Přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů

Výkon lze udělat do dvanáctého ukončeného týdne těhotenství. Výjimku tvoří onemocnění ženy v průběhu prvního čtvrtletí, kdy pro vysokou pravděpodobnost postižení plodu se hranice posunula na šestnáctý týden.

 

Další výjimku tvoří tzv.. genetické indikace. Zde je hranice ukončení těhotenství posunuta do 24. týdne. Každá těhotná žena prochází v průběhu těhotenství v 16. týdnu tzv.. biochemickým screeningem vrozených vývojových vad plodu. Na základě pozitivního screeningu je jí doporučeno vyšetření plodové vody - amniocentéza. Amniocentéza je vyšetření, které na vysoké procento pravděpodobnosti určí, zda čekané dítě není, resp. nebude postižené. Tento zákrok se provádí v době, kdy je dítě dostatečně velké, aby nemoc dokázali určit a zároveň kdy je ještě možný potrat. Z odebraných vzorků se stanoví karyotyp plodu, tedy jeho genetická výbava. Pokud se potvrdí, že je plod nositelem genetické poruchy, je ženě navrženo ukončení těhotenství.

Dalším zvláštním případem je tzv.. fetocída - redukce počtu plodů v děloze. Při tzv.. umělém oplodnění nebo lidově při oplodnění ze zkumavky se pro větší úspěšnost koncepce vkládají do dělohy až 4 oplodněná vajíčka. Pravděpodobnost, že se jich uchytí více než jedno se pochopitelně zvyšuje. Pokud se uchytí všechna vajíčka a žena čeká např. čtyřčata, je pravděpodobnost těhotenských komplikací extrémně vysoká. Nejčastěji hrozí potrat nebo předčasný porod těžce postižených dětí. Proto se těmto ženám nabízí redukce počtu plodů v děloze a tím se výrazně zlepší prognóza úspěšně ukončeného těhotenství. Čili se provádí redukce plodů ze 4 na 2, 3 na 2, ale je možné za určitých okolností požádat o redukci z 2 na 1. Plody se vlastně usmrtí injekcí draslíku do srdce. Výkon se provádí kolem 10. týdne těhotenství. Do konce těhotenství se zbytky usmrcených plodů zcela vstřebají. Plody k fetocídě se vybírají zcela náhodně a výkon samozřejmě podléhá interrupčnímu zákonu.

Poslední a nejsmutnějším jsou případy, kdy se v dalším průběhu těhotenství zjistí, že plod je poškozen, a chyba kterou porodník odhalil je neslučitelná se životem. I v těchto složitých případech je možné požádat o ukončení těhotenství, tedy kdykoliv v průběhu těhotenství, kdy je chyba zjištěna. Těhotenství je možné ukončit kdykoliv v průběhu těhotenství i v případech, kdy by ohrozilo těhotnou na životě. V těchto případech se potrat uměle vyvolává pomocí látek, které nazýváme prostaglandiny. Aplikují se přes břišní stěnu a stěnu dělohy přímo do plodové vody nebo lokálně ve formě tablet nebo gelu do pochvy. Tyto látky umožňují "dozrání" děložního čípku, jeho otevírání a nástup kontrakcí, po kterých dochází k vypuzení plodu.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Post-interrupční syndrom

I když zdánlivě všechno dobře dopadne, umělé přerušení těhotenství je zásah do psychiky každé ženy, která je...
více…

Komplikace při potratu

Riziko komplikací při této operaci je poměrně malé - pohybuje se kolem dvou procent. Komplikace mohou být rané...
více…

Interrupce - jak probíhá zákrok?

Samotný výkon se provádí na gynekologických odděleních. Bezbolestnost výkonu je zaručena analgosedatívní, nebo...
více…

Důvody k umělému přerušení těhotenství

V zemích, v nichž je potrat legální se může žena rozhodnout pro přerušení těhotenství i z jiných, než jen...
více…

Interrupce - Pohled do minulosti

Potraty (potrat) není problémem pouze dnešní doby. Jejich počátky jsou známy již od antických dob, jen v jiných...
více…

Co je to potrat?

Potraty (potrat) nebo umělé přerušení těhotenství je lékařský zákrok, jehož provedení je upraveno zákonem. Je to...
více…