Otcové a jejich výchovný vliv na dcery

Úloha otců v rodině je jiná, pokud se narodí děvče a jiná při výchově syna. Dívky v otcích vidí prvního a velice důležitého muže. On zodpovídá za to, zda jeho dcera bude mít zdravé sebevědomí a bude se umět uplatnit v reálném životě.

rodiny, otec, dcera, vztahy, výchova dětí

Otcové a dcery - silná sestava

Nekonkurují si jako matka a dcera, nebojují jako otec a syn. Jejich vztah je někdy distancovaný, někdy vřelý, ale vždy formující. Otcové nemusí být ani slavní, ani geniální - pro své dcery jsou i tak idoly. Synové kopírují svého otce. Dcery ho obdivují. Synové se chtějí stát hrdiny, dcery milují hrdiny. Synové se vychloubají před svým otcem, dcery se s ním chtějí oženit.

Výsledky nejnovějších výzkumů připisují vztahu otec - dcera celkem zvláštní hodnotu

Sotva je někdo v životě ženy ještě tak důležitý jako její otec. Pouto dívky ke svému otci má enormní význam pro její životní štěstí a štěstí v lásce. Protože jí otevírá takový obzor zkušeností, ke kterému by jinak sotva našla přístup. Na silném rameni otce jsou dívky vedeny do světa, který je zcela odlišný od emocionality poznamenaného světa žen. A je rovněž potřebné pro zdravý duševní a sociální vývoj.

Otcové otevírají dcerám (mužský) svět

Jaké směrodatné je chování otců právě v souvislosti s formováním ženského sebevědomí, dokazuje výzkumná práce amerických vědkyň. Ve svém výzkumu se zaměřili na hledání zdůvodnění vynikajících úspěchů u 25 top manažerek. A narážely přitom stále znovu a znovu na otce, kteří se velmi angažovali při výchově a nacházeli si spoustu času pro své děti a nechali je zúčastňovat se i mužských aktivit, jako např.. rybaření a lovu. Pro každého otce bylo důležité, že jeho dcera ukázala odvahu jít do rizika a byla otevřena i vůči neobvyklým úkolům. V lepším případě získaly dcery schopnost umět se prosadit v práci i na veřejnosti - aniž by přitom musely zapírat svou ženskost. Otcovská důvěra v jejich schopnosti dělá dívky silnými. Otec je zde více než matka na to, aby dětem dopřál svobodu. S ním může dcera dobýt část jeho světa a tím získat důvěru v sebe samu. Mnohem častěji než mámy jsou otcové ti, kteří podnítí své dcery k tomu, aby se vyšplhaly na nejvyšší větev stromu nebo prošly cestou plnou nebezpečí. Svět otce - ztělesňuje znalosti, bojovného ducha a schopnost prosadit se a formuje ženské ego.

Magický vliv otců

Uznání od otce je pro dceru stimulem něco dokázat. Jeho zpětná vazba jí přináší šanci, aby rozvíjela svou osobnost a obraz o sobě tak, aby věděla dobře vnímat konkurenci v životě. Emocionálně stojí sice matka dívce blíže - s ní se identifikuje, ale v očích otce umí dcera vyčíst působení své osoby a svého chování, může vidět, jak to chodí ve vnějším světě. Při styku s otcem se kladou základy toho, aby dívka uměla později zhodnotit, jaký obraz má o sobě, jak umí vycházet s jinými lidmi a jaký typ mužů bude ve svém životě preferovat. Otcové doplňují osobnostní strukturu svých dcer, nabízejí jim doplňkové alternativy k ženskému spektru chování, tvrdí odborníci. Dcery se učí ve styku se svým otcem, že s ním musí jednat jinak než se svou mámou, aby zabodovaly a získaly si respekt.

Otec nastavuje výhybky budoucímu partnerství své dcery

Dcery se učí od otce i to, jak si získat respekt ve světě mužů. Odborníci se shodují v jednom: Otcovy reakce na chování své dcery a to, jaký vztah má k její matce, jeho role v partnerství a jeho každodenní vystupování jsou určující. Na modely otce se formuje nejen postoj žen k mužům, ale nastavují se i výhybky pro výběr budoucího partnera. Vědci z univerzity v Chicagu se v dlouhodobé studii ptali dcer na jejich představy o vysněném partnerovi. Většina dotázaných žen udávala, že se chce vdát za úplně jiný typ muže, jakým byl jejich otec. Přesto si dvě třetiny z nich by si vzaly takovou kategorii muže, která jim byla od malička tak důvěrně známá. Tedy zčásti závisí i od otce, zda se bude moci z dcery rozvinout sebevědomý veselý člověk, který bude mít důvěrný vztah k mužům. Otec je víc, než jsme si dosud mysleli, pro svou dceru důležitý i proto, že umožňuje odpoutání se od mámy, se kterou jsou děti od narození úzce spjaté. Toto odpoutání je třeba, aby se dívka stala samostatnou osobností. Dcera to může dosáhnout až v interakci vztahů s otcem a matkou. Navzdory měnícím se obrazům mužské a ženské role zůstává otec důležitým při otevírání se světu, při rizicích směrem k vnějšímu světu, při sebeuplatňovaní a síle prosadit se. Matka spíše pro bezpečí, návrat směrem dovnitř, blízkost a svornost. I s otcem se chce dcera identifikovat, chce mu imponovat a dělat tolik, kolik si on přeje. Na otci může dcera odzkouší své chování, cvičí si, jak se chovat v mužském světě a sbírá informace pro svůj budoucí profesní i milostný život. 

Silná sestava

Dnes nejsou otcové už jen idolem a živitelem, ale i chápavým důvěrníkem. Ze všech rodinných vztahů v posledních desetiletích došlo k největším proměnám právě ve vztahu mezi otci a dcerami. Protože hned dvě společenské hodnoty byly definovány nanovo: na jedné straně zacházejí rodiče se svými dětmi otevřeněji, na druhé straně jsou ženy a muži rovnoprávnější. Mnozí rodiče jsou si vědomi toho, že matky a otcové mají pro dítě stejný a nenahraditelný význam. Neboť ztráta otce je pro dítě vždy traumatickým zážitkem. Důležitá součást rodiny se tím odbourá z rodiny a nelze ji nahradit jinými osobami. Často zde dochází k narušení připravenosti podat výkon a v kontaktování a vztahovém chování dcer. Ale i tak situace rozchodů nemusí být chorobnými. Pokud tehdy rodiče navzájem kooperativně vycházejí a jsou zde s potvrzením svých generově specifických rozdílů oba pro dítě, může vzniknout zdařilá "patchwork-rodina".  Těžká situace nastane tehdy, když se otec chová vůči své dceři odmítavě, pokud špatně vychází s matkou nebo pokud se cítí nějakým způsobem ohrožen ženskostí své dcery. Pak zprostředkovává své dceři ve vztahu k její existenci jako ženy špatný pocit. Neboť chování otce značně ovlivňuje dceru. Její sebevědomí, její vlastní pohled na ženskost a způsob, jakým bude vycházet s muži včetně sexuality, leží z velké části v rukou otce. Zde je nutná nejen angažovanost ze strany otce, ale i otevřenost matky. Jen společnými silami vytvoří ze svého malého děvčátka sebevědomou ženu, která si bude umět v životě poradit.

Pro tatínky: Jak můžete svou dceru nejlépe podporovat?

 • Vzdejte se poučování a moralizování a doprovázejte svou dceru při procesu, kdy se z ní stává slečna a žena.
 • Důvěřujte intuici a racionalitě. Ukažte své dceři, že obojí se nemusí navzájem vylučovat.
 • Nepřemýšlejte nad tím, jaké zájmy by mohla mít vaše dcera. Akceptujte to, že se může spolu s vámi účastnit všech činnostech.
 • Podporujte schopnost kritiky vaší dcery vůči předsudkům typu: Dívky nemusí umět dobře matematiku ...
 • Měli byste jí dodávat odvahu, podporovat, inspirovat a uklidňovat. Nesmíte ji do ničeho tlačit, přemlouvat, ohrožovat, zastrašovat nebo deprimovat.
 • Naučte svou dceru, jak zacházet s penězi.
 • Prožijte určitý čas sám pouze s ní - např.. přes víkend.
 • Nespěchejte jí předčasně pomoci a naučte ji jít do rizika a překonávat strach.
 • Mějte na mysli, že vaše činy by měly být v souladu s vašimi slovy.
 • Osmělte svou dceru, aby dělala i věci, které se označují jako typicky mužské.
 • Mějte svou dceru rád i v době její "hrozné" puberty.
 • Posilujte její sebevědomí pobízením, ne nátlakem.
 • Buďte své dceři dobrým poradcem, např.. při volbě povolání.
 • Utvrďte ji prostřednictvím vašich činů v tom, že ať se stane cokoliv, budete tu vždy pro ni.
   
 

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak se zaručeně ztrapnit před dospívajícím dítětem?

Máte doma děti pubertálního věku a chcete s nimi vycházet? Teď jde o to, jestli na to nejdete tak, že zkoušíte své...
více…

Dospělé děti závislé na rodičích?

Proč děti zůstávají tak dlouho u svých rodičů? Je to tím, že jsou méně šikovné, soběstačné a průbojné než...
více…

Co dělat, když dítě neumí prohrávat?

Děti si rády užívají pocit vítězství, ale je důležité, aby uměly i prohrávat. A to je většinou musí někdo...
více…

Proč jsou matky ve stresu a otcové v klidu?

Matky jsou více ve stresu než otcové. Ale proč tomu tak je, když rodiče jsou oba a oba jsou zaměstnaní? Důvodů je...
více…

Výchova dcery v ženu, která bude mít zdravé sebevědomí

Všichni rodiče se snaží vychovat ze svého dítěte člověka, který bude mít zdravé sebevědomí a ryzí charakter....
více…

Drogy a drogová závislost dítěte ve vaší rodině?

I v našem státě každoročně stoupá počet drogově závislých nejen dospělých, ale i mladistvých a dětí. O tento...
více…

Problémy s dětmi aneb Žárlivost nejen prvorozených

Rivalita mezi sourozenci je běžná, ale závisí na věku dětí, jejich počtu a hlavně také na postoji rodičů....
více…

Starší školní věk dětí - puberta a snaha o nezávislost

Starší školní věk je náročné období pro dítě i rodiče. Nastupují rychlé změny tělesných proporcí a mění...
více…

Ideální svět pro rodiče i děti

Napadlo vás někdy, jak by mohl vypadat ideální svět, aby se v něm všem líbilo rodičům i dětem? Utopie? A proč by...
více…

Odchod dětí z domu a nové perspektivy vztahu

Děti odcházejí z domu, což je téměř neměnný fakt. Nejde jen o to, že některé dříve a některé později. Vždy...
více…