Miminka mají ráda rozhovory, ale nešišlejte na ně

Komunikace s miminkem často svádí k různým zdrobnělinám, grimasám a šišlání. Není to nic neobvyklého, vidět takto se pitvořit dospělého u kočárku či postýlky. Děťátko bývá divadlem uspokojené, směje se a dochází k oboustranné spokojenosti. Ale i zde existují určitá pravidla.

miminko, rodiče, komunikace s miminkem, řeč

Maminkovský extrém

Mezi maminkami se v posledních letech úspěšně zdomácněl plurál, když mluví o svém miminku. Pokud ho používá maminka v komunikaci s maličkým dítětem, nejde o zásadní prohřešek v komunikaci. Nemůžeme tím, když budeme vícekrát opakovat, že "nám rostou zoubky" nebo, že "se nám v noci nechce spinkat", a že "dnes jsme ještě nekakali", poškodit řečový vývoj dítěte? Podle logopedičky se nemusíme toho bát. Tento způsob komunikace však naznačuje jiný problém. Pokud maminka komentuje dospělým osobám pokroky svého děťátka v množném čísle, zvláště pokud jde o batole či větší dítě, signalizuje to potíže s odpoutáním se, s přestřižením pomyslné pupeční šňůry. Sama o sobě taková řeč není škodlivá. Signalizuje však ne velmi prospěšné projevy v chování matky, například přílišné ochranářství.

Co v komunikaci s nejmenšími nesmíme dělat

 • Přehnaně využívat "dětské" výrazy, zkomoleniny, násilné zdrobněliny.
 • Očekávat, že dítě se naučí správně mluvit samo.
 • Oddalovat kontakt s "dospělým" řečovým projevem.
 • Nechávat rozvoj řeči na učitelce. Do školky má jít dítě připravené.
 • Obávat se říci příbuzným, že nejste zastáncem "šišlavého" mluvení na miminko.
 • Nechat se unést jinými maminkami. Pokud se s dítětem bavíte bez přehnaně mazlivých slovíček, neznamená to, že ho máte méně ráda.
 • Ignorovat veršíky, říkadla, písničky.
 • Vynechat oživení řeči pohybem. Rozhovor s miminkem bývá skvělou příležitostí jak si procvičit páteř.

Miminko umí zaskočit

Mezi komunikací s vlastním a cizím dítětem je samozřejmě rozdíl. U vlastního miminka používáme často slangové výrazy, máme tendenci mluvit rychleji, používat složitější výrazy, delší věty.

Slovo odborníka

Přítomnost cizího miminka dokáže mnoho lidí zaskočit. Lidé se v takové situaci někdy chovají nepřirozeně. Kníkavá intonace nebo hýkání doprovázené skláněním se ke kočárku mohou skončit pláčem. Při komunikaci s cizím dítětem ho dospělí mohou zahltit otázkami. Ne každé dítě je však ochotné konverzovat s cizí osobou. Na druhé straně přimluvit se miminku a působit přirozeně nedokáže každý.

Časté chyby

Rodiče vědí, že mluvit s miminkem je důležité. Někteří se však dopouštějí různých chyb. V řeči dospělých se objevuje zmíněné mazlení a šišlání. Pokud rodič při komunikaci s děťátkem používá změnu intonace nebo dětské výrazy jako číča a hafík, je to v pořádku. Jde o přirozenou a účinnou strategii, která podporuje osvojování řeči. Ale pokud dospělý záměrně šišlá, ukazuje dítěti nesprávný řečový vzor. To může znamenat problém. Dalším, poměrně častým jevem v komunikaci dospělých s dětmi je bombardování dítěte otázkami: "Co je to? Jak dělá pejsek? Co má teta? Jak se jmenuješ?" Když to s dotazováním přeženeme, může se stát, že dítě bude mít zábrany volně komunikovat. 

Na co přišli logopedi

 • Kolik, jak a o čem si s miminkem povídáme ovlivňuje jeho rozumové schopnosti.
 • Už v nejranějším věku se vytvářejí předpoklady na osvojení slovní zásoby, jakož i na rozvoj schopnosti tvořit věty,
 • Nenapodobujte "miminovskou" řeč. Doporučuje se pojmenovávat miminku běžné činnosti a komentovat úkony.
 • Pro miminko jsou řečové podněty přínosné, přestože význam slov zatím dešifrovat neumí.
 • Děti ze sociálně slabého prostředí mají chudší slovník a menší šanci ve vyšším věku dosáhnout úspěchů ve škole.

Jak dítě rozvíjet?

S rozvíjením řeči začínáme hned od narození. Nejprve jsou to přímluvy a komentování okolních událostí. Po prvním pololetí, kdy dítě začíná intenzivně vnímat a napodobovat komunikaci, je vhodné řeč upravit. Můžeme používat jednoduché pojmenování, jedno slovo opakovat v různých kontextech a situacích. Účinnou pomůckou jsou gesta. Pokud máma dává děťátku jíst, komentuje situaci a řekne: "Jdeme papat. Jan papá. Máma papá. " Zároveň používá spontánně gesto, například si ukáže rukou na ústa. Dítěti tak dává různými způsoby najevo, co znamená slovo papat. Kromě zvuku mu poskytuje vizuální a motorický podnět. Dnes už je dokázáno, že gesta předcházejí osvojování řeči a pomáhají m

Odpovídá logopedka

 • Nejednou děti vyprávějí křikem, nekontrolují intenzitu hlasu. Je to chyba dospělých?

Řekla bych, že je to spíše chyba doby, ve které žijeme. Permanentně se vyskytujeme v prostředí plném hluku, zvuků, jiných lidí. Není divu, že to všechno se naše děti snaží překřičet.

 • Při výchově často asistují prarodiče. Do jaké míry ovlivňují jazykový vývoj dítěte?

Setkáváme se s dvěma extrémy. Na jedné straně jsou prarodiče, kteří intuitivně přesně vědí, jak mluvit s miminky. Jsou klidní, vyprávějí mile, pomalu, jednoduše a nekomplikovaně. Pak jsou tu prarodiče, kteří jdou na dítě "pedagogicky". V soukromí i na veřejnosti ho ustavičně bombardují otázkami. Dosáhnou tak přesný opak - neochotu dítěte komunikovat.

 • Pokud miminku zpíváme, je vhodné využívat i vlastní fantazii nebo se raději držet osvědčené klasiky?

Obojí má své výhody a neexistuje pravidlo, co je třeba využívat více. Když použijeme známé písničky, pamatujeme si slova a melodii a můžeme je vícekrát opakovat. To podpoří zapamatování u dítěte. Pokud použijeme vlastní fantazii, je pravděpodobné, že dítě velmi zaujmeme a bude pro něj náš zpěv motivující. Jakékoliv zpívání je u dětí oblíbené.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Řeč těla mluví jasně, jen je třeba ji správně chápat

Haptika je důležitý způsob komunikace mezi lidmi. Že jste tento výraz ještě nikdy neslyšeli? A co třeba řeč těla?...
více…

Jak nezešílet z malého dítě, které si chce za každou cenu prosadit své?

Výchova dětí, to nejsou jen příkazy a zákazy. Děti se musí vychovávat s láskou. Ale i přestože své děti...
více…

Nosíte své miminko často v náručí? Nejenže ho vychováte správně, ale také správně poroste!

Utišujete dítě když pláče v náručí? Tak to ale vůbec neděláte chybu! Nejenže své dítě rychleji utišíte, ale...
více…

Jak má správně sedět dítě v lavici, aby si nedeformovalo páteř?

Škola, to znamená hodiny a hodiny sezení. Bylo to tak vždy, ale dříve děti po dlouhém sezení ve škole doslova...
více…

Chcete poslat své dítě na letní tábor? Nenuťte ho, ale svědomitě připravte!

Přestože prázdniny ještě tak úplně neklepou na dveře, starost kam v tomto období s dětmi je již zcela na místě. A...
více…

Jak nevychovávat děti, pokud chcete, aby byly v životě spokojené?

Jak vychovat dítě se zdravým sebevědomím, dítě které se nebude cítit ukřivděné nebo naopak nebude nebezpečně...
více…

Děti vychovávané mazlením, budou duševně vyvinutější než děti, na které se křičí

Objímáte často svoje děti a mazlíte se s nimi? Tak to svým dětem pomáháte ke správnému duševnímu vývoji. A...
více…

Kojení vyžaduje stravu plnou vitaminů a dostatek tekutin

Aby byly ženy po porodu zdravé, tvořilo se jim dostatek mléka a byly i během cvičení plné energie, měly by pečlivě...
více…

Televize malé děti rozvíjí, ale může jim i škodit!

Televizní programy vychovávají naše děti za nás. Ale jak? Je to ta správná výchova? A je v pořádku, že často i...
více…

Matky, které absolvovaly botox, dělají miminkům zmatek v emocích

Ženy rády investují do své krásy. Ale dá se kosmetická úprava sladit s tou největší krásou, kterou ženy mají? S...
více…