Kryoterapie - možnosti a způsob jejího využití (2. část)

U člověka s běžnými prodělanými nemocemi není žádná překážka v absolvování léčby chladem. Relativní kontraindikace jsou věk nad 65 let, překonána embolie plic, zvýšená potivost.

Po proběhnutí vyšetření může následovat samotný vstup do komory. Každý je poučen o nezbytnosti důkladného otření ručníkem kvůli odstranění potu, vzhledem k tomu, že v kryokomoře okamžitě dochází na povrchu těla k vytvoření krystalů ledu, což způsobuje u někoho prudký pocit chladu. Každý je informován o nezbytnosti pomalého mělkého dýchání přes masku, která je povinnou částí výbavy, která se skládá z dřeváků, rukavic, ponožek, čelenky přes uši a krátkých bavlněných kalhot u mužů a plavek, resp. krátkých kalhot u žen. Takto oblečení po poučení a s doprovodným personálem najíždějí do předsíně komory, která slouží jako adaptační místnost - teplota zde dosahuje hodnoty -60 ° C. Po krátké adaptaci se prochází do hlavní komory, kde se teplota pohybuje v rozsahu -120 až -140 ° C. Pobyt v této komoře se pohybuje časově 2-3 minuty. Během pobytu se doporučuje pomalá chůze, většinou do kruhu, kde odvážnější mohou mezi sebou i komunikovat, popřípadě i v podřepu zjistit, že je poměrně značný rozdíl mezi teplotou u stropu komory a její podlahou. Během celého procesu pobytu v komoře jsou vzájemně ve vizuálním kontaktu pacienti s obsluhujícím personálem, ať už přímo vizuálním kontaktem přes okno komory, což je po psychické stránce podstatně lepší než sledování přes kamerový systém. Přímý kontakt s případnou potřebnou pomocí je po psychické stránce podstatně lepší. Vodní pára z vydechovaného vzduchu se mění na ledový prach, který padá k podlaze. Bezpečnost pobytu je zajištěna kontaktem a oboustranným sledováním se s osobou za sklem, ale i bezpečnostními dveřmi, které se otevírají na minimální tlak. Obecně během pobytu v komoře většinou nikdo nepociťuje chlad, spíše se jedná o pocit jemného pálení a tupého bodání v odkrytých částech těla. Výstižná je definice tzv. "Chladné pálení". Po opuštění komory většina "pacientů" udává pocit snížení napětí, uspokojení, jiní mluví o relaxu, o pocitu svěžesti a fyzického uvolnění. Mizí pocity bolesti, pocity únavy i když často byly před vstupem do komory podstatně silné. Tyto pocity přetrvávají několik hodin, někdy i déle. Druhým jevem, který je třeba zdůraznit, je pocit tepla, což je přirozené, protože rozdíl teploty mezi komorou a teplotou v místnosti, kde se nacházejí po vystoupení z chladu, je 150 ° C. Tento pocit lze přičíst prudkému rozšíření povrchových cév a tím výraznému prokrvení kůže, které je často sledovatelné i pohledem změnou zabarvení kůže-zarudnutí až mírně fialový nádech zbarvení pokožky, který je samozřejmě pouze přechodný, postupně kůže nabude původní barvu.

Zákrok ochlazování celého těla u nikoho nepůsobí žádný oběhový následek ve smyslu změny krevního tlaku, změny tepové frekvence, změny teploty jednotlivých orgánů v těle, nemění se ani parametry krevního oběhu v životně důležitých orgánech. Dá se říci, že celková kryoterapie nemění funkci zdravého, ale ani částečně postiženého srdce. Dýchací problémy v extrémním chladu jsou minimální, při zachování doporučení o způsobu dýchání ani pacienti s lehkou formou astmatu, která se rovněž dá léčit uvedenou léčbou, neudávali žádné obtíže, ba právě naopak udávali pocit lehkého a svobodného dýchání. Je však třeba upozornit, že všichni, kteří absolvují léčebný proces v kryokomoře, jsou po seznámeni povinni vyjádřit svůj souhlas s léčením v komoře. Po pobytu v kryokomoře si "pacienti" uvědomují pocit úplného snížení napětí a zklidnění, svěžest a pocit fyzického uvolnění. Mizí všechny bolestivé stavy a pocit únavy. Někteří pociťují pocit blaženosti a euforie. Jsou známy stavy, kdy organismus dlouhodobě vystaven chladu se s tímto stresem vyrovnává tak, že postižený si ani neuvědomuje vliv chladu ani nebezpečí, které mu hrozí při delším působení nepříznivých vlivů na organismus. Z historie jsou známa fakta, že během krutých mrazů se vojáci dostávali do jakési euforie. Popisují se stavy u lidí, které zachránili před umrznutím, že měli živé a barevné sny. Dnes je na to jednoduché vysvětlení - organismus na stres, který na něj působí, reaguje mimo jiné i vyplavováním látek, které mají následně stres likvidovat. Jsou to hormony - endorfiny známé také jako hormony štěstí, které mají několikanásobně silnější efekt než například morfium, katecholáty a kortizol - toto jsou látky, které se objektivně dají laboratorně v organismu změřit a mají za následek i pocity, které mají lidé po absolvování procedury v kryokomoře. Nemluvě ještě o jiných hormonech, které jistě budou zajímavé ve sportovní oblasti. Vždyť opakovaným pobytem v kryokomoře, což je i vědecky a prakticky dokázáno, dochází např. ke zvýšení hladiny testosteronu, což je pro sportovce značně významný hormon až na hranici dopingových hodnot a proto pobyt a regenerace v kryokomoře musí být u sportovců pod lékařským dozorem. I při pobytu v extrémně chladném prostředí se organismus vyrovnává s působením vnějšího prostředí tak, že prakticky se vnitřní tělesná teplota nemění, během pobytu v kryokomoře byla teplota měřená u sportovců v dutině ústní v rozmezí 36-37,2 ° C. Pobyt v kryokomoře tedy nevede k hypotermii-tj. k podchlazení.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Preventivní a nápravná cvičení

Příznivě ovlivňují jednotlivé svalové skupiny s ohledem na jejich fyziologické vlastnosti. Pokud mají být cviky k...
více…

Pozor na přetrénování

Kdo to nezažil? Asi každý. Zejména tvrdým vyznavačům "železné hry", jak je tvrdá dřina v posilovně nazývána,...
více…

Obnova a regenerace

Vhodná strategie obnovy a regenerace organismu je nezbytná pro podávání optimálních sportovních výkonů a dosahování...
více…

Netrénujete příliš mnoho?

Pokud si myslíte, že čím více času strávíte v posilovně, tím lepších výsledků dosáhnete, jste na omylu....
více…

Masáž a její působení

Účinek masáže je znám již z dob říčních civilizací. Tajemství této příjemné regenerační procedury už znali...
více…

Laktát, sport a svalovice

Jedním z klíčových úkolů sportovního tréninku je pochopit princip energetického metabolismu při zatížení. K...
více…

Kryoterapie - možnosti a způsob jejího využití (1. část)

Celková kryoterapie tj. působení chladu na celé tělo po dobu 2-3 minut při teplotě mínus 140 ° C (+ - 10 ° C)...
více…

Kryoterapie - léčení a regenerace chladem u sportovců

Působení chladu na lidský organismus je známo již velmi dávno. Avšak až v sedmdesátých letech minulého století v...
více…

Jak cvičit a co dělat při bolesti svalů po tréninku?

Jak cvičit a co dělat při bolesti svalů po tréninku? Dospělí by měli každý den provádět nějaký druh fyzické...
více…

Posilovací guma zpevní postavu, posílí svaly a zdravě protáhne celé tělo

Chcete posílit svaly, protáhnout se a zpevnit postavu? Nemusíte si hned kupovat permanentky do posilovny nebo...
více…