Období vzdoru u batolat

Jak by se dalo výstižně charakterizovat batole? Je to dítě mezi prvním až třetím rokem života.  Plné energie, nadšení, zvědavosti.  Toto období je pro rodiče velkou zatěžkávací zkouškou.  Batole rodiče občas tak stresuje, že o něm mluví jako o " tvrdohlavém, vzdorovitém a hyperaktivním". Ale tyto vlastnosti k tomuto období prostě patří a nelze tuto část vývoje přeskočit. I vzdor a tvrdohlavost mají vliv na zdárný vývoj dítěte, které se snaží vyrovnat s potřebou závislosti (potřeba rodičů) a zároveň nezávislosti, které si vzájemně odporují.

děti, batolata, výchova dětí

Můžeme slyšet o tomto období jako o první dětské pubertě nebo období vzdoru

Proč? Vysvětlení je jednoduché - dítě prožívá období, kdy se osamostatňuje od rodičů, hlavně mámy, začíná chápat, že je nezávislou osobností (vytváří si vědomí sebe sama jako oddělené a svébytné bytosti) a snaží se všemi možnými způsoby prosadit své potřeby a přání. Každé dítě v tomto období velmi často používá dvě věty: "Já sám / sama" a "Ne". Tempo růstu se zpomaluje, ale o to více se odehrává dalších významných změn. V tomto pro něj velmi těžkém období prochází mnoha komplikovanými změnami, a proto bývá někdy plné vzdoru, jindy nejisté či přítulné. Přesto, že i pro rodiče bývá toto období velmi těžké, je třeba se vyzbrojit trpělivostí a humorem. Měli bychom dítěti projevit pochopení a hodně ho povzbuzovat k samostatnosti. Odměnou bude radost z nových objevů a zkoumání okolního světa, o kterou se dítě s rodičem rádo podělí.

Dítě velmi rádo dává najevo své vřelé city

a často se spontánně směje. Myslí si, že je středem a všechno a všichni na světě jsou zde pouze pro něj a jeho potřeby. Tuto egocentrickosť postupně vystřídá větší úcta k ostatním lidem.

Co nejvíce charakterizuje batole:

 • hledá stále nové zajímavé podněty
 • zdokonaluje si jemnou motoriku
 • chápe, jaký je význam slova "moje" a začíná chápat, co znamená "to není moje"
 • nerado se o něco dělí
 • velmi těžce snáší odloučení od mámy
 • miluje zažité rituály, opakování, nemá rádo velké změny
 • má strach z neznámých lidí, ale dokáže pak rychle prolomit bariéry a skamarádit se
 • napodobuje hry a jednání ostatních dětí, ale nemá zájem se k nim přidat
 • začíná prosazovat vlastní nezávislost a všechno chce dělat bez vaší pomoci
 • pokud se mu něco nedaří nebo je unavené, popadne ho záchvat vzdoru
 • je netrpělivé, nedokáže na něco čekat nebo se s někým střídat

Každé dítě se vyvíjí jinou rychlostí

některé si v tomto věku výrazněji zdokonaluje jemnou motoriku, jiné více verbální stránku. I proto děti dosahují určité schopnosti v různém věku a každé trochu jiným způsobem. Pokud chceme s dítětem dělat něco nového, něco nového ho naučit, musíme brát v úvahu jeho temperament, momentální náladu a stupeň dosažených schopností.

Mezi dětmi jsou velké rozdíly v temperamentu

některé jsou spíše tišší, velmi citlivé a některé naopak velmi živé a sebevědomé. Většina dětí je tak někde uprostřed - někdy jsou odvážné, jindy ustrašené, někdy přizpůsobivé, poslušné, opatrné nebo stydlivé, jindy náladové, podrážděné a nesoustředěné.Často se chování dítěte mění několikrát během dne.

Záchvaty vzteku

Pro batolata jsou záchvaty vzteku zcela samozřejmou součástí jejich života. Ale i když jsme na ně připraveni - někdy nás umí pěkně překvapit. Jak je řešit? Jedině trpělivostí - pokud dítě propadne záchvatu vzteku, máte dvě možnosti:

 • ignorace (pokud dítěti nehrozí žádné nebezpečí)
 • nenápadné odvedení pozornosti

Nikdy neřešte situaci křikem, silou ani trestáním!

Dítě kouše a bije

Hrajete se s vaším dítětem, máte právě klidnou půlhodinku, ale ... najednou vás kopne - zcela nečekaně a vůbec ne "pouze tak naoko". Proč to udělalo? Nebo ještě horší situace - jste spolu venku, dítě se hraje na pískovišti spolu s jinými dětmi, když tu nečekaně pokouše dcerku vaší sousedky. Téměř byste se propadli hanbou pod zem, snažíte se najít slova omluvy a je vám jasné, že od této chvíle se vám maminky z pískoviště budou vyhýbat ... Co však s dítětem dělat? Rozzlobit se na něj, křičet, dát mu na zadek nebo dokonce - pokousat ho také, aby vidělo, jak to bolí? Udělali jste snad chybu někde ve výchově? Ne, neudělali - je třeba si uvědomit, že dítě je klubko plné energie (pozitivní i negativní) a navíc dělá pokusy: "Co se stane, když teď pokoušu Zuzku?" Neumí se vžít do druhé osoby a pochopit její emoce, nechápe, že druhého bolí, když ho udeří,a pokouše ...

Jak reagovat na násilí?

Nikdy neoplácajte násilí násilím - pokud vás dítě udeří, Nevraťte úder, pokud vás pokouše, zadržte intuitivní vnuknutí a neudělejte totéž, nekřičte na něj ... Pokud se budete i vy chovat agresivně, bude to považovat za běžný způsob komunikace mezi lidmi. Podívejte se na vaši rodinnou situaci a vztah s partnerem "okem nezainteresovaného". Jsou u vás hádky na denním pořádku? Pokud dítě či jeho starší sourozenec "zlobí", naplácal mu tatínek na zadek? Dítě pouze opakuje to, co vidí, a pokud se takto chováte vy, rodiče, ono pouze přebírá váš model a chybu je třeba hledat jinde. Často se jako agresivní projevují děti, které mají o něco starších sourozenců (většinou s věkovým rozdílem do dvou či tří let). Při tomto věkovém rozdílu starší dítě pociťuje to mladší silnou konkurenci. Všímejte si, zda se starší dítě nesnaží prosadit a podpořit svou pozici agresivitou vůči mladšímu sourozenci. Mnohdy se jedná o skrytou agresivitu - nenápadně a když nejste na místě činu. Takto mladší dítě nabude dojmu, že je správně, pokud si prosazuje svou pozici i na pískovišti či ve školce mezi ostatními, hlavně menšími a slabšími dětmi. Pokud je to váš případ - řešte situaci se starším sourozencem, pravděpodobně se z jeho strany jedná o žárlivost a nedostatek pozornosti ze strany rodičů.
Nikdy netvrďte dítěti, že je "špatné". Žádné dítě není "špatné", pokud mu to však budete tvrdit a samo sebe bude považovat za "špatné", stane se jím. Pokud chcete vyjádřit své rozhořčení, Neformulujte větu typu: "Jsi zlý, protože biješ děti.", Ale: "Nelíbí se mi, když biješ děti. Bití dětí je špatná věc. " Jediným způsobem, jak lze zastavit jeho agresivitu, je odvrácení pozornosti: "Pojďme se raději zahrát s legem, to je zajímavější." Nebo obrácení situace na žert: "Tys mě asi chtěl lechtat, že? Ale koukej, i já tě teď trochu zlechtám. " Pokud odvrácení pozornosti nezabere, použijte metodu, kterou Angličané nazývají time out: "Jdi do svého pokoje a zůstaň tam, dokud se nebudeš cítit lépe." Odborníci doporučují zůstat tam tolik minut, kolik má dítě let (2 roky - 2 minuty, 3 roky - 3 minuty, 5 let - 5 minut atd..).
 

 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak uklidnit dítě a zabránit jeho panickému strachu z lékaře?

Bojí se vaše dítě lékaře? Tento strach se začíná u dětí projevovat již kolem prvního roku věku a roste s...
více…

Co vše by mělo umět dítě před nástupem školní docházky?

Děti během prvních let, až do nástupu školní docházky, prochází obrovským vývojem. Dokonce některé zdroje...
více…

Hry pro školáky proti nudě

Hra nás provází celým životem. U dětí se jedná o velice prospěšnou činnost při které se baví, učí a...
více…

Děti ve věku dvou let

Máte doma batole ve věku kolem dvou let? Je to krásné období, kdy chce všechno dělat samo. Začíná se začleňovat...
více…

Kresba rodiny vyjádří pocity dítěte v rodině

Zadat dítěti úkol, aby nakreslilo svoji rodinu je metoda, kterou s oblibou využívají psychologové, ale i učitelé a...
více…

Autismus a jeho projevy u dětí

Autismus je celková vrozená vývojová vada, která zasahuje do všech oblastí vývoje dítěte, ale týká se hlavně...
více…

Pohádky zklidní malé děti

Proč jsou pohádky pro správný vývoj dítěte tak důležité? Čtení a povídání příběhů by i přes současnou,...
více…

Dvojčata a bezpečný domov

Narodila se vám dvojčata? Popíšeme vám některé nástrahy, které mohou vaše volně se pohybující dvojčata potkat....
více…

Mobilní telefon u dětí - pozitiva, ale i závislosti

Pokud máte dítě, určitě jste tuto otázku řešili, řešíte nebo řešit budete. Zodpovědní rodiče si kladou...
více…

Co dětem neříkat?

Které věty by naše děti, které milujeme, neměly slyšet? Jsou slova, která ubližují, přestože nejsou vulgární a...
více…