Rakovina - Karcinogeny - předpoklad vzniku karcinogenu

Zaměření cytogenetické analýzy lidských periferních lymfocytů v hygienické praxi a preventivní medicíně

 Rakovina je nemocí, při které změny v buňce vedoucí k vzniku zhoubného nádoru jsou zejména důsledkem mutací určitých genů DNA.

 

"Karcinogen"

představuje chemickou látku nebo směs chemických látek, a také řadu faktorů, které způsobují rakovinu, nebo zvyšují její výskyt

je to vysoce početná skupina, která atakuje genetický materiál

ionizující záření

dlouhodobé zánětlivé procesy, jiné rizikové komplexní vlivy

klasifikace chemické látky s karcinogenním rizikem se opírá o vlastnosti látky

závažný je její vztah k mutagenitě, čili k poškození genetického materiálu živých organismů - nakolik může prokázat kancerogenní potenciál

 

Klasifikace karcinogenů

Podle Mezinárodní organizace pro výzkum rakoviny jsou dvě kategorie karcinogenů pro člověka:

Kategorie látek s dostatečným důkazem karcinogenity, kde je kauzální vztah mezi expozicí látky nebo směsi a rakovinou u člověka

Kategorie látek s omezeným důkazem karcinogenity, kde je pozitivní vztah mezi expozicí látky a rakovinou člověka, ale důkaz není jistý

přístupy k ochraně lidské populace před působením chemických látek se celosvětově velmi dynamicky rozvíjejí

jejich uplatnění v praxi je ve všech průmyslově vyspělých zemích světa středem zájmu odborné i laické veřejnosti

významné postavení v problematice mají právě genotoxikanty, což jsou sloučeniny s mutagenními a karcinogenními účinky

tyto skupiny látek vytvářejí reálnou hrozbu lidské populace, s následnými pozdními účinky, ve smyslu poškození zdraví (nádorová onemocnění, vliv na lidskou reprodukci, vývojové vady atd..)

 

Z historie GT

vznik Genetické toxikologie - r. 1987 na Odboru preventivního a pracovního lékařství

Oddělení GT RÚVZ v Košicích prezentujeme na této odborné akcí již jako poměrně zralé, existujeme již 21 let

konkrétní výsledky, rutinní práce se používají již 3 desetiletí

od 15. ledna 2008 patří OGT na OCHA

metody používané na Odd. GT jsou součástí primární prevence onkologických onemocnění

 

VYHODNOCENÍ Cytogenetická analýza

Po zjištění prům. % AB.B. celé skupiny jsou výsledky interpretovány takto:

0 - 2% AB.B.: hodnota je shodná s frekvencí aberací u běžné profesionálně neexponované populace. Interval uvádí hodnoty, typické pro biologicky neefektivní expozici genotoxickým látkám. Je velmi nízká a lidským organismem tolerována.

2 - 4% AB.B.: tyto hodnoty odrážejí vliv zvýšené expozice genotoxickým látkám, kontrola 1xresp 2 / roky a vždy při změně pracovních podmínek.

4 a více% AB.B. : Tento nález svědčí o vysoké expozici genotoxickým látkám. Pravděpodobně představuje pro vnímavé organismy zvýšené riziko vzniku nádorového onemocnění a dalších projevů pozdních účinků genotoxických faktorů, nebo zvýšený výskyt vrozených vad u potomků exponovaných jedinců. Při takovém nálezu u exponované skupiny je třeba opakovat vyšetření po 2 - 4 měsících. Kontrola se provádí 1x ročně.

Opakovaně se sledují osoby s hodnotami 5 a více% AB.B.

 

Evropský kodex proti rakovině (třetí verze)

Celkový zdravotní stav se dá zlepšit a mnohým úmrtím na rakovinu lze zabránit, pokud si osvojíme zdravější životní styl.

Nekuřte. Pokud kouříte, přestaňte. Pokud nemůžete přestat, nekuřte v přítomnosti nekuřáků.

Vyhýbejte se obezitě.

Provádějte denně nějakou tělesnou činnost se značným výdejem energie.

Jezte denně více různých druhů zeleniny a ovoce alespoň v pěti dávkách. Omezte příjem potravin, které obsahují živočišné tuky.

 

Kodex pokračování

Pijete alkohol, ať už pivo, víno nebo koncentráty, snižte je na dva nápoje denně, když jste muž a jeden nápoj denně, když jste žena.

Nevystavujte se nadměrnému slunečnímu záření. Zvlášť důležité je chránit děti a mladistvé. Ti, kteří mají sklon se na slunci rychle spálit, musí se chránit během celého života.

Dodržujte přesně pravidla ochrany před známými rakovinotvornými látkami.

Dodržujte všechny zdravotní a bezpečnostní předpisy při styku s látkami, které mohou způsobit rakovinu.

Dodržujte směrnice národních kontrolních orgánů pro radiační ochranu.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Teplé koupele nohou ochrání před podzimním nachlazením

I když to tak venku zatím moc nevypadá, je podzim. A podzim s sebou přináší i sychravé počasí a nízké venkovní...
více…

Pokojová rostlina, která nahradí šalvěj a kapky do nosu - Rýmovník eukalyptový

Rýma a ucpaný nos dokáží pěkně potrápit. Sice se říká, že neléčená a léčená trvá stejně, tedy přibližně...
více…

Nadváha a obezita spouští zánětlivé procesy v těle, rakovinové bujení a cukrovku

Tuk v těle potřebujeme. Je nepostradatelný pro mnoho životně důležitých procesů. Ale! I zde platí, že všeho moc...
více…

Řapíkatý celer pomáhá při hubnutí, dně a vysokém krevním tlaku

Řapíkatý celer je u nás poměrně neznámá zelenina. Sice je to již poměrně dlouho, co se začal objevovat na pultech...
více…

Syndrom dráždivého tračníku - příčiny, prevence a léčba

Syndrom dráždivého trakčníku je porucha, která postihuje až patnáct procent naší populace. Jedná se o zvýšenou...
více…

Klimatizace v bytě - účinný pomocník nebo zabiják?

Mít v bytě či domě klimatizaci je výhoda. Ale na druhou stranu všechno má své pro a proti. Stejně je tomu i u...
více…

Auta ničí ovzduší, způsobují řadu vážných nemoci, a my se přesto rádi vozíme!

Auta všude kolem nás, to není je znak toho, že jsme bohatí a máme na to. Množství aut, to znamená také znečištěný...
více…

Pivo je vhodný nápoj po chemoterapeutické léčbě

Pivo je sice alkoholický nápoj, ale v rozumné míře je to i nápoj plný vitaminů, které mohou pomáhat nejen jako...
více…

Milenecká ruka, zdravotní komplikace z manželské postele

Společná manželská postel má nesporné výhody, ale i nevýhody. Objímání milujícího partnera ve spánku sice...
více…

Máte svoji lékárničku pod kontrolou?

Zřejmě by se v našich domácnostech nenašla rodina, která nevlastní lékárničku. Určitě různě velkou a různě...
více…