Proč to stále gayové a lesbičky mají u nás těžké?

Sexuální orientací vnímáme jako přitažlivost k osobám stejného nebo rozdílného pohlaví. Ale je třeba brát na zřetel i další faktory, které ovlivňují to, zda je člověk heterosexuální nebo homosexuální.

vztahy, gay, lesba, láska, registrované partnerství

Heterosexuálně orientovaní lidé

Jsou ti, které, sexuálně přitahují osoby opačného pohlaví, vytvářejí tzv. smíšené partnerské vztahy - chodí spolu nebo spolu žijí, milují se. Někteří vstupují do manželství a mají děti.

Homosexuálové

Jsou to osoby, které sexuálně přitahují osoby stejného pohlaví. Pro homosexuálně orientované muže se u nás používá pojmenování gay, pro ženy lesba. Stejně vytvářejí vztahy, žijí spolu, milují se. Mnozí by také rádi uzavřeli manželství, potvrdili svůj svazek právně. V současnosti jim to však ještě většina zemí neumožňuje a nabízí jim pouze registrovaná partnerství, která je možné uzavřít i v Česku.

Bisexuálové

Toto je označení pro lidi, které přitahují obě pohlaví. Nezáleží na tom, zda taková osoba žije právě ve vztahu se ženou, či s mužem, nebo nemá žádný vztah. V současnosti se můžeme setkat i s pojmem queer - původně hanlivým označením lidí s jinou než heterosexuální orientací. Jeho doslovný překlad z angličtiny je "podivný, divný". Použití tohoto pojmu se však změnilo. Lidé s jinou, než s heterosexuální touhou ho začali používat s hrdostí. Pojem queer nyní zahrnuje více, než jen na sexuální orientaci. Poukazuje na způsob života, životní osudy, které jsou pestřejší, složitější a netýkají se jen sexuální aktivity. Stejně jako v případě heterosexuálů v jejich životě nejde jen o pohlavní styk, ale i přátelství, studium, práci, koníčky, rodinu apod. Skutečnost, že heterosexuálně orientovaných lidí je většina, ovlivňují postoje celé společnosti k jinak orientovaným menšinám. Zatímco heterosexualita se vnímá jako "normální", homosexuální orientace se v dějinách lidstva (s výjimkou některých období) považovala za hříšnou, chorobnou, trestně postižitelnou či takovou, o které se raději ani nemluví.

Původ homosexuality

Otázka vzniku homosexuality je stále živá. V počátcích zkoumání vědci domnívali, že homosexualita je vrozená . Podle S. Freuda někteří lidé, kteří se rodí jako bisexuálové, nezvládnou Oidipův a Elektřin komplex a stanou se z nich homosexuálové. Existují i ​​sociální vysvětlení homosexuality, např. že homosexuály se stávají o něco více muži, kteří se v dětství bojí své dominantní matky při absenci otce.  V současnosti převládají názory, že homosexualita je geneticky nebo hormonálně podmíněná a její základ vzniká v období prenatálního vývoje plodu. 

Uvědomění si vlastní sexuální orientace

Se svou sexuální orientací se člověk rodí. Není pravda, že ji získá až v určitém období života. Jen čas, kdy přijde na to, kdo vlastně je, je u každého jiný. Někdo to ví od začátku, pro jiného je poznání vlastní orientace složitý proces. Jsou i tací, kteří to zjistí až po letech. V období dospívání, už tak plném změn, nejistoty a zmatku, se mohou vyskytnout úvahy o vlastní sexuální orientaci zcela přirozeně. Stává se, že v pubertě propukne sympatie k člověku, který je stejného pohlaví . Může to být kamarád, učitel, známý, zkrátka kdokoliv z okolí. Projevy náklonnosti v tomto období ještě nic neříkají o sexuální orientaci. Mohou být součástí "hledání se".

Co s tím?

Neexistuje jediná a správná cesta, na začátku často mladý člověk hned neví, kdo vlastně je. Chce to čas a trpělivost. A nenásilné poslouchání svého těla, vnímání vlastních pocitů, potřeb, které dovedou k odpovědi na tuto otázku. Svou homosexualitu si ve většině případů chlapci a dívky uvědomují přibližně mezi 13. a 19. rokem. Zde začíná složitý proces od jejího rozpoznání přes přijetí v sobě samém, až po případné zdůvěrňování se s druhým. Nazývá se comming-out (z anglického "comming out of the closed", tj vyjetí z vlastního uzavření).

Jsem gay / lesba

V případě, že si si jistí svou homosexuální orientací, přijmněte ji. Rozhovory s osobami, kterým důvěřujete mohou být nápomocné. Postupně se orientace stane přijatelnou i pro ostatní blízké lidi. Není to jednoduchý proces. Rodiče potřebují čas, aby se smířili s faktem, že životní cesta jejich dítěte bude jiná, než je ta jejich. Obávají se izolace, potíží, se kterými se může dítě setkat. Ačkoli dnes víme, že homosexualita je jednou z podob lásky, v naší společnosti - plné předsudků - to homosexuálové stále nemají snadné. Je důležité, že víte, jakou cestou jít. Ve větších městech existují místa (kluby, diskotéky, restaurace), kde se homosexuálně orientovaní lidé setkávají a pomohou druhým se ​​pochopit a lze zde získat i duševní podporu. POznatek, že nejste sami a mnoho lidí se cítí podobně. Pokud máte přesto problémy, obraťte se na linku důvěry, kde poradí profesionálové. Přestože je scestné posuzovat člověka podle jeho sexuální orientace, omezených a netolerantních lidí je stále ještě dost. Dětské kolektivy, kde chybí potřebné informace, mohou být k projevům každé (nejen sexuální) "jinakosti" zvlášť kruté. Někteří se ve snaze pozvednout si vlastní sebevědomí vysmívají nebo se snaží vyloučit a izolovat druhé jen proto, že jsou "jiní". Je to pro ně způsob, jak odvést pozornost od vlastních, často závažnějších problémů. Jinak je takové chování ubohé.

Předsudky o homosexuálech

  • Gayové jsou zženštilí, lesbičky jsou mužatky. Je to vidět na první pohled. Není to pravda! Nejsou jiní, jen jinak sexuálně orientovaní. Existují žensky vypadající lesbičky i mužní homosexuálové, tak jako ve zbytku populace.
  • Mnozí si myslí, že homosexuálové mohou zneužívat děti. Je to nesmysl! Pověry o nebezpečí ze strany homosexuálů bohužel stále přetrvávají, přestože mnozí pachatelé sexuálního násilí a sexuálního zneužívání jsou heterosexuální muži.
  • Jsou šiřiteli sexuálně přenosných infekcí (HIV / AIDS). Namísto rizikového sexuálního chování takto upozorňují na tzv. rizikovou skupinu, což je samozřejmě zavádějící.
  • Homosexuální vychovatelé a učitelé mohou z dětí vychovat homosexuály. V minulosti se věřilo a bohužel někteří stále věří, že homosexuály je možné "převychovat". Není to pravda. Proč by to tedy mělo "fungovat" naopak? Sexuální orientace není otázkou výchovy.
 

comments powered by Disqus


Podobné články


Rady pro muže, kterým se nedaří v milostném životě

Základem šťastného partnerského vztahu je souhra v posteli. Možná je to trochu kontroverzní tvrzení, ale průzkumy...
více…

Platonická láska má svá úskalí, ale i velmi příjemné pocity

Platonická láska je emocionální vztah mezi dvěma lidmi, do kterého však nevstupuje pohlavní ani erotický prvek. Je to...
více…

Každé období v životě ženy je náročné, ale které je to nejnáročnější?

Být ženou není žádná legrace. Ženy musí být multifunkční a stíhat mnoho věcí najednou. V jejich životě...
více…

Láska není totéž co zamilovanost

Pokud mluvíme o lásce a zamilovaní, obě představují intenzivní emoce, které cítíme k druhé osobě. Tyto pocity se...
více…

Vztah je o dvou lidech, zkuste se na něj podívat i z druhé strany

Ve vztahu je to vždy o dvou, ačkoliv často máme tendenci myslet spíše na sebe a vztahovat věci k sobě. Zkuste se...
více…

Puberta a láska z pohledu nejen dospívajích dětí, ale i jejich rodičů

Jako lidští jedinci se vyvíjíme ve vztazích, proto je důležité vědět, na co je třeba se zaměřit. Čeho si je...
více…

Alkohol ničí milostný život, způsobuje neplodnost a problémy s potencí

Před milováním láhev vína na náladu, několik koktejlů v baru a divoká noc s neznámou nebo pár panáků na kuráž?...
více…

Láska je jako dobré víno

V současné době existuje mnoho odborníků, kteří radí partnerům, jak překonat vztahové krize, přesto velká spousta...
více…

Jak se stát atraktivním mužem?

Mají to nebo nemají ženy jednodušší? Nanesou si make-up, upraví vlasy, nalakují nehty, něco pěkného si obléknou,...
více…

Jak odolat nevěře? Buďte šťastní!

I když nejste zrovna romantické duše, určitě jste se už sami sebe ptali čím to je, že některé lásky jsou zkrátka...
více…