Co je to potrat?

Potraty (potrat) nebo umělé přerušení těhotenství je lékařský zákrok, jehož provedení je upraveno zákonem. Je to násilný zákrok, který ukončuje těhotenství. Zákrok je dělaný většinou na přání ženy, která nechtěně otěhotněla a dostala se tak těhotenstvím do obtížně řešitelné životní situace. Výkon se dá podstoupit jen v odborném zařízení a výkon musí udělat erudovaný lékař gynekolog.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Post-interrupční syndrom

I když zdánlivě všechno dobře dopadne, umělé přerušení těhotenství je zásah do psychiky každé ženy, která je...
více…

Komplikace při potratu

Riziko komplikací při této operaci je poměrně malé - pohybuje se kolem dvou procent. Komplikace mohou být rané...
více…

Interrupce - jak probíhá zákrok?

Samotný výkon se provádí na gynekologických odděleních. Bezbolestnost výkonu je zaručena analgosedatívní, nebo...
více…

Přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů

Výkon lze udělat do dvanáctého ukončeného týdne těhotenství. Výjimku tvoří onemocnění ženy v průběhu prvního...
více…

Důvody k umělému přerušení těhotenství

V zemích, v nichž je potrat legální se může žena rozhodnout pro přerušení těhotenství i z jiných, než jen...
více…

Interrupce - Pohled do minulosti

Potraty (potrat) není problémem pouze dnešní doby. Jejich počátky jsou známy již od antických dob, jen v jiných...
více…