Daňové povinnosti živnostníků

Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) je ze zákona povinna platit:

daň z příjmů

daň z přidané hodnoty (pokud je plátcem DPH)

místní poplatky (např. daň z nemovitostí, daň z motorových vozidel, daň za užívání veřejného prostranství, poplatek za komunální odpady a jiné)

 

Daň z příjmů

Každý rok podává OSVČ daňové přiznání, které odevzdá na příslušný daňový úřad a do konce března kalendářního roku uhradí daň, kterou si sám vypočítal.

Do daňového přiznání musí zahrnout všechny své příjmy, které podléhají dani z příjmů. Znamená to, že nejen příjmy z nezávislé činnosti, ale i ze závislé činnosti, z dohod konaných mimo pracovní poměr, nebo z pronájmu, kapitálového majetku a jiné, pokud takového příjmy za kalendářní rok měl.

 

Své výdaje si OSVČ může uplatnit dvěma způsoby:

jako procento z příjmů (pouze pokud splňuje zákonné podmínky)

jako prokazatelně vynaložené daňové náklady

Základ daně, který je tvořen dílčími základy daně dělenými podle jednotlivých druhů příjmů, se snižuje o nezdanitelné části (např. odpočitatelná položka na poplatníka, odpočet na manželku, pojistné na životní pojištění a jiné). Vypočtená daň se snižuje o částku daňového bonusu na děti.

Sazba daně z příjmů je v současnosti 19% ze základu daně.

 

Daň z přidané hodnoty

Povinnost OSVČ registrovat se jako plátce daně z přidané hodnoty vzniká, mimo jiné, pokud jeho obrat dosáhne částku předepsanou zákonem (t. č.. za posledních 12 měsíců 35 000 Eur). Může se však stát i dobrovolným plátcem DPH, což je pro mnohé podnikatele výhodnější (např. OSVČ obchodující se zbožím, spolupracující s firmami), není to však výhodné pro všechny (např. OSVČ poskytující služby pro konečného spotřebitele).

Po zaregistrování je OSVČ povinna vystavovat faktury i s DPH a na všech daňových dokladech udávat přidělené IČ DPH. Mimo jiné také musí podávat daňové přiznání k DPH a to buď čtvrtletně nebo měsíčně (v závislosti na velikosti obratu). Na základě přiznání vzniká OSVČ buď vlastní daňová povinnost k úhradě (musí zaplatit) nebo nadměrný odpočet (stát platí jemu).

Sazba daně z přidané hodnoty je v současnosti 19% ze základu daně.

 

Místní daně a poplatky

Tyto daně spravuje obec, určuje sazbu daně a i případné osvobození od daně. Mezi nejznámější patří daň z nemovitostí (pozemků, staveb, bytů) a daň z motorových vozidel (pokud OSVČ používá automobil k podnikání nebo v souvislosti s ním). Kromě toho se sem řadí daň za užívání veřejného prostranství, daň za prodejní automaty, místní poplatek za komunální odpady a jiné.

Kvůli hospodářské krizi se v rámci protikrizových opatření vlády přijaly některé změny, které se týkají i daně OSVČ. Jde například o zvýšení nezdanitelné části základu daně, nebo o zkrácení lhůty na vrácení nadměrných odpočtů plátcem daně.

 

Bližší a podrobnější informace je třeba hledat v aktuálních zněních příslušných zákonů (zákona o dani z příjmů, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o správě daní a poplatků), na stránkách úřadů (daňová správa, daňové úřady), nebo na jiných důvěryhodných stránkách internetu.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Nepůjčujte peníze

Mnoho konfliktů mezi lidmi a často i mezi velmi blízkými lidmi vzniká vinou půjček. Půjčování peněz mezi známými...
více…

Mobilní telefony

Dalším způsobem jak je možné omezit, nebo ušetřit peníze je správa mobilních telefonů. V současnosti se dá říci,...
více…

Loterie

Pokoušíte občas štěstí? Mnoho lidí naletěli loterii. Je to častý úkaz pravděpodobně po celém světě. Ukázalo...
více…

Kreditky,bankovní karty a účty

Možná i vám přišla poštou kreditní karta s kulatou sumičkou, kterou můžete utratit kdy chcete a na co chcete a...
více…

Dáváte almužnu

Nevím jak je to v menších městech, ale v Praze je to tak, že pokud přejdu po centru jedním směrem osloví mě alespoň...
více…

Otázka zvyšování platu

Otázka zvyšování platu je na jedné straně samozřejmostí, ale na straně druhé jde o poměrně citlivou otázku. I...
více…

Víte kolik utrácíte?

Jedním z hlavních témat současnosti, která se vynořila v důsledku hospodářské krize je téma šetření. Ztráta...
více…

Pozor na dluhy

Momentálně je velmi nepříjemný trend života na dluh. Ekonomická krize nám ukazuje, že toto není správná cesta pro...
více…

Peníze kazí lidi?

Možná jste již slyšeli ten názor, že peníze kazí lidi peníze jsou špatné člověk, který má hodně peněz je...
více…

Jak si zvýšit plat?

Mnoho lidí chce dosáhnout zvýšení platu. Mnoho firem (zejména v minulosti) má platové tabulky, podle nichž se...
více…