Kdo je kouč? (Coaching)

Kouč je označení pro člověka, který provádí koučing. I když koučování je v principu poměrně jednoduchá práce (řízení rozhovoru), nároky na vzdělání a schopnosti kouče jsou velmi vysoké. Kouč musí být mimořádně bystrý, pohotový, inteligentní a především sám musí být takříkajíc v pořádku.

Kouč se nesmí prosazovat

Kouč musí mít během celého sezení nadhled nad situací. Nesmí být nervózní, netrpělivý, ani osobně vázán na výsledek. Jednoduše nesmějí si s ním jeho emoce dělat co chtějí. On je ten, kdo situaci řídí, ale nehraje hlavní roli. Kouč není na to, aby mluvil, mentoroval, radil. Kouč má klást krátké, věcné otázky a hlavní slovo má koučovaný člověk. Jinak se proces koučingu změní na mentoring nebo poradenství. Kouč si musí trvale uvědomovat, že slouží svému klientovi, že setkání je o klientovi, ne o kouči.

 

Kouč nesmí manipulovat

Je jasné, že zkušený kouč často už předem ví, co asi jeho klient potřebuje zlepšit a jak na to. Přeci jen, praxe je taková, že lidé jsou si podobní, řeší podobné úkoly. Ale kouč nemůže uměle, nebo
manipulativně zkoušet urychlovat koučingový proces. Kouč nesmí podsouvat vlastní názory ani formou nenápadných otázek typu "nemyslíte, že byste měli přestat kouřit?", Pokud si klient stěžuje na špatné zdraví a kondici. Na to, že jeho kouření může být problémem, musí klient přijít sám.

To, proč kouč nesmí klientovi tyto nápady podsouvat, je namístě. Praxe ukázala, že pokud kouč přijde s nápadem, nebo se snaží klienta dotlačit na nějaké místo, klient se prostě naštve a postaví se do opozice. V té chvíli je již kouč prakticky bezmocný.

Pokud by kouč řekl, že klient nemá kouřit, klient začne své kouření hájit, že to není zas až tak špatné - a už se disputace přesunula na jinou úroveň. Lepší je, aby kouč při rozhovoru vyzvídal, co si klient myslí, že může snižovat jeho výkonnost a zdravotní stav. Teprve když klient sám přijde s nápadem, že lze tu cigaretku také trochu omezit, zde má kouč prostor na to, aby tuto klientovu myšlenku podpořil otázkami typu "to je zajímavý nápad, myslíte, že byste si uměli představit, jak na to ? "a podobnými. Úkolem kouče tedy je vyprovokovat klienta, aby sám klient přišel s nápadem, jak by se jeho situace dala řešit. Pak už kouč cílenými otázkami klienta podporuje v tom, aby si vypracoval strategii.

 

Kouč sám musí být OK

Koučovat může člověk, který je sám v pořádku. Kouč totiž nesmí do koučingového setkání přenášet vlastní nálady, pocity a postoje. Kouč musí být v pořádku proto, aby na setkání přišel spokojený, dobře naladěn a aby se mohl plně soustředit na klienta.

Na druhé straně je zde i moment důvěryhodnosti. Dovedete si představit, že by kouč přišel unavený, protože ponocoval, pohádal se s manželkou a opil se? Asi byste si pomysleli, že takový člověk sám potřebuje řádnou dávku osobního koučingu.

Je velmi nelehké snažit se pomoci druhým, pokud člověk nemá vyřešeny své problémy. Proto se profesionální kouči setkávají a poskytují si supervizi (podobně, jako to dělají psychoterapeuti). Zkoumají, zda jejich vlastní život a práce jsou v pohodě. Kontrolují, zda se jejich vztah ke klientům nedeformuje, například z důvodu antipatie nebo sympatie ke klientovi. Zda nepromítají své životní zkušenosti do tvrzení klienta, nebo zda se nesnaží klienty tisknout někam, kam je chtějí dostat.

 

Kouč je draze placený

Hmm. Je faktem, že cena za koučing je poměrně vysoká. Ale koučing je velmi náročná práce, kterou opravdu nemůže vykonávat kdokoliv. A tak je přirozené, že na účtu, který vám vystaví váš kouč, najdete nejednou i nepříjemně vysoká čísla. Jakkoliv však být koučem je práce zajímavá a nejednou příjemná, je to zároveň práce, kterou kouč vykonává nejednou dlouho poté, co již klient odešel.

Je proto věcí vaší kalkulace, zda se rozhodnete investovat do toho, aby se vás ujal dobrý kouč. Praxe však ukázala, že lidé pod vedením dobrého kouče výrazně změní věci ve svém životě a časem se dostanou k příležitostem, které by bez koučingu neměli šanci zvládnout. Z tohoto pohledu se pak investice do koučingových sezení vlastně mnohonásobně vrátí.

Už zde zaznělo slovo investice - ano, peníze, které "vrazíte" do svého osobního, nebo profesního rozvoje jsou vždy investicí. Předem netušíte, zda to bude zisk, nebo ztráta. Praxe však ukazuje, že investice do vlastního rozvoje jsou spíše ziskové, než ztrátové.

Nebojte se překvapení, že výši honoráře za služby kouče se dozvíte až po skončení vašeho koučingu. Na začátku procesu provedete s vaším koučem písemnou dohodu - smlouvu, kde bude jasně napsáno, jakou částku mu zaplatíte za hodinu jeho, vlastně vaší společné práce.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Proč nikdy nedělejte ručitele?

Další tip, jak si chránit své rodinné peníze je také z kategorie osobních a nepříjemných. Mnoho lidí si chce...
více…

Nepůjčujte peníze

Mnoho konfliktů mezi lidmi a často i mezi velmi blízkými lidmi vzniká vinou půjček. Půjčování peněz mezi známými...
více…

Mobilní telefony

Dalším způsobem jak je možné omezit, nebo ušetřit peníze je správa mobilních telefonů. V současnosti se dá říci,...
více…

Loterie

Pokoušíte občas štěstí? Mnoho lidí naletěli loterii. Je to častý úkaz pravděpodobně po celém světě. Ukázalo...
více…

Kreditky,bankovní karty a účty

Možná i vám přišla poštou kreditní karta s kulatou sumičkou, kterou můžete utratit kdy chcete a na co chcete a...
více…

Dáváte almužnu

Nevím jak je to v menších městech, ale v Praze je to tak, že pokud přejdu po centru jedním směrem osloví mě alespoň...
více…

Otázka zvyšování platu

Otázka zvyšování platu je na jedné straně samozřejmostí, ale na straně druhé jde o poměrně citlivou otázku. I...
více…

Víte kolik utrácíte?

Jedním z hlavních témat současnosti, která se vynořila v důsledku hospodářské krize je téma šetření. Ztráta...
více…

Pozor na dluhy

Momentálně je velmi nepříjemný trend života na dluh. Ekonomická krize nám ukazuje, že toto není správná cesta pro...
více…

Peníze kazí lidi?

Možná jste již slyšeli ten názor, že peníze kazí lidi peníze jsou špatné člověk, který má hodně peněz je...
více…