Mobilní telefon u dětí - pozitiva, ale i závislosti

Pokud máte dítě, určitě jste tuto otázku řešili, řešíte nebo řešit budete. Zodpovědní rodiče si kladou otázku: "Kdy dát svému dítěti první mobilní telefon? Jak mu ale zároveň vysvětlit, k čemu hlavně slouží a zabezpečit jeho zneužití?" Odpovědět na ně není jednoduché a ani odborníci z řad pediatrů nemají jednotný názor. Ale i zde platí několik obecných pravidel, které vám mohou pomoci, aby šel vývoj vašeho dítěte tím správným směrem.

děti, mobilní telefon, výchova dětí, bezpečnost dětí

Existují určité zásady,

týkající se používání mobilního telefonu, které eliminují jeho škodlivé vlivy na psychiku a zdraví dítěte. Podstatou správného a odpovědného využívání mobilu dítětem je komunikace s rodiči. Neméně důležitým aspektem samotné výchovy a tím pádem i užívání mobilu jsou příklady chování, které dítě přebírá od svých rodičů.

Mobilní telefon v rukou dítěte

je z pohledu rodiče především jakousi zárukou bezpečnosti. Rodič může své dítě kdykoliv během dne zkontrolovat. Právě možnost kontaktu s dítětem často hraje dominantní roli při řešení problematiky, zda dítěti mobil dát nebo nedat. Rodič svěřuje telefon dítěti do rukou v přesvědčení, že dělá správné rozhodnutí. Často se však zapomíná na to, že mobilní telefony jsou nejen komunikačním prostředkem, ale i zábavou, kterou naše děti milují. Nedávno jsem potkala dvě teenagerky, které si hbitě vykračovali v rytmu hlučné hudby ozývající se z mobilního telefonu, který jedna z nich držela v ruce.

Tajemstvím mobilní komunikace

není ani posílání videí se sexuálním podtónem či pornografických obrázků. Pobavení se na účet druhých není v současnosti žádnou výjimkou. Prozvánění neznámých čísel či volání na tísňové linky je téměř na denním pořádku. Vynalézavost dětí nezná hranic a mobil při troše šikovnosti lze použít jako "tahák" při písemce, ačkoli většina škol přísně zakazuje používání mobilního telefonu během vyučování. Získávání obrázků od výmyslu světa a nejnovějších melodií je každodenní příjemnou povinností dítěte a zároveň prostředkem jak být v očích spolužáků či kamarádů stále "in". To však stále není všechno. Fotografování lidí ze svého okolí či natáčení různých videí je atrakcí mezi mnoha dětmi. Nebezpečí skrývají v sobě i textové zprávy, které jsou plné vulgarismů či perverznosti.Velmi nebezpečné jsou zprávy nebo telefonáty od neznámých lidí, kteří si chtějí dohodnout s dítětem setkání. Tyto situace jsou zahráváním se s ohněm. Alarmující je, že množství takových případů neustále roste. Na tyto temné stránky užívání vymoženosti jménem mobil se často zapomíná.

Kromě vlivů mobilního telefonu na psychiku člověka

se hodně mluví o jeho účincích na zdraví dítěte.Tyto skutečnosti jsou předmětem mnoha vědeckých i laických diskusí a výzkumů. Polemiky se vedou v oblasti propojení využívání mobilu a vznikem rakovinových onemocnění. Vědecké studie se zabývají negativním vlivům elektromagnetických polí na plodnost člověka či DNA. Děti intenzivně využívající mobilní telefon často trpí poruchami spánku nebo sníženou pozorností. Tyto a mnohé další důvody dělají používání mobilních telefonů dětmi problémem evropského až celosvětového významu. Důležité však je řešit problém především na úrovni rodiny a školy.

Jak zajistit, aby dítě chápalo mobilní telefon jako prostředek komunikace a ne jako hračku?

Stále platí, že nejvyšší míra odpovědnosti je na rodičích. Výchova dětí je především záležitostí rodiny.Proto je třeba si uvědomit, že dítě přebírá chování svého nejbližšího okolí, tedy rodiče a sourozence. Týká se to i využívání mobilního telefonu. Pokud dítě vidí, že rodiče a nejbližší příbuzní používají telefon zodpovědně a s rozumem, je pravděpodobné, že se bude chovat stejně. Je důležité dítěti ukázat, že mobilní telefon je zejména komunikačním prostředkem, který má člověku usnadnit život. To je však samo o sobě nedostačující jelikož žijeme ve světě moderní techniky, která je často měřítkem hodnoty člověka zejména u dětí a mladistvých. Druhým předpokladem správného a zodpovědného využívání mobilu je rozhovor. Upřímná komunikace založená na vzájemné důvěře, která objasňuje funkce telefonu, pravidla a rizika jeho používání je nesmírně důležitá.

Co všechno má být předmětem rozhovoru s dítětem?

Dětem je třeba vysvětlit, že mobil je prostředkem, který usnadňuje komunikaci a není hračkou. S používáním mobilního telefonu jsou spojeny řadou rizik, které mají dopad na psychiku a zdraví dítěte a samozřejmě finanční důsledky. Jedním z hlavních témat by mělo být seznámení dítěte s obtěžováním a šikanou prostřednictvím mobilní komunikace. Toto tvrzení platí oboustranně. Pokud dítě dostává pochybné textové zprávy, videa či existují snahy anonymních osob o setkání, dítě by nemělo odpovídat a je vhodné, když se situací seznámí rodiče. Pozitivum spočívá také v ukládání pochybných zpráv a nahrávání obtěžujících hovorů, protože v případě potřeby vedou k nalezení osoby, která druhým znepříjemňuje život.

Zároveň má dítě vědět,

že nemá obtěžovat ostatní lidi prostřednictvím anonymních hovorů či zpráv, ani nahrávat či fotografovat lidi bez jejich vědomí. Děti třeba upozornit na to, že tísňové linky slouží lidem, kteří potřebují naléhavé pomoc a jejich zneužíváním mohou způsobit problémy sobě a především těm, kteří jsou v nouzi. Dalším nebezpečím jsou audiotextové služby, které mají zejména finanční důsledky. Významným problémem, týkajícím se mobilního telefonu, je jeho krádež. Přílišné předvádění proto není namístě.

Rodiče by měli stejně velkou pozornost věnovat případné závislosti dítěte na mobilním telefonu,

která není v současnosti žádnou výjimkou. Velkou výhodou pro rodiče jsou lokalizační služby, které zajistí zvýšenou míru kontroly svých dětí. Druhou stranou mince je, že nebezpečí spočívá ve využívání této služby neznámými osobami.

Kdy je správný věk dítěte na vlastnictví mobilního telefonu?

Zvolit paušál nebo kredit? Jednoznačná odpověď na tyto otázky neexistuje. Co se týče vhodného věku dítěte na vlastnictví prvního mobilu, v celosvětovém měřítku to je věk osm let. Vědci jsou zase přesvědčeni, že mobilní telefon by neměly využívat děti do dvanácti let. V tomto směru platí, tisíc lidí - tisíc názorů. V konečném důsledku se musí rodič rozhodnout sám. Co je však velmi pozitivní, touto problematikou se zabývají i mobilní operátoři. V současnosti není problém zjistit si informace z první ruky.Jednoduchým způsobem lze blokovat různé služby, které jsou pro děti pokušením. V případě, že vaše dítě využívá paušál, můžete ho zkontrolovat prostřednictvím výpisů. V této situaci dítěti třeba důrazně vysvětlit všechna rizika s důrazem na finanční stránku problému. Kredit se vyznačuje jistotou ve finanční oblasti, neboť dítě ho nemůže přečerpat. Na druhé straně absentuje možnost kontroly. Pokud jste se rozhodli dát svému dítěti mobilní telefon, učte ho zodpovědnosti. Vysvětlete mu, že telefon je komunikačním prostředkem, který je třeba využívat s rozumem. Je důležité, aby dítě poznalo nejen pozitiva, které vyplývají z vlastnictví mobilu, ale i nebezpečí a důsledky, které jsou s mobilní komunikací spojeny. I zde platí - důvěra, ale občas nezaškodí dítě zkontrolovat.

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Co vše by mělo umět dítě před nástupem školní docházky?

Děti během prvních let, až do nástupu školní docházky, prochází obrovským vývojem. Dokonce některé zdroje...
více…

Hry pro školáky proti nudě

Hra nás provází celým životem. U dětí se jedná o velice prospěšnou činnost při které se baví, učí a...
více…

Proč koupit dítěti mobil?

V dnešní, přetechnizované, ale i nebezpečné době řeší rodiče dětí problém, kdy jim koupit první mobilní...
více…

Kresba rodiny vyjádří pocity dítěte v rodině

Zadat dítěti úkol, aby nakreslilo svoji rodinu je metoda, kterou s oblibou využívají psychologové, ale i učitelé a...
více…

Autismus a jeho projevy u dětí

Autismus je celková vrozená vývojová vada, která zasahuje do všech oblastí vývoje dítěte, ale týká se hlavně...
více…

Pohádky zklidní malé děti

Proč jsou pohádky pro správný vývoj dítěte tak důležité? Čtení a povídání příběhů by i přes současnou,...
více…

Dvojčata a bezpečný domov

Narodila se vám dvojčata? Popíšeme vám některé nástrahy, které mohou vaše volně se pohybující dvojčata potkat....
více…

Pravé životní hodnoty učte děti vlastním příkladem

Jak vysvětlit dětem hodnoty tak, aby je pochopily? Všichni rodiče touží po tom, aby jejich dítě rozeznalo dobré od...
více…

Období vzdoru u batolat

Jak by se dalo výstižně charakterizovat batole? Je to dítě mezi prvním až třetím rokem života.  Plné energie,...
více…

Co dětem neříkat?

Které věty by naše děti, které milujeme, neměly slyšet? Jsou slova, která ubližují, přestože nejsou vulgární a...
více…