Nukleární magnetická rezonance (NMR)

Nukleární magnetická rezonance - (NMR tomografie) je moderní neinvazivní zobrazovací metodou, která se začala v medicíně používat v 80. letech minulého století.

Nepoužívá RTG záření ani jiné druhy ionizujícího záření. Zobrazuje v průřezech vyšetřovanou část těla počítačovým zpracováním silného magnetického pole. Toto vyšetření se používá na diagnostiku prakticky v každém oboru medicíny. Je to bezpečná metoda, vyšetření trvá několik minut, je vhodná i pro děti a těhotné ženy.

Má obrovský diagnostický význam při vyšetřeních mozku, míchy, srdce, cév, kloubů i svalů.

 

Princip vyšetření

Jde o poměrně složité vyšetření, které předpokládá poznání složení atomu, jádra atomu, elektronového obalu a procesy s tím související. Typickým a nejvíce rozšířeným v lidském těle je atom vodíku v molekule vody, který jediný má proton v jádře. Tkáň se v magnetickém poli začne chovat "magneticky". Jelikož tkáně lidského těla mají různou hustotu a různý obsah vody, projeví se i různým "magnetismem". Toto je základní informace pro tvorbu MR obrazu.

Přístroj, kterým děláme toto vyšetření, se nazývá MR tomograf. Skládá se ze základního magnetu, do kterého zasuneme celého pacienta. Působíme na něj nízkofrekvenčním magnetickým polem různé velikosti (což závisí na typu tkáně). Vytvoříme základní magnetické pole. Radiofrekvenční cívky, které jsou rozloženy kolem hlavy pacienta, po zapnutí vysílají magnetické pole. To způsobí rozkmitání atomů prvků, ze kterých je složená tkáň. Po vypnutí magnetického pole se excitované atomy vracejí do své základní polohy a vyzáří se energie. Počítačovým zpracováním získáme trojrozměrný obraz tkáně, např. mozku.

Před vyšetřením musíme pacientovi odstranit všechny kovové předměty z těla, neboť z tunelu vychází velmi silné magnetické pole, které vtahuje všechny kovy dovnitř a mohlo by dojít k poranění pacienta. Vyšetření proto není vhodné u těch, kteří mají voperované do těla různé kovové prvky. Je také nevhodné pro pacienty s kardiostimulátorem, protože magnetické pole narušuje jeho činnost. Proto seznamte lékaře s Vaším zdravotním stavem, aby mohl posoudit, zda je toto vyšetření pro Vás vhodné.

 

Jak probíhá vyšetření?

Vyšetření trvá několik desítek minut. Na plošině, která se vsouvá do tunelu, vyšetřovaný leží s rukama podél těla, hlava je položena ve speciální opěrce. Během skenování se lůžko jemně pohybuje a vyšetření doprovázejí zvukové efekty. Někteří pacienti mohou mít problém např. s pocity klaustrofobie, proto během vyšetření pacient drží malý balónek, jehož stlačením v případě nevolnosti lze přivolat zdravotní personál. Pokud je však vyšetření třeba přerušit, musí se opakovat od začátku. Proto je důležité na vyšetření se psychicky připravit a uklidnit. Zde je nezastupitelná úloha zdravotnického personálu, který Vás seznámí s průběhem vyšetření.

 

Kdy je znám výsledek?

Výsledek vyšetření není okamžitý, na popis snímků je potřeba několik dní.

 

Obavy, rizika

Zatím nejsou známy negativní účinky tohoto vyšetření na člověka.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Vyšetření moči

Co je vyšetření moči? Jde o běžné vyšetření, které nás informuje o mnoha onemocněních (ne jen močového...
více…

Vyšetření kostní dřeně

Jak probíhá vyšetření? V lokální anestezii se zavede do odhalující dutiny jehla na to určená. Tekutina a buňky...
více…

Vyšetření lipidů ve stolici (vyšetření tuků ve stolici)

Fyziologické hodnoty: Dospělí: 2 - 7 g/24 hod. Děti (0 - 6 let):
více…

Volný trijodtyronin (fT3)

Trijodtyronin (T3) je hormon štítné žlázy. Volný trijodtyronin (fT3), tzn. v krvi není vázán na bílkovinný nosič,...
více…

Venografie, flebografie

Fyziologický nález: Bez známek defektu v náplni, obstrukce, kalcifikacemi, inkompetence chlopní a dilatace...
více…

Urobilinogen

Jak probíhá vyšetření? Vyšetřujeme z moči nebo ze stolice.   Referenční hodnoty: Stolice Dospělí: 40 -...
více…

Urea (močovina)

Jak probíhá vyšetření? Urea (močovina) se stanoví z krve. Krev se odebírá nejčastěji z loketní...
více…

TSH (tyrotropin, thyrotropin, tyreotropní hormon)

Jak probíhá vyšetření? Vyšetřujeme ze séra.   Referenční hodnoty: Dospělí: 0,4 - 8,9 U / ml Novorozenci:
více…

Thorakocentéza (vyšetření pleurální tekutiny)

Fyziologický nález: Čirá pleurální tekutina bez známek zánětu, nádorových buněk.   Jak probíhá...
více…

Testosteron celkový, volný

Referenční hodnoty: Celkový testosteron Dospělí muži: 300 - 1000 ng / dl Dospělé ženy: 20 - 75 ng / dl Děti...
více…