Laktát, sport a svalovice

Jedním z klíčových úkolů sportovního tréninku je pochopit princip energetického metabolismu při zatížení.

K pohybu je nezbytná svalová kontrakce, kterou energeticky zajišťuje ATP (adenosin trifosfát - tj. 1 molekula adenosinu a tři molekuly fosforu). Množství ATP v těle by však stačilo jen na zhruba 2 sekundy. Proto je nezbytné, aby byl organismus schopen tuto látku resyntetizovat. Ve sportu známe takové nejzákladnější členění získávání energie (resyntézy ATP) pro pohyb:

 

Hydrolýza ATP - první sekundy:

ATP H2O → ATP H3PO4 31 kJ na mol ATP

 

Regenerace ATP z kreatinfosfátu - přibližně do 20 sekundy:

kreatinfosfát ADP = ATP kreatin 43 kJ na 1 mol kreatinfosfátu

Anaerobní glykolýza - anaerobní rozklad glukózy, od vyčerpání kreatinfosfátu 20 - 30 s do 60 - 80 s:

glukóza 2 ATP (AL. glukóza ATP) → 2 laktát 4 ATP

Aerobní glykolýza - aerobní rozklad glukózy (po 60 - 80 sekundách)

glukóza 2 ATP (al glukogén ATP) (02) → 6 CO2 6 H2O 38 ATP

Lipolýza - aerobní rozklad tuků (po vyčerpání glukogenu po 60 - 80 min)

1mol volných mastných kyselin (02) → CO2 H2O ATP

 

Podle této charakteristiky by se mohlo zdát, že jednotlivé energetické systémy fungují odděleně. Skutečnost je však zcela jiná. Jednotlivé energetické systémy se překrývají.

Výsledkem je, že získávání energie při různých typech zatížení je rozdílné. Výsledkem pohybové činnosti je obvykle únava. Ta může být zapříčiněna buď energetickým vyčerpáním nebo nahromaděním katabolitů v organismu. V tomto směru se často zmiňuje kyselina mléčná, která je často mylně ztotožňována s laktátem.

Je pravda, že kyselina mléčná a laktát jsou příbuzné látky. Kyselina mléčná (C3H6O3) jako silná kyselina okamžitě totiž disociuje na laktátové anion - La-(C3H5O3) a vodíkový kation (H), jehož zvýšená koncentrace je vlastní příčinou metabolické acidózy (zakyselení) vnitřního prostředí organismu.

Na první pohled je rozdíl mezi kyselinou mléčnou a laktátem minimální. Laktát je však solí kyseliny mléčné a z toho je již zřejmě jasné, že sůl a kyselina není jedno a totéž. Takový je tedy rozdíl mezi kyselinou mléčnou a laktátem.

Laktát jako anion kyseliny mléčné se objevuje ve svalech při intenzivním (anaerobním) zatížení, kdy dochází k anaerobní (bez přístupu kyslíku) glykolýze. Pociťujeme to jako mravenčení či jako jistý druh bolesti.

Taková bolest vzniká v důsledku toho, že laktát má tendenci krystalizovat. Samotná kyselost prostředí a krystalizace laktátu vede ke svalové bolesti, která se vytrácí rozpuštěním krystalků laktátu na vodu H2O a oxid uhličitý CO2. Takto se ztrácí přibližně 1 / 5 celkového množství, zbytek se primárně v játrech resyntetizuje na glykogen. Proto je nezbytné, abychom nevnímali laktát jen jako výhradně negativní.

Na druhé straně laktát a další metabolity anaerobní glykolýzy se vyplavují do vnitřního prostředí, ovlivňují jeho kyselost a tím i pokles aktivity enzymů. To vede k narušení vnitřní rovnováhy pH.

Hodnota pH klesá v důsledku přítomnosti vodíku až na úroveň kolem 7,0. V těle máme tzv. pufry - nárazníkové systémy, které jsou schopné udržovat relativně stabilní acidobazickou rovnováhu prostředí, ale jejich "výkonnost" je limitována.

Vysoká hladina kyseliny mléčné působí nepříznivě i na centrální nervový systém. V CNS dochází k poruchám neurodynamických procesů. Navenek se to projevuje zhoršenou koordinací neuromuskulárního aparátu a poklesem rychlosti pohybu.

Koncentrace laktátu v krvi odráží určitým způsobem rozsah anaerobního energetického metabolismu při zatížení maximální a submaximální intenzity a přináší tak informace o intenzitě zátěže a o jeho průběhu. Hladina laktátu je snadno měřitelná, proto vytváří vhodné předpoklady pro objektivní řízení tréninkového procesu.

Za regenerační zatížení lze považovat intenzitu, při níž dosahuje hladina La hodnoty do 2 mmol.l-1, 2-4 mmol.l-1 je intenzita rozvíjející vytrvalost. Hranice 4 mmol.l-1 se považuje za tzv. laktátový, resp. anaerobní práh. Jde o intenzitu, při níž by měla nastávat v těle dynamická rovnováha, tedy rovnováha mezi laktátem, který v těle vzniká a tím, co se i zužitkuje.

U vytrvalců je tato hodnota nižší (kolem 3,5 mmol.l-1) u běžců na střední trať vyšší (nad 5 mmol.l-1). Hladina La na úrovni 4-9 mmol.l-1 se objevuje při speciální vytrvalosti, kolem 6 mmol.l-1, při rychlostně-silovém zatížení (rychlost do 5 s, rychlostní síla do 10 s, výbušnost do 20 s). Nejvyšší naměřené hodnoty laktátu se objevují při rychlostním zatížení od 10 do 120 s (a to v průměru od 8 do více než 20 mmol.l-1).

Pro kontrolu intenzity tréninkového zatížení je vhodné kontrolovat hladinu La pravidelně, aby na jedné straně nedošlo k přetěžování organismu sportovce a na straně druhé, abychom zjistili, zda dosahuje realizovaným zatížením předem určený cíl.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Preventivní a nápravná cvičení

Příznivě ovlivňují jednotlivé svalové skupiny s ohledem na jejich fyziologické vlastnosti. Pokud mají být cviky k...
více…

Pozor na přetrénování

Kdo to nezažil? Asi každý. Zejména tvrdým vyznavačům "železné hry", jak je tvrdá dřina v posilovně nazývána,...
více…

Obnova a regenerace

Vhodná strategie obnovy a regenerace organismu je nezbytná pro podávání optimálních sportovních výkonů a dosahování...
více…

Netrénujete příliš mnoho?

Pokud si myslíte, že čím více času strávíte v posilovně, tím lepších výsledků dosáhnete, jste na omylu....
více…

Masáž a její působení

Účinek masáže je znám již z dob říčních civilizací. Tajemství této příjemné regenerační procedury už znali...
více…

Kryoterapie - možnosti a způsob jejího využití (2. část)

U člověka s běžnými prodělanými nemocemi není žádná překážka v absolvování léčby chladem. Relativní...
více…

Kryoterapie - možnosti a způsob jejího využití (1. část)

Celková kryoterapie tj. působení chladu na celé tělo po dobu 2-3 minut při teplotě mínus 140 ° C (+ - 10 ° C)...
více…

Kryoterapie - léčení a regenerace chladem u sportovců

Působení chladu na lidský organismus je známo již velmi dávno. Avšak až v sedmdesátých letech minulého století v...
více…

Jak cvičit a co dělat při bolesti svalů po tréninku?

Jak cvičit a co dělat při bolesti svalů po tréninku? Dospělí by měli každý den provádět nějaký druh fyzické...
více…

Posilovací guma zpevní postavu, posílí svaly a zdravě protáhne celé tělo

Chcete posílit svaly, protáhnout se a zpevnit postavu? Nemusíte si hned kupovat permanentky do posilovny nebo...
více…