Radioizotopové vyšetření

Fyziologický nález:

Normálně vychytávání, distribuce a vylučování radionuklidu vyšetřovaným orgánem nebo tkání. Bez přítomnosti abnormalit ve struktuře nebo funkci vyšetřovaného orgánu.

 

Jak probíhá vyšetření?

Pacientovi se podá intravenózně (do žíly) radiofarmakum označené nejčastěji 131I nebo 99m Tc. Citlivým detektorem se sleduje vychytávání, distribuce a vylučování těchto látek ve sledovaném orgánu nebo tkáni.

 

Význam vyšetření:

Diagnostika různých patologických změn v orgánech a tkáních.

 

Patologické změny můžeme najít při:

Atrofii nebo fibróze.

Cystách.

Nádorech.

Metastatických ložiskách.

Zánětu.

Absces.

Vrozených vad.

Obstrukci vývodů.

Hematomech.

Poškození tkání úrazem.

Ischémii nebo nekróze tkání.

Hyperfunkcii.

 

Faktory zkreslující výsledky:

Užití přípravků obsahujících jód před vyšetřením.

Nesprávně učiněné vyšetření.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Vyšetření moči

Co je vyšetření moči? Jde o běžné vyšetření, které nás informuje o mnoha onemocněních (ne jen močového...
více…

Vyšetření kostní dřeně

Jak probíhá vyšetření? V lokální anestezii se zavede do odhalující dutiny jehla na to určená. Tekutina a buňky...
více…

Vyšetření lipidů ve stolici (vyšetření tuků ve stolici)

Fyziologické hodnoty: Dospělí: 2 - 7 g/24 hod. Děti (0 - 6 let):
více…

Volný trijodtyronin (fT3)

Trijodtyronin (T3) je hormon štítné žlázy. Volný trijodtyronin (fT3), tzn. v krvi není vázán na bílkovinný nosič,...
více…

Venografie, flebografie

Fyziologický nález: Bez známek defektu v náplni, obstrukce, kalcifikacemi, inkompetence chlopní a dilatace...
více…

Urobilinogen

Jak probíhá vyšetření? Vyšetřujeme z moči nebo ze stolice.   Referenční hodnoty: Stolice Dospělí: 40 -...
více…

Urea (močovina)

Jak probíhá vyšetření? Urea (močovina) se stanoví z krve. Krev se odebírá nejčastěji z loketní...
více…

TSH (tyrotropin, thyrotropin, tyreotropní hormon)

Jak probíhá vyšetření? Vyšetřujeme ze séra.   Referenční hodnoty: Dospělí: 0,4 - 8,9 U / ml Novorozenci:
více…

Thorakocentéza (vyšetření pleurální tekutiny)

Fyziologický nález: Čirá pleurální tekutina bez známek zánětu, nádorových buněk.   Jak probíhá...
více…

Testosteron celkový, volný

Referenční hodnoty: Celkový testosteron Dospělí muži: 300 - 1000 ng / dl Dospělé ženy: 20 - 75 ng / dl Děti...
více…