Krevní obraz

Jak probíhá vyšetření?

Krevní obraz vyšetřujeme ze žilní krve. Krev se nejčastěji odebírá z loketní žíly.

Stanovujeme následující parametry:

počet erytrocytů (červených krvinek) a jejich prekurzorů (retikulocytů),

počet leukocytů (bílých krvinek),

počet trombocytů (krevních destiček),

množství hemoglobinu (červeného krevního barviva),

hematokrit (udává podíl erytrocytů na celkovém objemu krve),

střední objem erytrocytů (MCV),

střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytech (MCHC).

 

Fyziologické hodnoty:

Leukocyty (WBC, Leu): 4,5 - 9.109 / l

Erytrocyty (RBC, Ery): muži 4,6 - 5,5.1012 / l, ženy 4,2 - 5,0.1012 / l

Hemoglobin (Hb): muži 130 - 160 g / l, ženy 120 - 160 g / l

Hematokrit (Ht): muži 0,42 - 0,52, ženy 0,37 - 0,47

MCV: 80 - 94 fl

MCH: 27 - 34 pg

MCHC: 30 - 35 g / dl nebo 4,84 - 5,74 mmolHb / 1 Ery

Trombocyty (Pl): 150 - 300.109 / l

Retikulocyty: 0,025 - 0,075.1012 / l

 

Význam vyšetření:

Krevní obraz je základní vyšetření, které se dělá každému pacientovi přijatému do nemocnice.

Upozorní lékaře na anémii, infekci, záplat, polycytémii, hemolytickou chorobu.

Odhad krevních ztrát při krvácení.

Sledování léčby anémie.

 

Zvýšené hodnoty:

Leukocytů najdeme při infekci, zánětu, leukémii.

Erytrocytů najdeme při polycytémii, nádorech ledviny, hemokoncentraci.

Hemoglobinu najdeme při polycytémii, hemokoncentráci.

Hematokritu najdeme při polycytémii, hemokoncentráci.

MCV při perniciózní anémii, anémii z nedostatku vitaminu B12 nebo kyseliny listové, hereditární sferocytóze.

Trombocytů při myeloproliferatívních onemocněních, mnohočetného myelomu, anémie z nedostatku železa, Hodgkinova nemoc, lymfomů, infekci nebo zánětu, onemocněních ledvin, po odstranění sleziny.

Retikulocytů při léčbě perniciózní chudokrevnosti nebo nedostatku železa, krvácení, chronických krevních ztrátách, hemolytické anémii.

 

Snížené hodnoty:

Hematokritu najdeme při krvácení, anémii, hemolýze, hemodiluci.

Trombocytů při idiopatická trombocytopenická purpura, aplastické anémii, anémii, DIC (diseminované intravaskulární koagulopatii), systémovém lupus erythematosus, urémii, onemocněních jater.

Retikulocytů při aplastické anémii, anémii z nedostatku železa, anémii při chronických onemocněních, perniciózní anémii, onemocnění ledvin nebo endokrinního systému.

 

Faktory zkreslující výsledky:

Hemolýza.

Vysrážení odebraného krevního vzorku.

Hemodiluce.

Opakované, časté transfúze krve.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Vyšetření moči

Co je vyšetření moči? Jde o běžné vyšetření, které nás informuje o mnoha onemocněních (ne jen močového...
více…

Vyšetření kostní dřeně

Jak probíhá vyšetření? V lokální anestezii se zavede do odhalující dutiny jehla na to určená. Tekutina a buňky...
více…

Vyšetření lipidů ve stolici (vyšetření tuků ve stolici)

Fyziologické hodnoty: Dospělí: 2 - 7 g/24 hod. Děti (0 - 6 let):
více…

Volný trijodtyronin (fT3)

Trijodtyronin (T3) je hormon štítné žlázy. Volný trijodtyronin (fT3), tzn. v krvi není vázán na bílkovinný nosič,...
více…

Venografie, flebografie

Fyziologický nález: Bez známek defektu v náplni, obstrukce, kalcifikacemi, inkompetence chlopní a dilatace...
více…

Urobilinogen

Jak probíhá vyšetření? Vyšetřujeme z moči nebo ze stolice.   Referenční hodnoty: Stolice Dospělí: 40 -...
více…

Urea (močovina)

Jak probíhá vyšetření? Urea (močovina) se stanoví z krve. Krev se odebírá nejčastěji z loketní...
více…

TSH (tyrotropin, thyrotropin, tyreotropní hormon)

Jak probíhá vyšetření? Vyšetřujeme ze séra.   Referenční hodnoty: Dospělí: 0,4 - 8,9 U / ml Novorozenci:
více…

Thorakocentéza (vyšetření pleurální tekutiny)

Fyziologický nález: Čirá pleurální tekutina bez známek zánětu, nádorových buněk.   Jak probíhá...
více…

Testosteron celkový, volný

Referenční hodnoty: Celkový testosteron Dospělí muži: 300 - 1000 ng / dl Dospělé ženy: 20 - 75 ng / dl Děti...
více…