Co je to koučing (Coaching)?

Za koučing se označuje metoda, jakou se zlepšují schopnosti a dovednosti u zaměstnanců. V rozšířeném pohledu však nemusí jít o zaměstnance. Koučing se dnes s úspěchem uplatňuje nejen v profesionální oblasti, ale i v osobním životě. Pak hovoříme o různých druzích koučingu, podle toho, kde nám přinese užitek.

Profesionální koučing
Osobní koučing (life coaching)

 

Profesionální koučing i osobní koučing může využívat metodu

  • Systémovou
  • Solution focused
  • Co-Active
  • Grow
  • a další jiné způsoby

 

Kdybychom měli principy koučingu rychle popsat, či přímo porovnat s příbuznou oblastí - psychologii - pak by asi jeden z nejbližších směrů přístupu byla rogersovská psychoterapie. Je v ní totiž poměrně podobný přístup k terapeutickému sezení.

 

Jak probíhá koučing

Koučing probíhá formou rozhovoru. Vždy kouč mluví přímo o koučování. V úvodu se kouč zajímá, jaké má koučovaný člověk cíle, záměry do budoucna. Co očekává, co by rád zlepšil. Tím se pojmenují oblasti, které se pak následným procesem koučingu budou ovlivňovat.

Koučing pak probíhá tím způsobem, že kouč se na danou oblast koučovaného ptá. Zajímá se o jeho názory, pocity a sám nepřináší žádné nápady ani pobídky. Nechá koučovaného, aby sám odhalil, co chce a sám našel cestu, jak na to. Vlastně uvolní jeho potenciál na to, aby sám našel různé možnosti řešení daného problému.

Tento proces jsem přirovnal k rogersovské psychoterapii právě proto, že i zde probíhá dialog s terapeutem podobně. Terapeut (nebo dnes i kouč) vytvoří prostor, aby se člověk, který chce něco ve svém životě změnit, mohl otevřít. V klidné, uvolněné atmosféře se kouč nebo terapeut zajímá o podrobnosti a tím jakoby "drží" koučovaného v kolejích daného tématu. Po určitém čase člověk většinou sám objeví správné řešení.

 

Zpětná vazba

Možná si kladete otázku, nač je dobrý koučing, pokud si koučovaný vlastně sám má najít řešení. Odpověď je prostá - bez vedení, bez koučingu by to člověk sám nedokázal.

Koučing probíhá v určitých cyklech. Po stanovení cílů se klient vrací do své původní životní situace a pokouší se je splnit. Následně na příštím setkání se rozebírá zpětná vazba. Jak klient vnímal změny, co se mu dařilo a co ne. Také kouč může (obvykle musí) dávat klientovi zpětnou vazbu, jak vnímá jeho uvažování. Dá se říci, že zpětná vazba je kromě otázek druhým hlavním úkolem kouče. Je to velmi citlivá věc, protože právě zde může necitlivé nebo nevhodné (či nedostatečné) poskytnutí zpětné vazby dokonce až zmařit proces koučingu. Právě v této oblasti se ukazuje kvalita kouče.

 

Předmětem koučingu může být cokoliv, co člověk ovládá vůlí, činnosti, zvyky, vlastnosti, rituály a podobně.

 

Jak probíhá koučing?

Příklad. Manažer si za cíl stanoví odhalit, proč klesla jeho výkonnost. Kouč ho na úvodním setkání požádá, aby si manažer jeden den lépe všímal co dělá - ať už je výkonný nebo ne. Na dalším sezení manažer popisuje svůj den. Kouč jej požádá, aby zkusil najít slabé místo. Manažer si uvědomí, že přes den často reaguje na e-maily a to mu bere hodně času. Kouč mu klade otázky, jak by manažer mohl tuto situaci upravit. Výsledkem je, například nápad, že e-maily bude provozovatel vyřizovat vždy až po obědě jednu hodinu. Po týdnu se na dalším sezení vyhodnotí výsledek. Ukáže se, že výkonnost narostla ... To je zjednodušený příklad procesu koučingu.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Proč nikdy nedělejte ručitele?

Další tip, jak si chránit své rodinné peníze je také z kategorie osobních a nepříjemných. Mnoho lidí si chce...
více…

Nepůjčujte peníze

Mnoho konfliktů mezi lidmi a často i mezi velmi blízkými lidmi vzniká vinou půjček. Půjčování peněz mezi známými...
více…

Mobilní telefony

Dalším způsobem jak je možné omezit, nebo ušetřit peníze je správa mobilních telefonů. V současnosti se dá říci,...
více…

Loterie

Pokoušíte občas štěstí? Mnoho lidí naletěli loterii. Je to častý úkaz pravděpodobně po celém světě. Ukázalo...
více…

Kreditky,bankovní karty a účty

Možná i vám přišla poštou kreditní karta s kulatou sumičkou, kterou můžete utratit kdy chcete a na co chcete a...
více…

Dáváte almužnu

Nevím jak je to v menších městech, ale v Praze je to tak, že pokud přejdu po centru jedním směrem osloví mě alespoň...
více…

Otázka zvyšování platu

Otázka zvyšování platu je na jedné straně samozřejmostí, ale na straně druhé jde o poměrně citlivou otázku. I...
více…

Víte kolik utrácíte?

Jedním z hlavních témat současnosti, která se vynořila v důsledku hospodářské krize je téma šetření. Ztráta...
více…

Pozor na dluhy

Momentálně je velmi nepříjemný trend života na dluh. Ekonomická krize nám ukazuje, že toto není správná cesta pro...
více…

Peníze kazí lidi?

Možná jste již slyšeli ten názor, že peníze kazí lidi peníze jsou špatné člověk, který má hodně peněz je...
více…