Interrupce - Pohled do minulosti

Potraty (potrat) není problémem pouze dnešní doby. Jejich počátky jsou známy již od antických dob, jen v jiných podobách.

Doba se vyvíjela a s ní se vyvíjely i názory na tuto problematiku. Historický odkaz ve vztahu ke zmíněné problematice je rozporný. Starověcí Řekové doporučovali potrat na regulaci populace a na udržení stabilních ekonomických a sociálních podmínek. Platila zásada, že počet dětí nesmí překročit existenční možnosti společnosti. Na druhé straně však Hippokrates zakazuje použití prostředků, které by přerušily vývoj plodu. V období středověku byl postoj k potratu výrazně ovlivňován učením církve ve smyslu zpřísnění kritérií řízení. Novověk díky pokroku chemie a medicíny přináší nejen nové abortívní prostředky, ale i stále více diskusí k tomuto tématu.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Post-interrupční syndrom

I když zdánlivě všechno dobře dopadne, umělé přerušení těhotenství je zásah do psychiky každé ženy, která je...
více…

Komplikace při potratu

Riziko komplikací při této operaci je poměrně malé - pohybuje se kolem dvou procent. Komplikace mohou být rané...
více…

Interrupce - jak probíhá zákrok?

Samotný výkon se provádí na gynekologických odděleních. Bezbolestnost výkonu je zaručena analgosedatívní, nebo...
více…

Přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů

Výkon lze udělat do dvanáctého ukončeného týdne těhotenství. Výjimku tvoří onemocnění ženy v průběhu prvního...
více…

Důvody k umělému přerušení těhotenství

V zemích, v nichž je potrat legální se může žena rozhodnout pro přerušení těhotenství i z jiných, než jen...
více…

Co je to potrat?

Potraty (potrat) nebo umělé přerušení těhotenství je lékařský zákrok, jehož provedení je upraveno zákonem. Je to...
více…