Historie koučingu (Coaching)

Koučing se původně využíval ve sportu. Později se ukázalo, že stejné zásady jako při sportovním trénovaní se dají použít i na trénování vlastností a dovedností, například obchodních, či komunikačních.

V průběhu 20. století se tak začaly formovat různé školy a přístupy, které měly za cíl zlepšit práci zaměstnanců, nebo obchodní výsledky firmy. Po roce 1960 se již této činnosti věnovali manažeři často zcela cílevědomě. Později začaly vznikat organizace, které akreditují kouče.

Za poslední desetiletí se proces koučingu osvědčil a tak začal z profesionálního prostředí expandovat do různých dalších oblastí, kde se k úspěchu využívá.

Příkladem může být life coaching (koučing života), kdy předmětem zlepšování není jen práce, ale celkově život. Do procesu koučingu je pak vtažené nejen zaměstnání, ale i kvalita vztahů, například s manželským partnerem, dětmi, přáteli. Kouč může pomáhat řešit efektivní využití volného času, nebo pomáhat zlepšit relaxační a rekreační aktivity u mimořádně vytíženého člověka.

Pro lidi, kteří mají v životě mnoho problémů a konfliktů, může být zajímavý koučing na zvládání těchto situací, zaměřený na zvládnutí stresu, hněvu, konfliktu. Takový koučing pak směřuje ke zlepšení komunikačních dovedností a zvládání krizových situací.

V poslední době se setkáte také s pojmem health coaching (zdravotní koučing). Tady jde o komplex zásahů do oblasti zvyklostí, které přímo ovlivňují zdravotní a tělesnou kondici. Takový koučing je tedy zaměřen na zlepšení zdraví přednostně prostřednictvím prevence - kouč vede svého klienta ke správné životosprávě, správným návykům jídla, sportování a podobně.

Ať už se pokoušíme rozdělit koučingové cíle jakkoli, vždy se dostáváme v určitém kruhu na stejné místo, kde jsme začali. Koučing směřuje ke zlepšení jako takovému. Náš život, tělo i myšlení jsou nastaveny tak, že všechno je spolu provázáno. V životě nemůžete výrazně změnit jeden parametr, aniž byste změnili mnoho jiných. Pokud změníte jednu věc, nastanou změny i v jiných oblastech. To však, následně, změní i váš pohled na první měněnou věc ...

Jednoduše, pokud chcete výrazně zlepšit svůj výkon v práci, nedá se to udělat izolovaně. Pokud nemáte v pořádku vztahy s rodinou, zdraví, tak svůj pracovní výkon nedokážete výrazně zlepšit. Ale pokud začnete vylepšovat i své ostatní "parametry" výsledkem může být, že se zlepší i váš pracovní výkon - pokud přijdete dobře odpočatí, z výborného rodinného zázemí, rádi a s chutí podáte v práci špičkový výkon. A to vás následně vede k dobré náladě při příjezdu domů.

To jsem už opravdu dost odbočil od historie koučingu. Vraťme se proto k tématu a řekněme si ještě o tom, jaké jsou metody koučingu.

Nejčastějším a asi nejúčinnějším koučingem je koučingový rozhovor, kdy kouč klade otázky a klient se díky nim začíná orientovat ve své životní, či pracovní situaci, aby následně sám nacházel možná řešení.

Kromě koučingu, který probíhá "jedna ku jedné", se však můžete setkat i s koučingu prováděným ve skupinkách, zpravidla poměrně malých. Tehdy je předmět koučingu společný pro všechny zúčastněné. Například pracovní skupina hledá způsob, jak zlepšit prodej. Nebo skupina lidí, kteří chtějí zhubnout a dělají to formou semináře nebo workshopu. V skupinových sezeních se zpravidla využívají i jiné techniky, jako koučing. Například tréninky, kontrolovaná praxe, řešení skupinových úkolů a podobně. Často se setkáte také s motivačními přednáškami, nebo hrami na posílení soudržnosti skupiny.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Proč nikdy nedělejte ručitele?

Další tip, jak si chránit své rodinné peníze je také z kategorie osobních a nepříjemných. Mnoho lidí si chce...
více…

Nepůjčujte peníze

Mnoho konfliktů mezi lidmi a často i mezi velmi blízkými lidmi vzniká vinou půjček. Půjčování peněz mezi známými...
více…

Mobilní telefony

Dalším způsobem jak je možné omezit, nebo ušetřit peníze je správa mobilních telefonů. V současnosti se dá říci,...
více…

Loterie

Pokoušíte občas štěstí? Mnoho lidí naletěli loterii. Je to častý úkaz pravděpodobně po celém světě. Ukázalo...
více…

Kreditky,bankovní karty a účty

Možná i vám přišla poštou kreditní karta s kulatou sumičkou, kterou můžete utratit kdy chcete a na co chcete a...
více…

Dáváte almužnu

Nevím jak je to v menších městech, ale v Praze je to tak, že pokud přejdu po centru jedním směrem osloví mě alespoň...
více…

Otázka zvyšování platu

Otázka zvyšování platu je na jedné straně samozřejmostí, ale na straně druhé jde o poměrně citlivou otázku. I...
více…

Víte kolik utrácíte?

Jedním z hlavních témat současnosti, která se vynořila v důsledku hospodářské krize je téma šetření. Ztráta...
více…

Pozor na dluhy

Momentálně je velmi nepříjemný trend života na dluh. Ekonomická krize nám ukazuje, že toto není správná cesta pro...
více…

Peníze kazí lidi?

Možná jste již slyšeli ten názor, že peníze kazí lidi peníze jsou špatné člověk, který má hodně peněz je...
více…