Motivace


Víte, co chcete?

Velmi často si člověk totiž ani neumí představit, co by mohl chtít. Když nemáte nic, je těžké představit si...
více…

Napište si na papír, co chcete

Lidský mozek je konstruován tak, že stále přemýšlí. No většinou je to jen difúzní myšlení. Začnete nad...
více…

Jak se rozhodovat?

Pokud zvažujete, zda se něčemu máte věnovat, posuďte následky. Stačí, když si předtím, než začnete něco...
více…

Naučený strach

Kromě pohodlí nás od dosažení úspěchu často dělí i takzvaný naučený strach. Jde o to, že člověk něco zkusí a...
více…

Nevěnujte se problému, ale jeho řešení

Mnozí, když narazí na problém, začnou se mu hned věnovat. Neřeší ho. Příklad. Dostanu výpověď z...
více…

Když si myslíte, že něčeho nedosáhnete, nedosáhnete toho

Proč? Neboť to ani nezkusíte. Kdo by byl tak hloupý, aby se pustil do něčeho, čemu sám nevěří? No a negativista...
více…

Na co se zaměříte, to ovlivníte

Pokud se soustředíte na problémy a potíže, najdete jich stále více. Pokud se zaměříte na řešení, na tvorbu, na...
více…

Nezkoumejte problém, hledejte řešení

Pokračujme v porovnávání myšlení úspěšných a neúspěšných lidí. Neúspěšní si nedovedou představit jiný...
více…

Co je motivace?

Mnoho lidí hledá motivaci. Například já se zabývám i hubnutím a ne jednou se mě lidé ptají, jak se mají...
více…

Co je gramotnost?

Nekvalifikovaný člověk má málo informací, málo znalostí. Nevidí jiné možnosti, jen ty nejjednodušší. Má mnoho...
více…