Dětská onemocnění, proti kterým se povinně očkuje - zarděnky, spalničky a příušnice

Spalničky, příušnice a zarděnky - kdysi obávané dětské nemoci. Dnes již nemoci, proti kterým je zavedeno v naší zemi povinné očkování vakcínou, která je účinná proti všem třem zmiňovaným nemocem. Jedná se tedy o trivakcínu, která se aplikuje pod kůži a s odstupem jsou ke správné ochraně před těmito chorobami, potřeba dvě dávky vakcíny.

děti, povinné očkování, dětské nemoci, zarděnky, příušnice, spalničky

Spalničky (Morbilli)

Spalničky jsou vysoce nakažlivé onemocnění, které se projevuje především typickými vyrážkami na kůži. Provází je horečka a zánětlivé změny na sliznicích dýchacího systému a spojivkách. Onemocnění způsobuje virus patřící do skupiny Paramyxoviridae.

 • Je to nakažlivé onemocnění? Jakou imunitu zanechává?

Zdrojem nákazy je nemocný od prvních příznaků ze strany dýchacích cest až do 6. dne po vzniku vyrážky. Inkubační doba je 8 - 14 dní. Morbilivirus se šíří přímým kontaktem kapénkovou infekcí a vstupní branou nákazy jsou dýchací cesty. Ve sliznici dýchacích cest se virus rozmnoží, způsobí zánětlivé změny a šíří se dále do organismu (lymfatické tkáně, kůže, mozek, dýchací cesty ...). Po překonání onemocnění, které obvykle proběhne pod níže popsaným klinickým obrazem, zůstává trvalá imunita.

 • Jaký je průběh onemocnění?

Onemocnění probíhá dvěma stadii: prodromálních a stadiem vyrážky (exantémového). Prodromální stádium: Po uplynutí inkubační doby se objevuje teplota, která přetrvává 7 - 10 dní, rýma, pokašlávání, které postupně přechází do dráždivého kašle, konjunktivitida (zánět spojivek). Během této fáze se virus mohutně vylučuje příslušnými sekrety a sekrece z postižených sliznic se postupně zvyšuje. Obličej nemocného postupně nabývá typický výraz uplakaného dítěte. V prodromálním stádiu (4. den) se objevují na sliznici v ústech typické tzv. Koplikovy skvrny - na lícové části sliznice bělavé tečky. Objevují se před celkovým výsevem. Následuje vyvrcholení horečky a přechod do exantémového stadia onemocnění.
Exantémové stadium (stadium vyrážky): Vyrážky začínají za ušima, na záhlaví a šíří se na obličej, hrudník, končetiny, dlaně a chodidla, a přetrvávají přibližně pět dní. Jsou to nepravidelné, místy splývající červené až červenofialové skvrny, velikosti 3 - 6 mm jemně vystupující nad úroveň kůže. Vysévají se postupně (déle než tři dny) a po úplném výsevu na celém těle dochází k poklesu horečky a ustupování sekrece ze sliznic. Vyrážka mění barvu na hnědofialovou. Pokud horečka přetrvává, nebo se znovu objeví, je příznakem komplikace. Po jednom týdnu se může objevit olupování dlaní a chodidel. Dítě vypadá nejvíce nemocné během prvních dvou dnů vyrážka. U nemocných s poruchou buněčné imunity se vyrážka nemusí objevit, zato však onemocnění může probíhat jako zánět plic a s dlouhodobým vylučováním viru.Během onemocnění se může objevit celkové zvětšení lymfatické tkáně. Pokud jsou zvětšené lymfatické uzliny, tak zejména krční, podčelistní a týlové, přičemž jsou nebolestivé. Dalším příznakem spalniček, který ustupuje obvykle jako poslední, je kašel.

 • Komplikace

Postihují především děti do tří let. V rámci onemocnění vzniká výrazné oslabení imunity (virus napadá i imunitní buňky), které predisponuje ke vzniku komplikací ve smyslu bakteriální superinfekce: záněty středního ucha, záněty plic a průdušek. Kromě toho samotný morbilivirus může vést ke vzniku zánětu plic, laryngitidě až s příznaky dušení, apendicitida, hepatitidě. Zvlášť obávaná encefalitida (zánět mozku) se rozvine u 0,1% nemocných. Vzácnou komplikací je objevení se degenerativního onemocnění mozku několik let po překonání spalniček. Spalničky jsou zvláště nebezpečné pro nemocné s postižením imunitního systému.

 • Diagnostika

Diagnóza se stanoví na základě typického klinického obrazu (příznaků) a zejména pomocí sérologického důkazu protilátek proti viru spalniček. Dále izolací viru z nosohltanu nebo odběrem vzorku z Koplikových skvrn. Na tomto místě je vhodné zmínit, že mnohé jiné infekční i neinfekční příčiny mohou způsobit vyrážku vypadající jako spalničky.

 • Léčba

Používá se léčba podle příznaků (symptomatická). Důležité je i podávání vitamínů, zejména A, který významně snižuje výskyt komplikací.

 • Prevence

V současnosti patří u nás očkování proti spalničkám mezi povinné očkování.

Příušnice (Parotitis epidemica)

Příušnice je vysoce infekční virové onemocnění provázené zánětem a otokem slinných žláz, často však i s postižením pohlavních žláz, nervového systému a pankreatu. Vyvolává jej virus ze skupiny Paramyxoviridae.

 • Je to nakažlivé onemocnění? Jakou imunitu zanechává?

Onemocnění postihuje zejména děti od 5 do 15 let, ale mohou onemocnět i dospělí. Inkubační doba je obvykle 18 - 21 dní. Zdroj nákazy přenáší infekci od posledních dnů inkubační doby do 10 - 14 dnů od prvních příznaků onemocnění. Postižený je nejvíce nakažlivý v prvním týdnu onemocnění.Onemocnět lze nejen od člověka s jasnými příznaky příušnic, ale i od infikovaného, ​​u kterého se příznaky nerozvinou, pouze virus vylučuje (jeden až dva týdny).
Přenos se uskutečňuje zejména vzdušnou cestou (kapénková infekce), zřídka přímým kontaktem se slinami nebo vyloučených z nosu a hrdla nemocného, ​​nebo kontaminovanými předměty. Po vstupu do organismu se virus rozmnoží ve sliznici dýchacích cest, odkud se krví rozšíří do cílových tkání: do slinných žláz - především do příušní slinné žlázy (glandula parotis). Kromě slinných žláz může virus poškodit zejména nervový systém, pohlavní žlázy, pankreas a ledviny. Index nakažlivosti příušnic je 30 až 50%. Po překonání onemocnění vzniká doživotní imunita, přestože byla popsána i opakovaná (druhá) infekce. Protilátky přeneseny transplacentárně od matky představují ochranu malého kojence před infekcí.

 • Jaký je průběh onemocnění?

Příznaky tohoto onemocnění jsou: horečka a malátnost se objevují jako úvodní příznaky.V prvních dnech bývá horečka vysoká (okolo 39 ° C), jen zřídka do 38 ° C, bolest hlavy a ucha, otok příušních slinných žláz - zpočátku vzniká jen pocit napětí a v průběhu prvních 2 - 3 dnů se objevuje otok s mírnou bolestivostí. Bolest se zhoršuje při polykání, mluvení, žvýkání nebo pití kyselých džusů (například pomerančových). Klesá sekrece slin. Na lícní straně sliznice úst je viditelné zarudnutí vyústění slinné žlázy. Postižení bývá častěji jednostranné. Otok žlázy se několik dní zvětšuje a přibližně v průběhu sedmi dnů postupně vymizí. V případě těžšího průběhu onemocnění (okolo 25%) se při opětovném vzestupu horečky může po několika dnech objevit i otok příušní žlázy na opačné straně. Ne až tak výjimečně bývají také postiženy jiné slinné žlázy, slabost.

 • Komplikace

Kromě slinných žláz může virus poškodit i další orgány. Sedm až deset dní po jejich otoku se může objevit u 10 - 20% pacientů zánět varlat, s nebezpečím vzniku sterility. Mnohem vzácněji bývají postiženy vaječníky u dívek. Zánět mozku a mozkových obalů je komplikací vznikající v průběhu příušnic nebo po proběhlém zánětu příušních žláz kolem 8. - 10. dne nemoci a postihuje asi 10% nemocných. Méně často se vyskytuje zánět míchy a nervů. Bez následků během 2 - 3 týdnů obyčejně ustoupí zánět srdečního svalu, ledvin, štítné žlázy nebo slinivky. Vzácnou komplikací je postižení sluchu, které ale bývá trvalé. Při lehčím průběhu proces ve vnitřních orgánech nebývá výrazný a většina pacientů se kompletně uzdraví.

 • Diagnostika

V případě typického průběhu je stanovení diagnózy jednoduché jen podle příznaků. Laboratorně lze prokázat přítomnost protilátek proti viru.

 • Léčba

V nekomplikovaných případech je pouze symptomatická - tedy při horečce se podávají léky proti teplotě - antipyretika, při bolestech léky proti bolesti. Na oteklé žlázy se dávají vlažné obklady.

 • Prevence

Od roku 1987 se proti příušnicím očkuje. Vakcína je součástí trivakcíny proti spalničkám a zarděnkám. U nás se očkují se děti mezi 15. a 18. měsícem. Protilátky se vytvoří u 95% očkovaných po první dávce vakcíny. Přeočkovává se po 11. roku života.

Zarděnky (Rubeola)

Jde zpravidla o lehce probíhající výražkovou onemocnění způsobené virem z čeledi Togaviridae.Postihuje děti mezi 2. - 10. rokem života. Nebezpečí znamená pro těhotné ženy, protože způsobuje závažné poškození plodu. Toto je důvodem, proč se dnes proti zarděnkám očkuje. Reinfekce rubeolou se objevila u 5 - 10% těch, kteří ji již prodělali.

 • Je to nakažlivé onemocnění? Jakou imunitu zanechává?

Vstupní branou infekce jsou horní cesty dýchací. Virus se množí v jejich sliznici a v krčních lymfatických uzlinách. Asi po sedmi dnech inkubace se virus dostává do krve a následně do kůže a dalších orgánů. U asi poloviny nakažených probíhá infekce bezpříznakově. Závažnost průběhu onemocnění souvisí s věkem - u malých dětí se vyskytují vyrážka a zvětšení lymfatických uzlin na krku zezadu. U starších dětí a dospělých může být komplikovaná zánětem a bolestí kloubů.

 • Získané zarděnky

Zdrojem nákazy je jedinec se získanými zarděnkami, který z dýchacího traktu vylučuje viry již od druhé poloviny inkubační doby do 7 dnů po vzniku vyrážky. Přenos infekce se uskutečňuje kapénkovou infekcí. Inkubační doba je od 12 do 23 dnů. Nakazit se lze i od pacienta, který je bez příznaků onemocnění. Nejčastěji postihuje děti od 5 do 9 let.

 • Vrozené zarděnky

Přenos infekce se uskutečňuje transplacentárně a poškození plodu závisí u neimunní ženy od doby onemocnění. Při onemocnění v 1. měsíci je poškozených 50% plodů, při onemocnění ve 4. měsíci méně než 5%. Tedy v prvním trimestru je riziko vzniku vrozené zarděnek nejvyšší. Projevy poškození jsou od spontánních potratů přes Greggův syndrom až po narození zdánlivě zdravého novorozence. U něj se však vrozená nákaza projeví později různými poruchami - sluchu, zraku a jinými. Z ostatních orgánů bývá postižen centrální nervový systém (následně psychomotorická retardace), játra, kůže, kosti, srdce. Endokrinní poruchy se mohou projevit až v druhé nebo třetí dekádě života, jako například abnormality štítné žlázy nebo cukrovka. Vrozená nákaza se může manifestovat i hematologickými poruchami. Greggův syndrom je sdružený výskyt poškození srdce, očí a sluchu.

 • Jaký je průběh onemocnění?

U získaných zarděnek: Zvětšení lymfatických uzlin - onemocnění začíná obvykle otokem lymfatických uzlin za ušima a na krku, které předchází vznik vyrážky.
vyrážka - výsev začíná typicky na obličeji (kde je i nejhojnější) a postupně v průběhu 24 hodin se rozšíří na ostatní tělo. Trvá 1 - 5 dnů. Vyrážka je skvrnitá, nesplývavá, průměru 1 - 3mm. U dětí nesvědí, u dospělých může, teplota - obyčejně nebývá nad 38 ° C a u dětí se nemusí vyskytovat, výsev na měkkém patře - v průběhu vyrážky se může objevit výsev i na měkkém patře.

 • Komplikace

U dospělých se může objevit zánět kloubů (postihuje zejména ženy), porucha krevních destiček. Velmi vzácně vzniká zánět mozku, i s následným trvalým poškozením. Vzácně byla popsána mírná hepatitida.

 • Diagnostika

Jelikož značný počet infekcí proběhne bezpříznakově a naopak, mnohé výražkovou onemocnění mohou imitovat zarděnky, bývá na potvrzení diagnózy třeba použít laboratorní možnosti - Průkaz přítomnosti specifických protilátek proti viru.

Vrozené zarděnky

Důkaz protilátek proti viru je možný i z pupečníkové krve. Kromě toho se v současnosti využívají diagnostické možnosti, které poskytuje molekulová genetika - přímý důkaz genetického materiálu viru (metoda PCR).

 • Léčba

V nekomplikovaných případech je pouze podpůrná. U vrozených zarděnek dle poškození - chirurgické řešení vrozených vad, v případě potřeby léčba na jednotce intenzivní péče. Důsledně se dělají vyšetření na odhalení vady zraku a sluchu. Děti s vrozenou rubeolou jsou infekční a během hospitalizace se izolují, protože vylučují viry.

 • Prevence

Vzhledem k závažnosti vrozených zarděnek se u nás proti tomuto onemocnění povinně očkuje.
 

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Proč jsou escape roomy tak populární?

Popularita escape roomů od jejich vzniku v roce 2007 strmě stoupá. To, co dříve začalo jako několikaminutové...
více…

Milujete všechny své děti stejně?

Milujete všechny své děti stejně a chováte se k nim pokaždé tak, aby vaši lásku cítily? Pravda je, že by rodiče...
více…

Proč malé děti nechtějí spát? Mohou za to rodiče!

Máte nespavé děti? Možná bude problém ve vás, rodičích! Proto, aby dítě zdravě spalo musí mít vytvořené...
více…

Život v satelitních městečkách není pro všechny a vůbec není ideální!

Satelitní městečka se v Česku ve větší míře začaly stavět koncem minulého století. Lidé chtěli bydlet v domě...
více…

Kam na školní výlet? Úniková místnost!

Muzea, výstavy, divadelní představení… To všechno už děti ze školních aktivit dobře znají. Co takhle přijít...
více…

Jak nezešílet z malého dítě, které si chce za každou cenu prosadit své?

Výchova dětí, to nejsou jen příkazy a zákazy. Děti se musí vychovávat s láskou. Ale i přestože své děti...
více…

Nosíte své miminko často v náručí? Nejenže ho vychováte správně, ale také správně poroste!

Utišujete dítě když pláče v náručí? Tak to ale vůbec neděláte chybu! Nejenže své dítě rychleji utišíte, ale...
více…

O čem a čím se baví dnešní děti?

Asi by nebylo těžké uhádnout nejoblíbenější hračku malých i velkých dětí. Ale o tom, že si děti hrají s mobily,...
více…

Přírodní kosmetika pro děti i dospělé

Zelená je barva přírody a také většinou jsou i zelenou barvou označovány výrobky, šetrné k přírodě a lidem....
více…

Dětský pokoj má mít ideálně tři zóny

Zařizování každého pokoje v bytě či domě je třeba dělat pečlivě a s ohledem na jeho funkci. Když si špatně...
více…