční předpoklady. Nebo nemůžeme chtít, aby borec realizoval mimořádně obtížné technické úhyby závislé na rychlé reakci, když víme, že nemá na to reakční schopnost. Taktiku je proto vždy třeba přizpůsobit kondičním a technickým schopnostem boxera.

 

Kondiční faktory - technika:

I techniku můžeme realizovat pouze na základě určitých kondičních schopností. Ke kondičním schopnostem patří: silové schopnosti, rychlostní schopnosti, vytrvalostní schopnosti, koordinační schopnosti (reakční rychlost, atd.). Existuje velké množství technických prvků a jejich kombinace, ať už jde o obranné nebo útočné technické prvky. Mezi základní technické prvky patří samozřejmě základní údery a pohyby, mezi složitější již údery spojené s úhybem nebo blokem nebo jiným prvkem náročným hlavně na reakční, ale i celkovou koordinační schopnost. Mnoho technických prvků je závislých na rychlosti pohybu, jiné zase na výbušnosti a dynamice atd. Vytrvalost hraje hlavní roli s přibývajícím časem v zápase, čím je úroveň vytrvalostních schopností menší, tím přichází rychleji únava, tvorba kyseliny mléčné (laktát), která negativně ovlivňuje pohybový projev (rychlost, reakci …), a tím i následné provedení technických prvků - nastává zpomalování pohybu, snižuje se reakční schopnost a zvyšuje se nepřesnost. Proto je důležité, aby se boxer v tréninkovém procesu postupně zaměřoval na všechny kondiční schopnosti - sílu (dynamika, výbušnost), vytrvalost (od aerobní až po krátkodobou a rychlostní), rychlost, obratnost, koordinaci, reakci a snažil se získanou všeobecnou kondiční trénovanost přenést do speciální - boxerské. To znamená mít silný úder, být výbušný, rychlý v obraně (reakce) i v útoku atd.. Je to složitý proces, který se týká dlouhodobé koncepce sportovního tréninku.

Psychika - taktika a kondiční faktory vzájemně souvisejí, jedno ovlivňuje druhé. Psychický stav v boxu často ovlivní kondiční faktory - někdy pozitivně, ale ve většině případů z praxe negativně - např. při velké trémě ze zápasu. Psychika takovým negativním způsobem může ovlivnit i taktiku - např. jev "skleněných očí". (když borec není schopen skutečně vnímat a přemýšlet z příčiny trémy nebo strachu ...). Naopak dobrá kondiční a taktická připravenost může pozitivně ovlivnit psychický stav boxera, jeho sebedůvěru atd..

Všechny tyto faktory v konečném důsledku ovlivňují výkon boxera a navzájem mezi sebou souvisejí. Proto je pro každého borce důležité, aby se snažil zdokonalovat každý z nich. Mnohé faktory ovlivňující výkon či samotnou snahu v tréninkovém procesu jsou dány vrozenými dispozicemi a jejich zdokonalení jde jen velmi pomalu. Někteří jedinci se narodí s takovými vlohami a předpoklady pro box, že za 3-4 roky dosáhnou takovou výkonnost, jakou někdo druhý nedosáhne při maximální snaze nikdy v životě, protože na to nemá předpoklady. Box je mimořádně náročný sport, a proto talent a vrozené předpoklady jsou pro vyšší výkonnost nutností. To se však v dnešní době týká asi každého trochu náročnějšího sportu ...

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Krásná a štíhlá postava je výsledkem klidu u jídla

Štíhlá postava, přestože byla dána do vínku, nemusí zdobit svého majitele či majitelku věčně. A proto držení...
více…

Cvičení, do kterého se musíte nutit, vám nic pozitivního nepřinese!

Zdravý životní styl spojuje přirozený pohyb, vyváženou stravu, ale také pravidelné cvičení a pozitivní myšlení....
více…

Cvičení zachraňuje život, překonejte svoji lenost!

Kouření zabíjí, to ví snad každý. Ale, že pomalu zabíjí i nečinnost, to asi každého hned nenapadne. A je tomu...
více…

Hubnutí bez cvičení

Rychlé a přitom bezpečné hubnutí bez cvičení prostě nejde. Ale zdravý pohyb ještě nikomu neublížil, tak...
více…

Dance jóga - cvičení pro všechny, kteří mají v těle rytmus

Dance jóga je originální druh pohybu. Jedná se o jógu, kterou dotváří tanec. Vznikla na základě spojení...
více…

Menstruace není důvod necvičit, cvičení zmírňuje PMS

Pravidelné cvičení pomáhá zmírnit premenstruační syndrom, ale i bolestivou menstruaci. Chce to jen dodržovat...
více…

Fitness a jak to bylo s historií sportovní kultury

Cvičení lidé milovali od pradávna. Jen jeho podoba se staletími měnila. A mění se i terminologie. Tak často...
více…

Nápoje pro sportovce

Dodržovat pitný režim je důležité pro naše zdraví, ať už sportujeme či nesportujeme. Ale u sportovců má svá...
více…

Cvičení nalačno svalům, ani metabolismu neprospívá

Cvičíte s prázdným žaludkem a myslíte si, že rychleji zhubnete? Mýlíte se! Vědecké studie tento zakořeněný...
více…

Přírodní kosmetika po každém cvičení - důležitá a účinná regenerace

Součást každého pravidelného cvičení musí být regenerace. A k regeneraci se vám určitě budou hodit přípravky...
více…