Kresba rodiny vyjádří pocity dítěte v rodině

Zadat dítěti úkol, aby nakreslilo svoji rodinu je metoda, kterou s oblibou využívají psychologové, ale i učitelé a sociální pracovníci. Může však posloužit i rodičům, kteří chtějí vědět, jak se jejich dítě doma cítí, jak vidí je, své sourozence a i samy sebe.

děti, domov, duševní zdraví dětí, vztahy v rodině

Dětem zadáme následující:

Nakresli obrázek, který by vyjadřoval život celé rodiny. Důležité jsou slova "život" a celé ". První pro jistou volnost v rámci tématu kresby a druhé slovo spekuluje o tom, že nenakreslení některého člena rodiny je proti instrukcím a tedy nejde o náhodu, ale důležitou zprávu. Počítejme s tím, že dítě bude tvořit obrázek alespoň 10-15 minut.

Jak kresbu vyhodnocujeme?

  • Celkový dojem z kresby

Jaký dojem na nás dělá kresba? Chtěli bychom žít v takové rodině jako je na obrázku nebo ne? Proč? Pokud se rodina na obrázku zabývá nějakou činností, kdo odpočívá a kdo pracuje? Kdo dělá co? Jde o tradiční rozdělení práce na mužskou a ženskou? Kdo je dítěti nejblíže a kdo nejdál? Jsou na obrázku nějaké zvířata, předměty? Jsou jen na okraji kresby nebo zaujímají významné, ba klíčové místo? Pokud je rodina umístěna napravo papíru, bývá sféra rodiny laděná extrovertně, vlevo-introvertně. Vysoko na stránce je sféra spíše optimistická, nízko je prostor pro pesimistů.

  • Celkový dojem konfrontujeme s tím, co o dítěti už před kresbou víme nebo tušíme

Pokud máme negativní dojem z kresby, dítě v rodině asi nebude příliš spokojené. Pokud nakreslilo harmonickou rodinu, může jít o skutečně takovou i v reálu, ale může to znamenat i to, že dítě uniká do vysněného světa.

  • Velikost postav:

Zjednodušeně se dá říci, že čím je postava větší, tím je pro dítě významnější. Malá postava může znamenat buď malý význam, nebo přání udělat daného člověka bezvýznamným alespoň v kresbě. Velikost postavy také hovoří o míře sebevědomí co se týká jak autoportrétu i ostatních postav.

  • Pořadí postav

Všímáme si, koho dítě nakreslí prvního, druhého a kdo je nakreslen jako poslední.Naznačuje to pozici dotyčného v rodině očima dítěte. Kdo je nakreslený blíže k dítěti je významnější a přijatelnější než ten, kdo je dále

  • Způsob zobrazení postav -

Zobrazení zepředu naznačuje extroverzi, z profilu může naznačovat introverzi. Zobrazení zezadu naznačuje agresivní impulsy, otočení na jinou stranu než ostatní naznačuje buď izolaci nebo nezájem o rodinu

  • Výraz tváře jednotlivých postav -

Výraz tváře odráží náladu, kterou dané osobě připisuje dítě jako dominantní.

  • Vynechání některé osoby

Může to znamenat, že dítě si přeje, aby zde dotyčná osoba nebyla. Ale na druhé straně to může znamenat např.. i to, že tatínek je v práci, je na chatě a něco opravuje ... Je důležité, co na to řekne dítě, jak to interpretuje po dokreslení

  • Šrafování, stínování-

Znamená tenzi vůči takto nakresleným osobám, příp. vůči celé rodině

  • Gumování-

Obvykle je naznačením konfliktu, který souvisí s danou osovou eventuálně s částí těla.Gumování bývá projevem úzkosti a nejistoty

  • Použití barev -

Kresby rodiny bývají malované černou tužkou, ale není to podmínkou. Barvičky mívají své výhody. Extroverti volí více barev, introverti méně. Typické extrovertní barvy jsou teplé-žlutá, červená, oranžová. Introvertní barvy jsou chladné-zelená a modrá. Děti v horším zdravotním stavu včetně stresu a vyčerpání používají častěji než jiné barvu fialovou, šedou nebo černou.

Nezapomínejme po každé kresbě na rozhovor s dítětem,

ve kterém dítě vysvětluje osoby a jevy na obrázku a ve kterém máme možnost se ptát na případné nejasnosti. Dáváme si pozor, abychom nedělali ukvapené závěry jen na základě jedné kresby. Kresbu rodiny netřeba brát jako něco neměnného, ​​dítě hodnotíme i na základě toho, co už o něm víme, jak jej známe. Je dobré kresbu v pozdějším čase zopakovat a výsledky porovnat.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Pohádky zklidní malé děti

Proč jsou pohádky pro správný vývoj dítěte tak důležité? Čtení a povídání příběhů by i přes současnou,...
více…

Dvojčata a bezpečný domov

Narodila se vám dvojčata? Popíšeme vám některé nástrahy, které mohou vaše volně se pohybující dvojčata potkat....
více…

Mobilní telefon u dětí - pozitiva, ale i závislosti

Pokud máte dítě, určitě jste tuto otázku řešili, řešíte nebo řešit budete. Zodpovědní rodiče si kladou...
více…

Pravé životní hodnoty učte děti vlastním příkladem

Jak vysvětlit dětem hodnoty tak, aby je pochopily? Všichni rodiče touží po tom, aby jejich dítě rozeznalo dobré od...
více…

Období vzdoru u batolat

Jak by se dalo výstižně charakterizovat batole? Je to dítě mezi prvním až třetím rokem života.  Plné energie,...
více…

Co dětem neříkat?

Které věty by naše děti, které milujeme, neměly slyšet? Jsou slova, která ubližují, přestože nejsou vulgární a...
více…

Jak reagovat na sprostá slova ve slovníku dětí?

Jak reagovat na nadávky a vulgární výrazy u dětí, které většinou fascinují, přestože neznají jejich význam?...
více…

Příklady, kdy starší sourozenec žárlí na mladšího

Položit do krabičky, pěkně zabalit do ozdobného papíru, vyzdobit mašlí a poslat na Měsíc, zatímco z toho...
více…

Rady druhým

Zřejmě to všichni znáte: obvykle jinak vidíme chyby na jiných, než na sobě. Stejně je to i s výchovou dětí. Snadno...
více…

Zákaz používat slovo PROČ

V zásadě je dobré zcela se vyhnout používání otázek začínající slovem PROČ. Slovo "proč" zavání...
více…